Vaksinen mot rotavirus gis til spedbarn for å forebygge diaré. Her får en baby vaksinen i Haiti i 2014.

Vil vaksinere barn for å bekjempe antibiotikaresistens

Når småbarn får vaksiner mot lungebetennelse og diaré, går bruken av antibiotika ned. Det kan være gode nyheter i kampen mot resistente bakterier.

Små barn i fattige land blir hardt rammet av lungebetennelse og diaré. Slike sykdommer tar mange barneliv der helsa er skral fra før og behandlingen begrenset.

De fører også til svært høy bruk av antibiotika. Det er et problem fordi bakterier kan bli resistente mot medisinene.

Antibiotikaresistens er et særlig stort problem i lav- og mellominntektsland.

Derfor er vaksiner en viktig del av kampen mot resistensen i verden, mener forskerne bak en ny studie publisert i tidsskriftet Nature.

De fant mindre antibiotikabruk der barna får vaksiner. Studien tar for seg 18 land i hovedsakelig Afrika og Asia.

Effektiv vaksine

Den internasjonale forskergruppa beregner at hver fjerde luftveisinfeksjon hos 2–5-åringer og hvert femte tilfelle av diaré hos spedbarn som behandles med antibiotika i disse landene skyldes infeksjoner som kan forebygges med vaksiner.

Alle norske barn får tilbud om begge vaksinene. I en del andre land er barna ikke like heldige.

Rotavirus smitter lett og har skylden annenhver gang et lite barn i Norge får diaré og oppkast. Men rotavirusvaksinen er svært effektiv for å beskytte de minste, ifølge Folkehelseinstituttet.

Vaksinen mot pneumokokker beskytter mot blant annet luftveisinfeksjoner. Bakterien står bak atskillige lungebetennelser og ørebetennelser, melder Folkehelseinstituttet. I alvorlige tilfeller kan den også føre til blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Små barn, eldre og andre sårbare grupper er mest utsatt for alvorlig sykdom.

Beskytter best i noen aldersgrupper

Disse to vaksinene kan trolig spare mange barn for bruk av antibiotika i lav- og mellominntektsland.

Barn under fem år har 8 prosent lavere risiko for å bruke antibiotika mot diaré dersom de har fått rotavirusvaksinen.

Det er nærmere 9 prosent mindre sannsynlig at de får antibiotikabehandling for luftveisinfeksjoner hvis de har blitt vaksinerte mot pneumokokker.

Men dette er et gjennomsnitt av alle barna mellom 0 og 5 år. Vaksinene har større effekt i noen aldersgrupper enn andre.

Rotavirusvaksinen beskytter best i de første to årene i livet, da viruset oftere fører til diaré i disse landene.

Motsatt er det uklart om vaksinen mot pneumokokker i det hele tatt har noe for seg hos de aller minste barna. Den forebygger derimot mye antibiotikabruk hos barn over to år.

Det er også mulig at luftveisinfeksjoner som blir behandlet med antibiotika, stort sett skyldes annet enn pneumokokkbakterien som kan bekjempes med en vaksine.

Kan spare mange antibiotikakurer

Forskerne konsentrerer seg derfor om aldersgruppene som er mest utsatte for de ulike sykdommene.

De beregner at vaksinene sparer barna i lav- og mellominntektsland for rundt 37 millioner antibiotikakurer hvert eneste år – 14 millioner diareer hos spedbarn og 24 millioner luftveisinfeksjoner blant 2–5-åringer.

Men det er stor usikkerhet rundt disse resultatene. For eksempel kan vaksinen mot luftveisinfeksjoner tenkes å spare alt fra 4 til 52 millioner behandlinger.

Landene kan trolig spare ytterligere 40 millioner behandlinger årlig hvis flere innfører vaksinene og land som allerede bruker vaksinene gir dem til flere barn.

Mer enn 65 000 barn

Studien samler svar fra spørreundersøkelser blant mødre i 18 land fra 2015 og framover. De forteller om syke barn og hvilken behandling barna fikk. Det er ikke like sikker informasjon som den som kommer fra helsevesenet.

Mer enn 65 000 barn er med fra Afghanistan, Angola, Armenia, Burundi, Etiopia, Haiti, Laos, Malawi, Nepal, Pakistan, Filippinene, Senegal, Sierra Leone, Sør-Afrika, Tadsjikistan, Tanzania, Uganda og Zimbabwe.

Forskerne bruker dessuten informasjon om antibiotikabruk fra 77 land som de har spørreundersøkelser fra de siste årene til å beregne bruken i 58 land der de ikke har slike undersøkelser.

Referanse:

Joseph A. Lewnard mfl: Childhood vaccines and antibiotic use in low- and middle-income countries. Nature, 29. april 2020. Doi: 10.1038/s41586-020-2238-4. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS