Forskning har gitt oss mye kunnskap om risikofaktorer for krybbedød. Vi vet derimot ikke hva årsakene er. Sannsynligvis handler det om både arv og miljø. (Foto: Anna Grigorjeva / Shutterstock / NTB scanpix)

Noen barn som dør plutselig og uventet, har en medfødt svakhet

En tredel av babyene som døde i krybbedød, hadde et unormalt nivå av serotonin i blodet, viser en ny studie.

Serotonin

Serotonin er en signalsubstans i noen av nervesystemets koblinger.

Man antar at serotonin er viktig for regulering av kroppstemperatur, humør, søvn, oppkast, seksualitet og appetitt.

Lave mengder av serotonin kan være årsaken til blant annet klinisk depresjon, migrene, tinnitus, fibromyalgi, bipolar lidelse, tvangslidelser og angstlidelser.

Avvik i serotoninsystemet kan også ha en sammenheng med krybbedød hos spedbarn.

Serotonin utnyttes i flere ulike systemer i menneskekroppen, blant annet er serotonin både vanlig og viktig for hjernen og tarmsystemet.

Serotonin finnes i flere medisinske preparater mot depresjon.

Kilde: Wikipedia
 

Forskere over hele verden leter etter svar på hva som er årsaken til at noen spedbarn aldri våkner opp fra søvnen.

En ny studie fra det amerikanske tidsskriftet Child Health and Human Development kan nå ha lagt en interessant brikke til det store puslespillet som forskningen på krybbedød er.

De har undersøkt 61 døde babyer og fant at en tredel av dem hadde økte nivået av signalstoffet serotonin i blodet.

En svakhet med studien er at forskerne har testet babyene spesifikt for serotoninnivået i blodet. De vet altså ikke om de 19 døde babyene hadde noe annet til felles enn høyt serotoninnivå.

Ni barn døde i Norge i 2015

I 2015 døde ni barn helt plutselig og av ukjent årsak i Norge.

Forekomsten av krybbedød er nå mye lavere enn den har var på 1980- og 1990-tallet her i landet.

I 1989 døde hele 145 barn i krybbedød.

På 1990-tallet var det en kampanje for å få barn til å sove på ryggen. Det ga en dramatisk nedgang i antall barn som døde.

Ni døde barn er likevel ni for mange.

Det er ufattelig tungt for de familiene som blir rammet. At de bakenforliggende årsakene til disse dødsfallene fortsatt er ukjent, gjør det enda vanskeligere.

Serotonin har lenge vært under mistanke

Forskerne har lenge hatt en mistanke om at barn som dør plutselig og uventet, har en spesiell medfødt sårbarhet i nettverket som styrer serotonin. Dette gjør dem mer utsatt for andre risikofaktorer.

Noen forskere finner at de har et høyere opptak av serotonin og andre finner at de har et lavere opptak.

Allerede i 2006 kom det en studie hvor forskerne fant uregelmessigheter i nervecellene som bruker og lager serotonin.

I 2010 kom en ny studie som viste at hjernen til babyer som hadde dødd i krybbedød hadde lavere nivåer av serotonin.

Et unormalt opptak av serotonin hos barn som dør i krybbedød, har lenge vært i fokus for forskningen vår, forteller den norske forskeren Siri Hauge Opdal ved Oslo universitetssykehus. Hun forklarer hvorfor:

– Serotonin er et veldig viktig signalstoff som blant annet styrer pust og hjerterytme og som er med på å regulere søvn.

Hun poengterer at serotoninnivået ikke alene kan forklare at et barn plutselig dør. Det kan imidlertid være en av flere ugunstige faktor som sammen kan føre til døden.

En annen teori er at barnet får en immunologisk overreaksjon på en vanligvis ufarlig infeksjon. Det kan tenkes at dette samspiller med en arvelig disposisjon og faktorer i miljøet, som for eksempel for lite luft på grunn av et ugunstig sovemiljø.

Tar prøver av babyer som dør

Opdal er den som har forsker mest på sammenhengen mellom serotonin og krybbedød her i landet.

– Ved Oslo universitetssykehus har vi en godkjent biobank som med foreldrenes tillatelse inneholder prøver fra barn som dør i krybbedød i østlandsområdet. Vi har tidligere vist funnet at mange av de barna som døde i krybbedød, har hatt oksygenmangel før døden. Dette kan ha sammenheng med opptaket av serotonin og reguleringen av dette nettverket.

Forskerne ser en tendens til at det er noe med døde barna som gir lavere opptak av serotonin.

– Foreløpig har vi ikke funnet en klar genetisk sammenheng, sier Opdal.

Et godt sovemiljø forebygger

Hun mener det er langt igjen før forskere kan påvise ved hjelp av en test at et nyfødt barn har økt risiko for å dø brått og uventet. Hun mener at det beste rådet for å forebygge dette fortsatt er å følge rådene om et godt sovemiljø for barnet.  

Fagkonsulent Line Schrader i Landsforeningen uventet barnedød sier at de følger forskning på krybbedød med stor interesse. Hun forteller også at den informasjonen som leses mest på deres nettside, er om forebygging av krybbedød. 

nettsiden har de også gode råd om hva som er et godt og trygt sovemiljø for et lite barn.

Disse handler først og fremst om å la barnet sove på ryggen, ikke utsette det for nikotin, ha et luftig og ikke for varmt sovemiljø og la det sove i sin egen seng på foreldrenes soverom det første halve året.

Vanligere i enkelte risikogrupper

Vi vet i dag om flere forhold som øker risikoen for at et barn dør plutselig i en av sine første levemåneder.

De fleste av barna dør mens de sover. Det rammer oftere barn som sover på magen. Og det rammer oftere familier der noen røyker.

forskning.no har tidligere skrevet om at spedbarnsdød er vanligere i enkelte risikogrupper.

Risikofaktorene er altså ganske kjente. Men de underliggende årsakene er fortsatt ikke helt forstått.

Artikkelen er endret 6. juli 2017.

Kilde:

Haynes, RL, mfl: High Serum Serotonin in Sudden Infant Death Syndrome. Proceedings of the National Academy of Sciences. doi:10.1073/pnas.1617374114/-/DCSupplemental.

Powered by Labrador CMS