Er det mulig å være både ansvarlig og lønnsom?

En bærekraftig fremtid er avhengig av at bedrifter finner nye måter å forene ansvarlighet og lønnsomhet på, hevder forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Lillehammer - Les mer

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Innenfor fagfeltet «bedrifters samfunnsansvar» har to tankeskoler stått steilt mot hverandre.

Den ene, ansvarlighet koster, hevder at det er en motsetning mellom lønnsomhet og det å ta ansvar.

Den andre, etikk er god butikk, hevder at det finnes tiltak for samfunnsansvar som bedrifter kan tjene penger på å gjennomføre, og at bedrifter bare bør gjennomføre disse lønnsomme tiltakene.

På den måten kan bedrifter bruke samfunnsansvar som et strategisk virkemiddel for å øke egen lønnsomhet.

Sammenheng mellom ansvar og profitt

Sveinung Jørgensen ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen ved Norges Handelshøyskole arbeider med å utvikle et perspektiv som går på tvers av dette skillet,  og som kan ta opp i seg både samfunnets forventninger til ansvarlighet og næringslivets forventninger til lønnsomhet, uten at det ene koloniserer eller fortrenger det andre.

De har undersøkt hvilke sammenhenger som finnes mellom en bedrifts samfunnsansvar og dens lønnsomhet, og hvordan bedrifter kan nærme seg denne problemstillingen på nye måter.

- Vi har ingen endelige svar, på ingen måte, sier Jørgensen

- Men ved å stille spørsmålet på nye måter, aner vi konturene av flere spennende tilnærminger som vi gleder oss til å utforske nærmere sammen med samarbeidspartnerne våre i næringslivet.

Jørgensen og Pedersen samarbeider blant annet med en rekke store norske bedrifter ved NHHs Senter for tjenesteinnovasjon.

Kan lønne seg

- Flere studier viser at ansvarlig og bærekraftig atferd kan lønne seg, sier Pedersen.

Samtidig er det neppe alltid lønnsomt å ta ansvar for de negative konsekvensene man påfører miljø og samfunn. Bedrifter må derfor integrere ansvarlighet i kjernevirksomheten sin på måter som gjør at disse målsetningene kan nås samtidig.

Forskerne tar utgangspunkt i det de kaller en bedrifts forretningsmodell.

- En bedrifts forretningsmodell viser hva bedriften leverer til hvem og hvordan, og den beskriver hvordan bedriften sørger for å skape merverdi for seg selv og andre.

- For å overleve, må bedrifter stadig finne nye måter å gjøre dette på. Det handler om å gjenskape seg selv før det er for sent.

For eksempel snudde Amazon bokbransjen på hodet da de kom inn på markedet med en helt ny måte å selge, distribuere og ta betalt for bøker på.

- Ansvarlige forretningsmodeller handler om å finne nye måter å integrere ansvarlighet i måten bedriften skaper, leverer og kaprer verdi, sier Jørgensen.

Solside og skyggeside

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. (Foto: (Privat foto))

Bedrifter har en rekke positive effekter. De gir oss varer og tjenester vi har behov for, skaper arbeidsplasser, sponser kultur og de betaler skatt. I økonomifaget kalles dette positive eksternaliteter.

- Vi kaller disse positive effektene for bedrifters solside, og det er flott om bedrifter gjør solsiden sin så stor som mulig, sier Jørgensen.

Han understreker at bedrifter også kan ha en skyggeside. Det er de negative konsekvensene virksomheter har for miljø og samfunn, som for eksempel forurensning, sosial dumping og så videre.

Disse såkalte negative eksternalitetene danner i stor grad utgangspunktet for diskusjonen om bedrifters ansvar.

- Dette ansvaret handler primært om å identifisere og redusere skyggesiden, sier Jørgensen.

- Problemet er at dette kan koste penger, i alle fall på kort sikt, og tiltak som reduserer skyggesiden, gir ikke nødvendigvis positive oppslag i pressen og forbedret omdømme.

Ansvarlige forretningsmodeller kan både kaste mer lys og redusere skyggesiden.

- Det vil bedrifter i de fleste tilfeller gjøre. Vi ser i dag flere eksempler på bedrifter som bygger inn skyggereduserende og lyskastende elementer i hele forretningsmodellen sin på nye måter, sier Jørgensen.

Gir bort sko

Jørgensen trekker fram Toms Shoes, et selskap som gir bort et skopar til noen som trenger det hver gang de selger et par sko.

- På den måten kaster de lys, samtidig som de har iverksatt tiltak for å redusere skyggen sin, forteller Jørgensen.

Stormberg er et annet eksempel på et selskap som kaster lys gjennom for eksempel å ansette folk som ellers ville hatt vanskelig for å få jobb. I tillegg reduserer de skyggen sin på mange forskjellige måter.

- For eksempel har de tatt grep for å sikre at verdikjeden deres er gjennomsiktig og forsvarlig, og de resirkulerer brukt tøy slik at kundens brukte klær ikke blir til avfall.

Et eksempel fra finanssektoren er Storebrand som stadig utvider bærekraftssatsingen sin på tvers av produktporteføljen.

- Dermed tilbyr de kundene en rekke «grønne» investeringsprodukter, som også er påvist å påvirke atferden til bedriftene det investeres i på positive måter.

Referanse:

Jørgensen og Pedersen: Ansvarlig og lønnsom: Strategier for ansvarlige forretningsmodeller, Cappelen Damm Akademisk, 2013.

Powered by Labrador CMS