Beregnende aper

Rhesusaper har ganske gode statistiske ferdigheter. De kan fatte avgjørelser basert på hvor sannsynlig det er at de blir belønnet, ifølge en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerne bak studien har ikke bare tatt apene på fersken i å gjøre sannsynlighetsberegninger.

De har også målt beregningene som finner sted et spesielt sted i apehjernen.

Abstrakte former

Apenes evne til å resonnere ble testet ved at de fikk se en serie abstrakte former på en videoskjerm.

I hver runde så apene en sekvens på fire av ti mulige former, og måtte deretter velge hvilket visuelt mål de skulle se på - et rødt eller et grønt mål.

Hver av formene hang sammen med en bestemt sannsynlighet for at en belønning i form av noe å drikke ville komme når blikket gikk til det røde eller grønne visuelle målet.

Sannsynligheten for at det grønne eller røde målet ville gi en belønning var summen av sannsynligheten for hver av de fire formene.

- Ganske sjokkert

Apene ble trent i flere uker, og til slutt lærte de å velge det korrekte målet i mer enn 75 prosent av tilfellene.

Det er første gang noen har klart å vise at aper kan gjøre denne typen beregninger.

- Når vi startet dette, trodde vi det var et høyrisikoprosjekt. Når vi fikk apene til å gjøre det, var jeg ganske sjokkert, sier Michael Shadlen ved University of Washington i Seattle i USA, til New Scientist.

Registrerte hjerneaktivitet

Sammen med Tianming Yang ved Howard Hughes Medical Institute, brukte Shadlen elektroder i hjernene til apene for å registrere aktiviteten i 64 nevroner i en hjerneregion som har med oppmerksomhet og behandling av visuell informasjon å gjøre.

De fant at nevronene reagerte på den første formen ved å sende signaler i en rate som var proporsjonal med sannsynligheten den aktuelle formen representerte.

For hver av formene endret cellene fyringsfrekvens slik at den passet med sannsynligheten for alle formene apene hadde sett.

- Vi ser nevroner som gjør beregninger, sier Shadlen.

- Fundamental biologi

- Vi avdekker de grunnleggende elementene, den fundamentale biologien bak høyere kognisjon, sier han.

Mennesker bedømmer ofte situasjoner hvor informasjon kan påvirke, men ikke nødvendigvis avgjøre utfallet.

Hjernen vår gjør oss i stand til å vurdere ulike alternativer og gjøre valg som sannsynligvis vil lønne seg.

Forskerne bak denne studien mener de har registrert en evne hos apene som kanskje ligger til grunn for menneskenes kognitive evner til å resonnere.

Referanse:

Tianming Yang og Michael N. Shadlen; Probabilistic reasoning by neurons; Nature; 3. juni 2007; doi: 10.1038/nature05852.

Lenke:

New Scientist: Cogitating monkeys can calculate statistics

Powered by Labrador CMS