Personbilen blir stadig mindre skadelige for miljøet. Men det er først og fremst strengere krav til de tunge kjøretøyene som utgjør en forskjell, mener forskere.

Bilen forurenser mye mindre enn før

Utslipp av de giftige gassene NOx fra den lokale veitrafikken har sunket med hele 53 prosent fra 1990 til 2020.

NOx er en forkortelse for nitrogenoksider. Disse gassene har lenge vært kjent for å være svært uheldige for klimaet vårt. De forurenser lufta og bidrar til global oppvarming.

Gassene, som finnes i eksos fra bilmotorer og i skorsteinene fra industrien, er også giftige for oss mennesker ved relativt lave konsentrasjoner.

I 2008 skrev forskning.no at anslagsvis 20.000 europeere døde for tidlig på grunn av menneskeskapte utslipp av disse gassene.

Om NOx

NOx er en blanding av gasser som inneholder nitrogen, nærmere bestemt nitrogenoksidene NO, NO2 og N2O3. NOx bidrar til luftforurensning og er en vesentlig bestanddel av fotokjemisk smog.

Kilde: Store norske leksikon

Vil fortsette å gå ned

Flere tiltak er derfor innført for å redusere utslippene av NOx-utslipp.

Disse ser ut til å virke, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). I tillegg til at de skadelige gassene er mer enn halvert de siste 30 årene, vil dette fortsette.

Forskere har beregnet at utslippene av NOx vil fortsette å gå ned med hele 92 prosent mellom 2020 og 2040. De vil da være på et nivå som utgjøre bare fire prosent av utslippene vi hadde i 1990.

De helseskadelige, ørsmå forbrenningspartiklene i avgassen PM2,5 forsvinner enda raskere, viser TØI-rapporten. Nedgangen har vært på 73 prosent i løpet av de siste 30 årene.

Også disse forventer forskerne blir redusert mye mer de neste årene.

Eldre biler forsvinner

Når utslippene går så drastisk ned, skyldes det at stadig flere personbiler er utslippsfrie, skriver forskerne.

I 2021 var 65 prosent av alle førstegangsregistrerte biler i Norge elbiler. 16 prosent av bilparken i Norge består nå av elbiler, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det skjer også stadig forbedringer av teknologien i nye kjøretøy. Derfor har nye biler som går på bensin og diesel, vesentlig lavere utslipp per kjørte kilometer enn gjennomsnittsbilen.

Eldre kjøretøy, som er mye mer urene, blir gradvis borte fra trafikken.

Levetiden for en bensindrevet bil i Norge er beregnet til 16–17 år. En dieseldrevet bil lever i gjennomsnitt i 17–18 år.

Også utslipp av CO2 går ned

Når det er snakk om skadelige utslipp fra biler, er det først og fremst NOx og CO2 som er problemet.

Også utslippet av CO2 går ned. Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler har sunket i raskere tempo i Norge enn i noe annet land i EØS.

Siden 2001 er gjennomsnittsutslippet fra norskregistrerte personbiler redusert med mer enn tre fjerdedeler. Dette viste en rapport fra TØI i 2021.

Tunge kjøretøyer strengere regulert

En stor del av de skadelige utslippene fra veitrafikken kommer fra de tunge kjøretøyene.

I mange år har EU stilt strengere krav til lastebiler, varebiler og andre store kjøretøy. Motorene i dem har blitt langt renere enn tidligere.

Det er først og fremst dette som er årsaken til at utslippene har blitt så kraftig redusert de siste 30 årene, mener forskerne.

Referanse:

Lasse Fridstrøm: Kjøretøyenes demografi. TØI-rapport 1888/2022.

------

Denne artikkelen kan også leses på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS