- El-biler uten miljøgevinst

I Kina kan el-biler gi dårligere luftkvalitet. Elektrisiteten som driver bilene produseres ved kullkraftverk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

El-biler er ikke løsningen for forurensningen i Beijing, viser ny studie. (Foto: iStockphoto)

Kina satser stort på alternativ teknologi. Elektriske kjøretøyer er en del av satsingen i landet som i kraft av sterk økonomisk vekst har store miljøutfordringer.

En ny studie basert på data fra 34 kinesiske storbyer viser imidlertid at el-biler kan gi negativ miljøeffekt – ikke minst på luftkvaliteten.

Forskerne beregnet utslipp per kjørte passasjer-kilometer for el-biler og konvensjonelle bensindrevne biler. De fant at elektriske biler har større negativ påvirkning på luftkvaliteten og i noen tilfeller står for et høyere samlet CO2-utslipp.

- Det har vært en underforstått antagelse at påvirkning på luftkvalitet og helse er lavere for elektrisk drevne kjøretøy enn for tradisjonelle kjøretøy. Våre resultater utfordrer dette ved å sammenligne hva som slippes ut fra bruk av kjøretøyene og hva folk faktisk utsettes for, sier forsker Chris Cherry ved University of Tennessee, USA i en pressemelding fra universitetet.

Cherry står bak studien sammen med kollegaer ved Tennessee University, University of Minnesota og Tsinghua University i Beijing, Kina.

Kullfyrt elektrisitet

Forskerne har inkludert utslipp knyttet til produksjon av elektrisk kraft som brukes til å drive de elektriske kjøretøyene. I Kina kommer mer enn tre fjerdedeler av elektrisk kraft fra kullfyrte kraftverk.

Kraftverkene ligger ikke midt i byene, og en mindre andel av utslippene pustes inn av mennesker. Likevel påvirker også kraftverkene luftkvaliteten.

Forskerne bak studien understreker at elektriske kjøretøy er en god løsning miljømessig kun dersom elektrisiteten som driver dem kommer fra en ren kraftkilde.

Populære motorsykler

Elektriske motorsykler er populære i Kina. Disse forårsaker mye mindre utslipp per km enn både bensindrevne og elektriske biler. Disse syklene sto parkert på gata i Kunming. (Foto: iStockphoto)

De undersøkte også utslippene for el-motorsykler og fant at disse var mye lavere per passasjer-kilometer enn for elbiler, konvensjonelle biler og dieseldrevne busser.

Ifølge studien, som er publisert i tidsskriftet Environmental Science and Technology, har kineserne i løpet av det siste tiåret kjøpt mer enn 100 millioner tohjulinger med elmotorer.

Forskerne har også sett på de samlede CO2-utslippene og finner at disse er desidert lavest for el-motorsykler.

CO2-utslippene fra elektriske biler varierer og kan være både høyere og noe lavere enn utslippene fra konvensjonelle, bensindrevne biler.

- Dristige forutsetninger

Professor i fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Erling Holden, mener at det ikke er noen grunn til å være overrasket over at el-biler kan ha negativ effekt på utslipp av klimagasser.

- På spørsmålet om elbiler er et godt miljøtiltak eller ikke er svaret både ja og nei, sier Holden til forskning.no.

Han sier at noen gjerne vil ta med forutsetninger om rensing og lagring av CO2 ved kraftverkene som produserer strøm til bilene, men at dette er en dristig forutsetning. Teknologien eksisterer foreløpig ikke.

Holden antar at økt andel el-biler som regel vil ha en positiv effekt på luftkvaliteten. Han utelukker imidlertid ikke at den nye studien kan gi et riktig bilde dersom mange av kraftverkene i Kina har manglende eller dårlig renseteknologi for helseskadelige utslipp.

- Det vil imidlertid være betydelig enklere å rense utslipp fra kraftverk enn fra alle bilene, påpeker han.

Referanse:
Shuguang Ji, Christopher R. Cherry, Matthew J. Bechle, Ye Wu og Julian D. Marshall: “Electric Vehicles in China: Emissions and Health Impacts,” Environmental Science and Technology, 22. desember 2011.

Artikkelen er oppdatert 20. februar klokka 10.35.

Powered by Labrador CMS