Forsker sier at ungdommer som får tydelige regler hjemmefra har mindre sjanse for å havne i ulykker. (Foto: Colourbox)

Tryggere mopedungdom med strenge foreldre

Forskere råder foreldre til å være strengere mot de aller yngste sjåførene.

179 unge mellom 13 og 24 år ble drept eller hardt skadd på moped fra 2005 til 2009. Det skriver Trygg Trafikk.

To nye rapporter fra Statens väg- og transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige trekker frem hvordan foreldre kan oppdra trygge trafikanter.

En av konklusjonene er at foreldre som setter klare regler har mer trafikksikre mopedungdommer.

Holdninger i arv

440 svenske foreldre av barn med mopedførerbevis deltok i den nye studien. Alle svarte på spørreskjemaer og i tillegg ble ti av dem intervjuet. Forskerne gikk også igjennom tidligere forskning på temaet.

Foreldrene svarte blant annet på spørsmål om hvorvidt de fulgte trafikkregler selv, hvor strenge de var med barnas kjøring og hvilke konsekvenser barna fikk hvis de brøt reglene.

Forskerne skriver at foreldrenes holdninger og kjørestil har mye å si for hvordan ungdommene kjører, både moped og bil. De så også at det hjelper å lage regler for kjøringen:

– Ungdommer som får tydelige restriksjoner, har mindre sjanse for å kjøre risikofylt sammenlignet med de som ikke har noen restriksjoner, sier forsker Sonja Forward i en pressemelding.

For eksempel fikk noen av tenåringene kjøreforbud en stund hvis de kjørte uten hjelm. Noen hadde regler om hvilke tidspunkt på døgnet ungdommene fikk lov til å kjøre og hvor de fikk kjøre, og noen måtte si ifra hvor de skulle og hvem de skulle kjøre sammen med.

Forskerne så også at foreldrene behandlet gutter og jenter forskjellig.

Prater med jenter

Foreldrene stolte mer på kjøreferdighetene til døtre enn sønner. Samtidig pratet de også mer om trafikksikkerhet med døtre. Jentene fikk også flere regler enn guttene. 

Og mødrene i familiene pratet mye mer om trafikksikkerhet enn det fedrene gjorde.

Vi hører stadig at unge menn oftere havner i ulykker. Grunnen sitter i hjernen deres.  For der vinner som regel følelsene over de rasjonelle avveiningene.

Det har også vist seg at det er forskjeller mellom ungdommer på bygda og i byene når det gjelder holdninger til trafikksikkerhet. Nivået av risikoatferd øker i takt med avstanden fra byen.

Men det kan hjelpe å ha en jente med i bilen.

For jentene sier oftere ifra hvis de synes kjøringen føles utrygg.

På samme måte mener altså forskerne bak de nye rapportene fra VTI at det hjelper hvis foreldrene sier ifra allerede før ungdommene befinner seg på veien. 

Noen foreldre hjelper i stedet barna sine å bryte loven.

Debatt om trimming

Trygg Trafikk skriver at trimming av mopedene øker ulykkes- og skaderisikoen.

De skriver også at halvparten av norske mopedeiere mellom 16 og 19 år har trimmet mopeden. Omtrent like mange har kjørt med alkohol i blodet. Det er ofte de samme ungdommene som kjører trimmet, alkoholpåvirket og uten hjelm.

I en av de nye, svenske rapportene viser forskerne til en tidligere studie hvor det viste seg at en stor del av foreldrene visste at mopedene var trimmet. Mange hjalp også barna å trimme mopeder.

Trygg Trafikk synes ikke det er noe lurt å hjelpe barna å bryte loven:

– Et argument for å la mopeder kjøre fortere enn grensen på 45 kilometer i timen har vært at de lettere vil kunne følge trafikken, og at risikoen for ulykker dermed reduseres. 

– Ulykkesanalysene viser imidlertid at denne typen ulykker bare utgjør en liten andel av alle mopedulykker, skriver de på sine nettsider.

En annen konklusjon fra de nye rapportene er at uansett hvilke holdninger foreldre har til kjøring må de konkurrere med meningene til andre folk som er viktige i ungdommenes liv.

Oppfordrer til risikokjøring

De svenske forskerne ville se på forumer på nett for å finne ut hva ungdommer skriver til hverandre om mopedkjøring.

I rapporten konkluderer de med at nettdiskusjonene ofte oppfordrer til risikokjøring:

– Fortellinger om risikokjøring belønnes med mange positive svar og smilefjes. Det kan være historier om å kjøre for fort, trimme mopeden eller få politiet etter seg.

For å få en motvekt til dette foreslår forskerne at foreldre kan få hjelp til hvordan de best kan prate med ungdommene om trafikksikkerhet.

Tillitt og regler

De som ble dybdeintervjuet i den svenske studien var positive til å få hjelp til å prate med barna sine om trafikkvett.

Noen svarte at det kunne være vanskelig å finne en balanse mellom å vise ungdommene tillit og samtidig formane og lage regler.

Forskerne foreslår derfor at foreldre kan delta i trafikkopplæringen til barna sine og få råd om hvordan de kan bidra til at barna blir trygge på veien.

I tillegg skriver de at det kan være nyttig for foreldre å få støtte i nettforumer fra andre som er foreldre til nye sjåfører.


Referanser:

Forward, Sonja m.fl: Mopedungdomars trafiksäkerhet – Föräldrars ansvar och engagemang. Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), 2015.

Gregersen , Nils Petter m.fl: Unga mopedisters olycksinblandning – Orsaker och konsekvenser. Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), 2015.

Powered by Labrador CMS