Luftforurensning som svevestøv, sot og nitrogenoksid kan føre til at barns lunger ikke utvikler seg som de skal.

Renere luft i Stockholm ga unge svensker litt bedre lunger

Effekten er ikke så stor for hver enkelt, men til sammen kan det hindre lungesykdom blant oppvoksende svensker, mener en av forskerne bak den nye studien.

Mindre luftforurensning kan forbedre utviklingen av barns lunger.

Det viser en studie av lungene til 1.509 stockholmere som ble født mellom 1994 og 1996.

Forskerne fulgte deltagerne over tid.

Barna målte lungefunksjonen minst to og helst tre ganger. Først da de var åtte år gamle. Så da de var 16. Og til slutt da de hadde blitt 24 år gamle.

Når barn vokser, får de større lunger og dermed bedre lungekapasitet.

Men da det ble mindre luftforurensning i den svenske hovedstaden, økte lungefunksjonen litt raskere.

Pustet gjennom et munnstykke

De unge svenskene måtte blåse gjennom et munnstykke som var koblet til et spirometer.

Dette instrumentet måler hvor mye luft du puster ut og hvor fort den kommer ut av munnen.

Høye verdier betyr at lungene fungerer bra.

Forskerne beregnet også hvor mye luftforurensning hver enkelt hadde vært utsatt for.

Siden deltagerne vokste opp i forskjellige deler av Stockholm, kunne forskerne nemlig bruke adressene deres.

Ikke alle fikk bedre lungefunksjon

Adressene ble matet inn i matematiske modeller sammen med målinger av luftforurensning over tid.

Forskerne tok også hensyn til om barna hadde blant annet astma, allergier eller overvekt.

Resultatene viste at mindre svevestøv, sot og nitrogenoksider (NOX) ga bedre lungefunksjon hos deltagerne.

Men det gjaldt ikke for alle. Resultatet er et gjennomsnitt.

Liten effekt for hver enkelt

Barnelege og professor ved Karolinska Institutet, Erik Melén, er en av forskerne som står bak.

Han påpeker at effekten ikke er så stor for hver enkelt. Men at hvis man ser på hele befolkningen over flere år, vil dette bety at færre barn får dårlig utviklede lunger.

Det kan gi flere svensker et friskere liv som voksne.

− I det lange løp vil enhver liten forbedring av lungefunksjon ha en positiv effekt på risikoen for å få kroniske sykdommer som voksen, eller til og med forventet levealder, sier Melén til avisa The Guardian.

Nordmenn blir fortsatt syke av svevestøv

I Norge har også lufta blitt renere. Fossilbilen forurenser mye mindre enn før og det er stadig flere elbiler på veiene.

Men selv om lufta i Norge har blitt renere, blir fortsatt nordmenn syke og dør av svevestøv. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet i 2022.

Referanse:

Zhebin Yu m.fl: Associations of improved air quality with lung function growth from childhood to adulthood: The BAMSE study, European Respiratory Journal 2023. Sammendrag.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS