Kjærlighetshormon skaper også frykt

Hormonet oksytocin testes som et middel mot angst. Men ny forskning på mus antyder at stoffet også kan styrke vonde sosiale minner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: colourbox.no)

Flere tiår med forskning har dokumentert at hormonet oksytocin forsterker følelsen av kjærlighet, sosial samhørighet og velvære. Derfor har flere forskere tenkt at stoffet kan brukes for å redusere stress og angst.

Men i den siste tida har det også kommet undersøkelser som har vist at mennesker og mus som får oksytocin ser ut til å huske negative opplevelser bedre, skriver Jelena Radulovic og kollegaene hennes i denne utgaven av Nature Neuroscience.

Hva er det som skjer?

Det er nettopp dette forskerne har forsøkt å finne svar på i, ved å undersøke hvordan stoffet påvirket mus. 

Resultatet antyder at oksytocin både kan være med på å forsterke utrivelige sosiale minner, og å øke frykt og angst i lignende situasjoner i framtida.

Antageligvis er hormonet med på å styrke sosiale minner, både positive og negative. Kanskje kan det være en av grunnene til at negative møter med andre ofte kan spøke i tankene og hjertet lenge etter hendelsen, spekulerer forskerne.

Ulik følsomhet

Radulovic og co har sett spesielt på hjernedelen lateral septum. Dette er det området som har flest reseptorer – mottagere – for oksytocin hos en rekke arter, inkludert mus og mennesker.

Forskerne brukte tre grupper mus som hadde ulikt antall oksytocinreseptorer i det spesielle hjerneområdet. Den ene gruppa hadde fått alle reseptorene sine slått ut. Det betyr at de ikke hadde evnen til å oppfatte oksytocin i blodet.

Den andre gruppa mus hadde normale nivåer av oksytocinreseptorer. Den siste gruppa hadde derimot uvanlig mange reseptorer, slik at de var spesielt følsomme for hormonet.

Sosiale nederlag

I ett av forsøkene utsatte forskerne de tre gruppene mus for en negativ sosial opplevelse: Dyra ble satt i bur sammen med aggressive mus, slik at de opplevde stressende sosiale nederlag.

(Foto: Colourbox)

Etter seks timers pause ble forsøksmusene igjen plassert tilbake i buret med de aggressive artsfrendene. Da viste det seg at det var stor forskjell i reaksjonen hos de tre gruppene med ulik evne til å reagere på oksytocin.

Musene uten oxytocinreseptorer viste ingen frykt og så ikke ut til å huske de ubehagelige opplevelsene. Dyra med spesielt mange reseptorer reagerte imidlertid med sterk frykt, og unngikk de aggressive musene.

Dette peker mot at oxytocin er med på å forsterke vonde minner, mener forskerne.

Utløste frykt

Et annet forsøk antydet at oksytocin kunne være med på å utløse negative følelser i nye situasjoner.

Dette eksperimentet begynte også med et ubehagelig møte med aggressive mus. Men seks timer etter ble forsøksdyra nå satt i en boks der de fikk et lite elektrisk sjokk. Hendelsen utløste ikke smerte men fikk dyra til å skvette.

Etter et døgns hvile ble musene igjen satt inn i boksen hvor de hadde fått sjokket. Og igjen viste det seg at de tre gruppene reagerte ulikt.

Musene uten oksytocinreseptorer viste ikke tegn til økt frykt ved gjensynet med boksen. De normale musene ble litt redde, mens musene med mange reseptorer viste mye frykt.

Radulovic og kollegaene mener resultatene antyder at oksytocin etter en negativ sosial opplevelse er med på å utløse frykt i framtidige situasjoner.

Sosialt stress gir angst

Nå må det så klart nevnes at mus ikke er mennesker og at det også kan være andre kjente og ukjente mekanismer involvert.

Likevel kan de nye resultatene være nyttige, mener forskerne.

Kronisk sosialt stress er en av de ledende årsakene til angst og depresjon, mens positive sosiale hendelser er med på å forbedre helsa. Derfor er det viktig å skjønne hva som er med på å styre følelsene våre i ulike sosiale situasjoner.

- Ved  forstå oksytocinsystemets tosidige rolle i å utløse eller redusere angst avhengig av den sosiale situasjonen, kan vi optimalisere oksytocinbehandling som øker velvære i stedet for å gi negative reaksjoner, sier Radulovic i en pressemelding.

Referanse:

Y. F. Guzmán, N. C. Tronson, V. Jovasevic, K. Sato, A. L. Guedea, H. Mizukami, K. Nishimori & J. Radulovic, Fear-enhancing effects of septal oxytocin receptors, Nature Neuroscience, 21. juli 2013

Powered by Labrador CMS