Riller redder liv på svenske veier

Antallet drepte og hardt skadde fra ulykker med bare én bil har gått ned med 30 prosent på svenske motorveier med riller på sidene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rumlefelt frest ut i midten av en dansk vei. (Foto: Lcl/Wikimedia Commons)

Det viser en kartlegging gjort av det svenske Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). De har gått gjennom alle sine tall fra 2007 til 2012 og har gjennomført en rekke studier.

Rumleriller, rumlefelt, eller sinusfresing, er riller som er frest ut i asfalten eller laget med veimerkingen, enten på siden av veien eller i midten, og gir fra seg en kraftig lyd og rumling når man kjører på dem.

Det gjør lettere å oppdage at man er på vei ut av veien eller over i motgående kjørefelt.

Holder seg på veien

Resultater fra VTI-rapporten viser at dødsfall på motorveier med fartsgrense på 110 km/t har gått ned med 17 prosent totalt etter at rumlerillene på siden av veien ble tatt i bruk.

Antall motorvei-ulykker der bare én bil er involvert har gått ned med 30 prosent.

I Sverige var det i slutten av 2012 riller langs 1600 kilometer motorvei.

På tofeltsveier der rillene er i midten av veien, har totalt antall drepte og hardt skadde gått ned med 6 prosent. Det har blitt 14 prosent færre alvorlige ulykker med bare én bil.

I 2010 viste en rapport fra det norske Transportøkonomiske Institutt også positive resultater her i landet.

I den norske studien ble over 2500 sjåfører spurt om sine erfaringer, og en firedel svarte at de hadde sovnet mens de kjørte bil. Nesten to tredeler av de som hadde sovnet på strekninger med riller svarte at de hadde våknet da dekkene traff rillene.

Rillene kan også lages i veimerkingen langs veien. (Foto: Lcl/Wikimedia Commons)

Der det ikke var riller havnet 3,5 prosent av  sjåførene i grøfta, autovernet eller på feil side av veien. På strekningene med rumleriller var det bare 0,7 prosent som kjørte ut etter å ha sovnet.

Nesten alle føler seg tryggere

Svenskene begynte med forsøk med rumlefelt på sidene av veiene på nittitallet, og riller midt i veien begynte de med på midten av 2000-tallet.

På slutten av 2012 var det rumleriller i midten av rundt 400 veistrekninger på totalt 4700 kilometer svensk vei.

Ifølge VTI-rapporten viser politirapporter at rillene i midten av veien minsker risikoen for å kjøre over i motgående kjørefelt og treffe en bil eller kjøre ut av veien.

En del av VTI-prosjektet er en studie med intervjuer med fokusgrupper av 360 ulike trafikanter. Intervjuene viser at over 90 prosent av trafikantene opplever at rumlerillene bidrar til økt trafikksikkerhet.

Lastebiler og trøtte sjåfører

En studie av lastebilsjåfører viser at de er positive til rillene, men at de etterlyser dypere riller.

En annen del av VTI-prosjektet består av simulatorstudier av trøtte sjåfører. Resultatene er positive, og viser at førerne unngår ulykkessituasjoner fordi de får seg en støkk når de treffer rillene. Det ble ikke rapportert om noen negative konsekvenser av rillene.

Forskerne skriver at noen sjåfører har vært skeptiske til rumleriller fordi de muligens gjør at man kjører annerledes – kanskje litt lenger fra kanten eller midten, eller litt saktere – men dette støttes ikke av undersøkelsene til VTI.

Referanse:

VTI-rapport 790, 2013

Powered by Labrador CMS