Det gir ikke mindre allergi å sende barn i friluftsbarnehager, men det kan likevel være en veldig god idé. (Foto: pp1 / Shutterstock / NTB scanpix)

Får barna færre allergier i en friluftsbarnehage?

En leser vil vite om en friluftsbarnehage kan forhindre at barna får allergier. Han får svar av Danmarks ledende eksperter.

Skogsbarnehage

I en friluftsbarnehage oppholder barna, som er mellom tre og seks år gamle, seg i naturen mesteparten av tiden. Skogsbarnehager oppsto omkring 1970 som privatfinansierte tilbud noen timer daglig, men de fikk etter hvert mange varianter. I friluftsbarnehager kombineres omsorgsbehov med helsehensyn og en pedagogisk hensikt om å gi småbarn adgang til naturopplevelser og en miljøbevisst oppdragelse.      

Kilde: Den Store Danske

Jan Ebbe Jensen er bekymret over at så mange barn får allergi.

Han har lest om at barn på landet får færre allergier enn barn fra byen. Det har fått ham til å skrive til oss.

«Folk som har vokst opp på landet, har færre allergier. Men hvordan går det med barn som går i friluftsbarnehager? Får de også færre allergier?» skriver Jan.     

Gir ikke færre allergier

Vi har tatt kontakt med en av Danmarks ledende eksperter på området.

Hans Bisgaard er professor i barnesykdommer ved Københavns Universitet og leder av Dansk BørneAstma Center. Han har skrevet utallige artikler i verdens ledende vitenskapelige tidsskrifter om årsakene til allergi, eksem og astma blant barn.

Ifølge Bisgaard er det ingenting som tyder på at friluftsbarnehager kan begrense utviklingen av allergi.

– Allergi er veldig sjelden hos småbarn og utvikler seg først senere i barndommen. Jeg har ingen studier som antyder at det skulle gi mindre risiko for allergi å gå i en friluftsbarnehage, forteller Bisgaard.

Risiko starter allerede i mors mage

Anlegg for allergi, astma og eksem utvikles før barna begynner i barnehagen.

Det skjer allerede i mors liv og i barnets aller første levedager.

Bakterier en veldig viktig rolle. Når et barn blir født, møter immunforsvaret bakterier for første gang, og hvis de har feil sammensetning, blir den overført til tarmene og luftveiene, og det påvirker immunforsvaret.

– Det er trolig årsaken til at barn som er vokst opp på gård med dyr, har mindre risiko for allergi og astma. De har en gunstig bakteriebalanse fra fødselen, forklarer Bisgaard.

Det er noe Bisgaard og hans kolleger har dokumentert tydelig.

– I løpet av få måneder er immunforsvaret utviklet, og etter det blir ikke risikoen for allergi og astma påvirket av bakteriene, forteller professoren.

Nylig publiserte Bisgaard en studie som risikoen også påvirkes av morens inntak av fiskeolje under graviditeten.

Derfor spiller bakterier en så stor rolle

Bisgaard påpeker at immunforsvaret til både kvinnen og barnet nedreguleres under graviditeten.

– Barnet er faktisk et fremmedlegeme inne i kvinnen, og immunforsvaret er nedregulert slik at barnet ikke skal bli angrepet, forklarer han.

Immunforsvarene til kvinnen og barnet normaliseres i ukene etter fødselen, og bakteriene spiller en stor rolle for hvordan det skjer.

– Like etter fødselen er barnets immunforsvar mottakelig for påvirkninger. Da er det viktig med gunstige bakterier som kan gjøre det sunt og velfungerende, forklarer Bisgaard.

Det er gunstige bakterier i kvinnens fødselskanal og ved endetarmsåpningen. Barnet kommer i kontakt med disse under fødselen. Derfor gir keisersnitt økt risiko for allergi og astma.   

Forsker anbefaler friluftsbarnehager likevel

Likevel anbefaler Hans Bisgaard at foreldre sender barna sine i friluftsbarnehager.

– Astmaanfall blir utløst av infeksjoner i luftveiene. Derfor kan friluftsbarnehager være en god idé, forteller Bisgaard.

Bisgaards forskning viser at risikoen for luftveisinfeksjoner er større når barn befinner seg på færre kvadratmeter.

– Det er naturlig at bakterier og virus ikke sprer seg like lett over større arealer. I den forstand gir det god mening med en friluftsbarnehage, sier Bisgaard.

Kanskje likevel best å gå i friluftsbarnehage

Allan Linneberg er klinisk professor ved Københavns Universitet og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden. Han har vært med på å gjennomføre studier som viser at barn som vokser opp på landet, er mindre utsatt for allergi.

Han er enig med Hans Bisgaard det viktigste er tiden rett etter fødselen. Likevel vil han ikke avvise at risikoen kan påvirkes senere i barndommen.

– Det er et godt spørsmål leseren stiller, og det er ikke så enkelt å svare på. Det er ikke sikkert alt blir avgjort under graviditeten og de første dagene, sier Linneberg.

– Vi kan ikke utelukke at det kan skje noe etter treårsalderen, og dermed er det mulig at slike barnehager kan ha en effekt.

Linneberg forteller at allergier kan forsvinne senere i livet, noe som indikerer at immunapparatet ikke er låst helt fast. 

Mer pollen gir mindre allergi

Linneberg tror store mengder allergifremkallende stoffer kan motvirke allergi – selv om det skjer etter de første levemånedene.

Hvis et barn blir utsatt for mye kattehår, kan det hindre utviklingen av allergi.

Det samme kan gjelde pollen eller andre ting som det finnes mer av i en friluftsbarnehage.

Legene behandler noen ganger allergi ved å utsette allergikere for store mengder av det de er allergiske mot. Denne formen for behandling kalles for allergivaksinasjon.

– Da blir kroppen kjent med stoffet og reagerer ikke så kraftig på dem, sier Linneberg.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.        

Powered by Labrador CMS