Sikre bilførere kan belønnes

Billigere forsikring til trygge bilister kan i framtida bli et tiltak for å få ned antallet ulykker på veiene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Riktig pris på bilforsikring kan bidra til færre ulykker, ifølge svensk forskning. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Kan man tenke seg modeller der trygge bilførere belønnes i form av lavere forsikringspremier? Og kan dette gi færre ulykker?

Ja, heter det i en rapport fra svenske Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

- Prising av bilforsikringer som tar sikte på å belønne trafikksikker oppførsel kan bidra til å minske antallet ulykker, heter det i en pressemelding fra VTI.

Et radikalt forslag som er behandlet i rapporten er muligheten av å la forsikringsselskapene få tilgang på politiets opplysninger om trafikkforseelser og lovbrudd. Man kan for eksempel tenke seg en modell der forsikringen blir dyrere jo flere prikker man har på førerkortet.

Større risiko

Jo flere trafikkregler som brytes, jo større er risikoen for ulykker. Med tilgang på den enkeltes prikkbelastning vil selskapene kunne vite noe om hvilken risiko føreren utgjør i trafikken.

Problemet for forsikringsselskapene er når de får nye kunder, og ikke vet hva slags type bilførere de er. Med tilgang på politiets data vil de vite mer.

Det er også mulig å samkjøre data fra ulike forsikringsselskaper for å få et bedre bilde av hvilken risiko bilførerne utsetter seg og andre for.

Vil tjene på å vite mer

Rapporten konkluderer med at forsikringsbransjen antagelig ville tjent på å vite mer om hver enkelt av kundene sine og prissette forsikringene ut fra hvilke risikogrupper de tilhører.

Dersom dette kan bidra til at trafikkulykkene går ned, vil hele samfunnet tjene på at færre dør eller bli skadd i trafikken.

- Vi arbeider nå videre med å se på hvordan man kan endre forsikringsbransjen slik at man får en samfunnsmessig gevinst, sier professor Jan-Eric Nilsson ved VTI til forskning.no.

Han peker på at forsikringsselskapene bruker grupper som mann, 18-25 år når de beregner prisen på forsikringen. De skiller ikke mellom en mann på 21 år som ofte råkjører og en som kjører forsiktig.

Nilsson har ikke selv skrevet den nye rapporten, men har stått for intern vurdering av den på instituttet.

Svart boks i bilen

Fungerende direktør Tori Grytli i Trygg Trafikk. (Foto: Trygg Trafikk)

Et annet forslag i rapporten er bruk av ny teknologi. Bilførere kan på frivillig basis velge å installere en såkalt svart boks i bilen.

Registrering av fart, akselerasjon og oppbremsing kan røpe kjøremønstre og fortelle hvor mye risiko bilføreren tar.

De som godtar en slik frivillig ordning kan få belønning i form av rimeligere forsikring.

- Det ligger ufattelige muligheter i ny teknologi når det gjelder trafikksikkerhet, sier fungerende direktør Tori Grytli i Trygg Trafikk til forskning.no.

- Utfordringene ligger i forhold til personvernet. Vi mener imidlertid at trafikksikkerhet i mange sammenhenger bør gå foran personvernet, sier hun.

Grytli peker også på fartssperrer som en annen teknologisk mulighet.

- Ikke realistisk

I Norge har forsikringsselskapene ikke tilgang til data fra politiet når det gjelder lovbrudd og forseelser i trafikken.

Grytli ser ikke for seg noen samkjøring av politiets og forsikringsselskapenes registre med det første.

- Dette er nok helt urealistisk i Norge, sier hun.

Dagens ordning med bonus er belønning av de som kjører skadefritt. Systemet er basert på frivillig rapportering, og mange kan velge å ikke melde inn skade for å slippe å få redusert bonusen. Derfor kan dataene bli lite korrekte.

Personer som er involvert i ulykker kan også velge å skifte forsikringsselskap. Dermed vet selskapene lite om dem.

Så langt forskning.no kjenner til er det ikke tatt noen initiativ i Norge for å samkjøre forsikringsselskapenes opplysninger eller for å få en lovendring som gir selskapene tilgang på politiets data.

- God oversikt

Bjarne Aani Rysstad er informasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige. Han forteller at det i dag foregår en omfattende vurdering av risiko knyttet til bilforsikring.

- Vi har kommet ganske langt når det gjelder å lage et finmasket nett. Det store skadebildet har vi god oversikt over, sier han.

Målet er riktig pris på forsikringen i forhold til risiko. Trygge bilførere skal ikke betale regningen for uforsiktige bilførere.

Vurderingene skjer imidlertid alltid på gruppenivå, ikke på individuelt nivå.

Når det gjelder tiltak for å få ned skadestatistikken, peker Rysstad heller på forebyggende tiltak som premiering av ungdom som har kjørt skadefritt over flere år. Selskapet premierer også unge bilførere som kan dokumentere at de har øvelseskjørt mye før de tok lappen.

Referanse:

Sara Forsstedt: Kan ökad offentlig information om trafikförseelser bidra til att minska antalet olyckor? VTI notat 22-2013, publiseringsår 2013.

Powered by Labrador CMS