Fanget i stein midt i paringen

47 millioner år gammel sex i verdens eneste fossiler av sitt slag.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette fossilet av den utdødde skilpadden A. crassesculpta er helt unikt i sitt slag. Sammen med noen andre fossiler av samme art er dette det eneste fossilet som viser paring hos virveldyr. (Foto: Senckenberg Naturmuseum Frankfurt)

En gang i fjern fortid la de to skilpaddene ut på det som skulle være en svømmetur full av het romantikk. Det ble det siste de gjorde.

I stedet ble den 47 millioner år gamle avbrutte hyrdestunden fanget i stein.

I den fossilrike skiferen fra Messelgruva i det sentrale Tyskland er det flere steder funnet to og to individer av den utdødde skilpadden Allaeochelys crassesculpta.

Forskere har tidligere ment at dette er skilpadder som har dødd og blitt til fossiler mens de paret seg.

Nå er oppfatningen bekreftet gjennom grundige anatomiske undersøkelser.

Bekrefter

I en ny studie publisert i tidsskriftet Biology Letters slås det fast at alle parene som er undersøkt består av hann og hunn.

I sju av ni tilfeller ligger de to individene så nært at de er i direkte kontakt med hverandre.

To av hannene har dessuten halene sine i en posisjon under hunnens kropp som for forskerne forteller at her var det elskov på gang.

Konklusjonen er at skilpaddene fra Messelgruva ble fanget midt i paringen. Forskerne skriver at dette er de eneste kjente eksemplene i sitt slag på fossiler av virveldyr som utfører denne aktiviteten.

Hannene er i gjennomsnitt betydelig mindre enn hunnene i de parene som er undersøkt.

Viktig funnsted

Fossiler kan noen ganger fryse øyeblikk i fortida.

I 2010 ble det presentert en studie av et fossil av en slange i ferd med å angripe et dinosaurreir med en nyutklekket unge. Se forskning.nos artikkel.

Messelgruva har en av verdens viktigste forekomster av fossiler. A. crassesculpta er blant dyra som har blitt enestående godt bevart i oljeskiferen som over millioner av år har dannet seg der det en gang var en system av innsjøer.

Her ble også primatfossilet Ida funnet, sammen med andre pattedyr, fugler og krypdyr.

Apejenta Ida har levd mer eller mindre samtidig med de amorøse skilpaddene.

De omlag 47 millioner år gamle fossilene fra Messelgruva viser hann og hunn av den utdødde skilpaddearten samlet i par. Hunnen er jevnt over større enn hannen. Det er helt uvanlig å finne par av samme art i fossiler. (Foto: Senckenberg Naturmuseum Frankfurt)

Dødelig favntak

Skilpadder av denne typen parer seg i vannet, og hannen driver ofte omstendelig kurtisering før hunnen sier ja.

Når de to er godt i gang blir de liggende i en fast posisjon mens de synker i vannet.

Det som kan ha skjedd i Messel er at innsjøen har hatt et undervannssjikt med giftig vann som har tatt livet av skilpaddene mens de sank nedover.

Dette vannlaget kan ha blitt skapt av vulkanske utslipp eller råtnende organisk materiale i innsjøen.

Det heftige favntaket endte dermed i døden. Skilpaddene sank helt ned på bunnen, ble dekket av løsmasser og fikk en plass i evigheten som fossiler.

Oljeskifer

Messelgruva ligger ved landsbyen Messel sørøst for Frankfurt i den tyske delstaten Hessen.

Det unike med fossilene funnet her er at de kan ha med alle mulige detaljer, som hår, hud og til og med farger. Gruven er vindu inn til dyrelivet i tidsperioden eocen.

Det er funnet fossiler av fisker, insekter og krypdyr.

Eocoen var en varm periode på Jorda, da dinosaurene for lengst var utdødd.

De første moderne pattedyra hadde nå begynte å vise seg, og i Messelgruva er det funnet mange typer pattedyr, inklusive pygmehester og meterlange ekornlignende dyr.

Referanse:
Walter G. Joyce, Norbert Micklich, Stephan F. K. Schaal og Torsten M. Scheyer: “Caught in the act: the first record of copulating fossil vertebrates,” Biology Letters 2012

Powered by Labrador CMS