Mellomledere kan forebygge sykefravær

Mellomledere ved sykehus i endring kan forebygge sykefravær ved å følge opp at ansatte løser arbeidsoppgaver på en god måte og kombinere støttende atferd med å ta opp problemer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

De siste årene har det vært flere store omorganiseringer ved norske sykehus. Slike endringer kan ofte gi høyere sykefravær hos ansatte.

- Derfor er det viktig å vite hvordan ledere kan forebygge sykefravær i en slik situasjon, sier stipendiat Vilde Bernstrøm ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Forskerne har gjort analyser basert på en spørreundersøkelse med svar fra over 1000 ansatte ved et sykehus som var i startfasen av en omorganisering. Avdelingene som ble valgt ut til å delta i undersøkelsen ble påvirket av endringer, som blant annet førte til at arbeidsoppgaver og ansvar ble fordelt annerledes.

Ta opp problemer

Det mest overraskende funnet i undersøkelsen var at god støtte fra leder kan gi høyere sykefravær.

- En mulig forklaring er at en støttende leder oppleves som mer aksepterende for at slitne ansatte tar en sykedag. Det er derfor viktig at støtte kombineres med å ta opp problemer ved mistenkelig sykefravær.

- Mellomledere må ta de vanskelige samtalene som kan forebygge sykefravær, sier Bernstrøm.

Mellomlederens atferd er viktig

Forskerne fant ut at mellomledere som har stor lojalitet til toppledelsen risikerer at ansatte får økt sykefravær under en endringsprosess.

- Mellomledere må erkjenne at deres atferd kan påvirke sykefravær hos ansatte og toppledelsen må gi mellomledere tid og handlingsrom til å gjennomføre endringene på en måte som ivaretar ansatte, sier Bernstrøm.

Hun forteller at mellomlederens atferd kan forklare opptil 50 prosent av variasjonene i sykefravær mellom avdelingene ved sykehuset i undersøkelsen.

Også andre grunner påvirker sykefravær, men lederatferd er kanskje den det er enklest å gjøre noe med.

Se videointervju med stipendiat Vilde Bernstrøm (5 min), der hun forklarer sammenheng mellom ledelse og sykefravær på et sykehus i endring og gir tips om hva en mellomleder kan gjøre for å forebygge sykefravær hos sine ansatte:

Referanse:

Bernstrom & Kjekshus: Leading during change: the effects of leader behavior on sickness absence in a Norwegian health trust, BMC Public Health 2012, 12:799, doi:10.1186/1471-2458-12-799

Powered by Labrador CMS