Eldre bilførere får gjennomsnittsfarten til å gå ned på norske veier. Ikke bare gjennom at de selv kjører saktere, men også gjennom at de sinker andre bilister. Forskerne bak denne studien fant at den fremste bilen i en kø ofte har en bilfører over 65 år.  (Illustrasjonsfoto: Gubin Yury / NTB/scanpix)
Eldre bilførere får gjennomsnittsfarten til å gå ned på norske veier. Ikke bare gjennom at de selv kjører saktere, men også gjennom at de sinker andre bilister. Forskerne bak denne studien fant at den fremste bilen i en kø ofte har en bilfører over 65 år. (Illustrasjonsfoto: Gubin Yury / NTB/scanpix)

Derfor kjører norske bilister stadig saktere

Norske bilister har satt ned farten år etter år. En het teori har vært at flere eldre bilførere får det til å gå saktere. Nå har forskere sett på saken. 

Flere ganger de siste årene har trafikkmyndighetene kunnet konstatere at bilistene setter ned farten.

Tall fra målere plassert ulike steder i landet med fartsgrense på 80 km/t, viser at snitthastigheten her har gått ned med 1 km/t i løpet av fem år.

Ikke så veldig mye, men likevel et klart brudd med den tendensen trafikkmyndighetene så gjennom flere tiår tidligere, som var at bilistene kjørte stadig fortere.

Målte og intervjuet

Nå har trafikkforskere stilt seg opp i veikanten og intervjuet 204 bilister som passerte disse målepunktene. I tillegg registrerte de nummerskiltene og hentet data fra Motorvognregisteret om 3750 biler og bileiere som passerte.

Ett av målene med denne studien var å slå fast hvor mye økt alder blant bilistene har hatt å si for fartsnedgangen.

Økt alder ikke viktigst

– Vi konkluderer med at økt alder på bilførerne kanskje forklarer 25 prosent av fartsnedgangen. Det meste av fartsnedgangen skyldes altså andre forhold, sier forsker Torkel Bjørnskau ved  TØI (Transportøkonomisk institutt).

En slik faktor er at flere biler på veiene, får bilistene til å sette ned farten.

En annen faktor er at færre råkjører på norske veier.

Hvorfor færre råkjører, vet ikke forskerne. En mulig forklaring er stadig flere bokser med fartsmålere. En annen mulig forklaring er den økte medieoppmerksomheten på trafikksikkerhet og fart.

Eldre bilførere bremser andre biler

Men forskerne er fortsatt litt usikre på hvor viktig alder er for fartsnedgangen. De ser nemlig at alder også har en indirekte effekt på farten.

Fartsnedgangen skyldes ikke bare at eldre bilførere selv kjører saktere, men også at de får andre bilførere til å kjøre saktere når de ligger bak en eldre bilist.

Dette kunne forskerne se gjennom å måle luken til bilene bakenfor en bilist. Bilførere over 65 år har markant kortere avstand til bilen bak seg enn andre bilførere.

Eldre bilførere kjører ofte den første bilen i en kø.

Hver annen bil med en bilfører over 65 år, begrenser farten til en annen bil bak seg. Det regnet forskerne seg fram til i denne studien. Dermed kan de løst anslå at den indirekte effekten av alder på bilhastighet tilsvarer 50 prosent av den direkte effekten.

Så høy hastighet holdt bilene forbi målepunktet i 80-sonen på E6 ved Biri – mellom Hamar og Lillehammer. Alder er knyttet til bilens eier. Om lag to av tre biler kjøres av bilens registrerte eier. (Foto: (Tabell fra TØI-rapporten))
Så høy hastighet holdt bilene forbi målepunktet i 80-sonen på E6 ved Biri – mellom Hamar og Lillehammer. Alder er knyttet til bilens eier. Om lag to av tre biler kjøres av bilens registrerte eier. (Foto: (Tabell fra TØI-rapporten))

Kjønn, motorstørrelse og bilmerke

I denne studien fant forskerne også at biler med en eier i alderen 35-44 år blir kjørt fortest. Deretter synker hastigheten jevnt og trutt med økende alder.

Forskerne så også på bilførernes kjønn. De fant ikke at farten som ble holdt hadde noen sammenheng med bilførers kjønn .

Noe forskerne imidlertid så, var at biler med større motor blir kjørt raskere enn biler med liten motor.

Og nyere biler blir kjørt fortere enn gamle biler.

 

Referanse:

Fridulv Sagberg og Torkel Bjørnskau: «Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t», TØI-rapport, 2016. Sammendrag

 

Powered by Labrador CMS