En tett og frisk regnskog i Latin-Amerika.
En tett og frisk regnskog i Latin-Amerika.

Når blir det egentlig for varmt for verdens store regnskoger?

Fotosyntesen i tropiske skoger kan begynne å slite hvis temperaturen blir for høy, ifølge ny klimaforskning. – Dette er veldig interessant, sier norsk forsker om funnet – men det krever ekstreme temperaturøkninger.

Klimaendringene som pågår nå kan føre til såkalte vippepunkter. Dette er selvforsterkende effekter som gjør at endringer skjer raskere og bli mer dramatiske. 

Et mulig vippepunkt blir beskrevet i en ny forskningsartikkel i Nature. Her viser de at selve fotosyntesen i store regnskoger i verden kan begynne å få store problemer hvis temperaturen stiger med rundt fire grader i tropene. 

– Dette er veldig interessant, og det beskriver et ekstra mulig stresspunkt for regnskogene, sier Dag O. Hessen til forskning.no. Hessen er professor i biologi ved Universitetetet i Oslo og har jobbet mye med hvordan økosystemer påvirkes av klimaendringene. 

Forskerne bak den nye studien har undersøkt hva slags ekstrem-temperaturer tropiske regnskoger kan oppleve i dag og de beskiver hvordan trærne kan reagere på høye temperaturer. 

Ifølge forskernes modellering av regnskogene tåler de kanskje en temperaturøkning på opptil fire grader før fotosyntesen slutter å fungere i hvert fall i deler av treet. 

Hvis trærne opplever for mye varme over for lang tid, kan mange av bladene begynne å dø.

Men hvordan er dette farlig for trærne?

Fotosyntesen forstyrres

Trær og planter lager næring ved hjelp av fotosyntesen. Det er prosessen planter bruker for å hente karbondioksid fra lufta ved hjelp av sollys og lagre karbon og vann som næring.

Trærne henter CO2 fra lufta gjennom spalteåpninger i bladene. Dag Hessen forklarer at disse åpningene må reguleres nøye, slik at både treet kan ta opp CO2 når spalten er åpen og forhindre at for mye vann fordamper fra treet ved å lukke åpningen. 

Hvis temperaturen blir for høy, blir denne prosessen forstyrret, og treet klarer ikke lenger å ta til seg nok CO2 fra lufta samtidig som vanntapet øker. Da begynner fotosyntesen å bryte sammen.

Spalteåpninger i blader under et mikroskop. Her tas karbondioksid fra lufta inn.
Spalteåpninger i blader under et mikroskop. Her tas karbondioksid fra lufta inn.

– Jo tørrere og varmere det blir, dess mer gjerrige må trærne være på å åpne spalteåpningene. Da blir det mindre fotosyntese, sier Hessen. 

Forskerne bak den nye studien viser til resultater som viser at den kritiske grensen ligger på rundt 46,7 grader. Målinger fra romstasjonen sier at deler av tredekket i flere regnskoger kan nå denne temperaturen i korte perioder allerede. For det meste ligger temperaturen på maksimalt 40 grader nå. 

Det er likevel lenge til dette kan bli et stort problem, selv om det er mange usikkerheter her. 

Det er for eksempel usikkert hvor mye trærne egentlig tåler før de dør på grunn av ekstreme temperaturer og hvor lenge de kan tåle varmen. 

– Man regner med at regnskogene er gamle systemer, og Amazonas kan ha eksistert i millioner av år. De er nok relativt robuste, og i perioder med kritiske temperaturer kan de ha krympet, men ikke forsvunnet. 

Vippepunkter

Dag Hessen peker på et annet vippepunkt som kanskje er mer nærliggende for regnskogen. Kombinasjonen av fragmentert skog på grunn av hogst sammen med økt temperatur kan endre skogens indre vannkretsløp. Hessen sier at dette kan være den største risikoen for et mulig vippepunkt i regnskoger som Amazonas.

Ifølge Hessen kan det skje ved temperaturøkninger på godt under fire grader.

Hvis dette skjer i deler av regnskogen, kan det forsterke vippepunkt-effekten, siden regnskogen i seg selv har en temperaturdempende effekt på området. Hvis regnskogen begynner å brytes opp og svekkes, kan dermed ballen begynne å rulle, forteller Dag Hessen. 

Han tror at denne typen vippepunkt kan komme før en eventuell svikt i fotosyntesen på en stor skala.

Satellittbilde som viser fragmentering i regnskogen i Bolivia. Dette er sukkerplantasjer.
Satellittbilde som viser fragmentering i regnskogen i Bolivia. Dette er sukkerplantasjer.

– Fire grader er ekstremt, og det er nok ingen overhengende risiko for at vi passerer den grensen. 

Forskerne bak den nye studien peker på at et temperaturøkning på fire grader er innenfor et av IPCC-scenarioene med størst utslipp som kalles RCP 8,5. Dette er et høyutslippsscenario hvor utslippene fra fossile brennstoff fortsetter å øke i tiårene framover, ifølge klimanettstedet Carbonbrief. 

RCP 4,5 er et mer moderat scenario, som du kan lese mer om på hjemmesidene til Cicero Senter for klimaforskning.

Regnskoger kan  være svært gamle og har vært gjennom både perioder med både varmere og kjøligere klima. Men fire grader er såpass ekstremt at skogen sjeldent har måttet tilpasse seg noe sånt i løpet av relativt kort tid. 

– Det har vel ikke vært noe lignende siden den massive varmeperioden for mer enn 55 millioner år siden. 

Det er usikkert hvor gamle regnskogene er, men Amazonas kan være rundt 10 millioner år gammel, ifølge denne reportasjen i magasinet Time

Referanse:

Doughty mfl: Tropical forests are approaching critical temperature thresholds. Nature, 2023. DOI: 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS