Dårlig søvnkvalitet, men ikke lite søvn, hang sammen med seksuelle problemer blant kvinner i overgangsaldere, ifølge studien.
Dårlig søvnkvalitet, men ikke lite søvn, hang sammen med seksuelle problemer blant kvinner i overgangsaldere, ifølge studien.

Dårlig søvn kan stå bak seksuelle problemer i overgangsalderen

God søvnkvalitet var koblet til å ha oftere sex, ifølge en studie på amerikanske kvinner.

15 prosent av voksne har søvnvansker, ifølge Folkehelseinstituttet.

Men blant kvinner i overgangsalderen er problemet mer utbredt. Samtidig rapporterer opptil 43 prosent av kvinner rapporterer om seksuelle problemer i den samme perioden i livet, ifølge en pressemelding fra North American Menopause Society.

Begge deler kan gi dårligere livskvalitet.

Derfor er det nyttig å finne ut hvordan søvnproblemer og seksuelle problemer henger sammen.

I en ny studie i tidsskriftet Menopause, mener forskere å ha greid å skille ut én slik sammenheng.

Sammenheng med god, ikke lang, søvn

Forskerne gjorde en spørreundersøkelse blant 3400 middelaldrende kvinner som var til konsultasjon om overgangsalder.

Kvinnene fikk spørsmål om sexlivet og søvn, med kriterier som er anerkjente som gode til å måle dette, inkludert søvnkvalitet.

Konklusjonen var at dårlig søvnkvalitet, men ikke lite søvn, hang sammen med det å fungerer dårlig seksuelt. God søvnkvalitet var koblet til å ha oftere sex, slår forskerne fast.

– Studien stemmer overens med tidligere studier, sier Ståle Pallesen.

Han er ekspert på søvn og søvnforstyrrelser, professor ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Mye påvirker søvn og sex

Man kan tenke seg en årsakssammenheng begge veier, mener Pallesen.

– Studier tyder på at lite eller dårlig søvn svekker sexlysten og seksuell aktivitet. Og seksuell aktivitet, spesielt når den ender i orgasme, fremmer søvn – særlig for menn, sier han.

Dette fant Pallesen og kollegaene i undersøkelse blant norske menn og kvinner, publisert i tidsskriftet Sleep and Biological Rythms i 2020.

Stress, psykiske vansker, kronisk sykdom og skiftarbeid er noen av faktorene som knyttes til søvnvansker, ifølge Folkehelseinstituttet.

Kroppslige forandringer

Det er flere mulige forklaringer på seksuelle problemer i overgangsalderen, ifølge nettstedet Norsk helseinformatikk

Det kan være endringer i helsa, hormoner, liv og samliv. Også ereksjonsproblemer hos partneren, forventninger til sexlivet i overgangsalderen, samt hvordan man forholder seg til kroppslige og psykologiske forandringer.

Men søvnkvaliteten spiller altså også inn, ifølge den nye studien i Menopause.

Pallesen påpeker at forskere må være oppmerksomme på at ting som kan se ut til å henge sammen, noen ganger skyldes felles bakenforliggende årsaker.

For eksempel hvis folk svarer på forskerspørsmål om sex og søvn på samme tidspunkt, vil de som generelt ser mørkt på ting, gjerne rapportere om begge deler. Dette kalles generell negativ rapporteringstendens, ifølge Pallesen.

– Det vil kunne bidra til å skape kunstige sammenhenger, sier han.

I den nye studien har forskerne tatt høyde for faktorer som kan påvirke både søvnen og seksuell funksjon, ifølge pressemeldingen.

Referanse:

J. M. Kling mfl: Associations of sleep and female sexual function: good sleep quality matters. Menopause, april 2021. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS