Forurensning fra trafikk kobles til autisme

Å bo med spedbarn der lufta er forurenset av trafikken, kan øke risikoen for autisme.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)

Autisme:

Utviklingsforstyrrelse som spesielt rammer utviklingen av sosial funksjon, språk og kommunikasjon.

Personer med autisme har en tendens til å oppføre seg på en stereotyp og repeterende måte og viser ofte særegne reaksjoner på omgivelsene.

Autisme er vanligvis til stede fra fødselen av, og symptomer på autisme blir vanligvis synlige i løpet av et barns tre første leveår.

Den store variasjonen i symptombildet har ført til at en omtaler autisme som ”autismespekterforstyrrelser”.

To forstyrrelser i dette spekteret er barneautisme og Asperger syndrom.

Kilde: Folkehelseinstituttet
 

Barn ser ut til å være spesielt sårbare for trafikkforurensning når de er helt små.

Forskere rapporterer nå om økt risiko både når babyen utsettes for trafikkforurensning i første leveår, og i svangerskapet.

- Vi har visst lenge at luftforurensning er skadelig for lungene, særlig barns lunger. Nå forstår vi mer av hvordan slik forurensning kan påvirke hjernen.

Det sier forsker Heather Volk ved University of Southern California, USA, i en pressemelding.

- Regional kobling verdt å merke seg

Forurensning fra trafikk, i hovedsak svevestøv og nitrogendioksid, knyttes til økt risiko for autisme i den nye studien. 

Det er tre ganger høyere sannsynlighet for at barn med autisme bor i områder med mye forurensning, viser resultatene.

Forskerne ser effekter både ved lokal og regional forurensning. De mener det kan være økt risiko for autisme selv om barnet ikke bor rett ved sterkt trafikkerte steder eller veier.

Heather Volk. (Foto: (Pressebilde))

I 2010 rapporterte Volk og kolleger om kobling til autisme hos små barn som bor noen få hundre meter fra motorveier. Så det er ikke første gang en slik sammenheng er vist.

- Men denne nye studien er bemerkelsesverdig fordi den viser koblingen til regional forurensning.

Det skriver lege Geraldine Dawson  i en lederartikkel i samme tidsskrift som studien er publisert i.

Også ved lavere nivåer? 

Forskerne har både beregnet mengde trafikkforurensning ut fra en modell, og de har hentet data fra tjenesten Environmental Protection Agency's Air Quality System.

Ifølge studien stiger risikoen med økt mengde, men ved trafikkforurensning på 51-56 µg/kg (mikrogram per kilo) kan det være en terskel, slik at oddsen ikke øker over dette.

- Det er behov for å undersøke hvordan både enkeltstående kilder til forurensning og en blanding av flere kilder påvirker sykdom, skriver forskerne.

- Kan ha varige effekter på folk

- Selv om det trengs nye studier som kan bekrefte resultatene våre, så peker funnene på en stor betydning for folkehelsa. 

- Luftforurensning er utbredt, og kan ha varig nevrologiske effekter på folk, sier forskerne.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Autisme er en forstyrrelse som eksperter langt på vei har forklart med genetiske årsaker, altså at det finnes en sterk arvelig disposisjon. 

Den senere tid har det kommet stadig mer dokumentasjon som peker i retning av at nettopp de miljømessige faktorene, som eksempelvis giftige stoffer og infeksjoner, spiller en rolle for å utvikle autisme.

Men: foreløpig vet forskere på feltet lite om hvilke miljøfaktorer som har betydning og mekanismene bak dem.

Kritisk til studien

Andre forskere er kritiske til funnene, og stiller spørsmål ved hvordan trafikk-forurensning skal kunne bidra til autisme.

- For meg virker det veldig usannsynlig at det er en årsakssammenheng her, sier professor Uta Frith i kognitiv utvikling ved University College London, til BBC News.

Hun legger til at studien ikke viser hvilke mekanismer som gjør at forurensningen kan påvirke hjernen.

Sophia Xiang Sun ved autismesenteret på University of Cambridge mener at  luftforurensningen kan spille en rolle, og legger til at det uansett vil være bra for folkehelsen generelt å få ned utslipp fra trafikken.

I utgangspunktet liten risiko

279 barn med autisme og 245 barn i vanlig utvikling i kontrollgruppe var med i studien, som er kalt Childhood Autism Risks from Genetics and the Environment study.

I utgangspunktet er det ganske liten risiko for at et barn skal utvikle autisme.

Fra forskerhold opererer de med 6 tilfeller per 1000 innbyggere i Europa og Nord-Amerika, opplyser Folkehelseinstituttet.

Referanse:

Volk, H.E., Lurmann, F.,
 Penfold, B., Hertz-Picciotto, I., McConnell, R. (2012) Traffic Related Air Pollution, Particulate Matter, and Autism. Archives of General Psychiatry. Published online November 26, 2012.

Powered by Labrador CMS