Mange barn slutter med å ta seg en lur på dagen når de begynner på skolen. Det er kanskje ikke så smart. (Illustrasjonsbilde: Monkey Business Images / Shutterstock / NTB scanpix)

Ny studie:
Skolebarn har godt av å ta en blund i løpet av formiddagen

En studie av nesten 3000 kinesiske elever viser at å ta en høneblund i løpet av formiddagen kan gi bedre resultater på skolen.

Spør du en forelder om det lønner seg for barna å ta en høneblund, vil du mest sannsynlig høre et rungende «ja». Spesielt når det kommer til barnas humør og energinivå.

Ny forskning fra University of Pennsylvania og University of California viser at en liten lur også kan gi bedre resultater på skolen. Forskningsartikkelen ble nylig publisert i tidsskriftet Sleep.

Bedre prestasjon

Studien, som ble gjort på nesten 3000 fjerde-, femte- og sjetteklassinger, viser en sammenheng mellom en ettermiddagslur og lykkefølelse, selvkontroll, utholdenhet og færre atferdsproblemer, ifølge en pressemelding på University of Pennsylvanias nettsider.

– De mest robuste funnene var knyttet til skoleprestasjonene, sier Adrian Raine, en av forskerne bak den nye studien, i pressmeldingen.

Han forteller at barn som tok seg en blund tre eller flere ganger per uke fikk en 7,6 prosents økning i skoleprestasjonene på sjettetrinn.

Lurt med en lur

Søvnmangel og døsighet gjennom dagen er utbredt. Hovedforskeren bak studien og lektor i sykepleie og folkehelse, Jianghong Liu, forteller i pressemeldingen at døsighet rammer opptil 20 prosent av alle barn. Dessuten er de negative kognitive, emosjonelle og fysiske effektene ved dårlige søvnvaner veletablerte. Likevel har mye av tidligere forskning fokusert på barn i barnehagen, sier hun.

Det er delvis fordi barn flere steder slutter å ta seg en blund når de blir eldre. I Kina er praksisen derimot dagligdags, og fortsetter gjennom barne- og ungdomsskolen, og til og med i voksen alder.

Forskerne samlet søvn-data fra hvert av de 2928 barna. De undersøkte hvor ofte barna sov og hvor lenge blunden varte, fra da de startet i fjerdeklasse til de nådde sjettetrinn.

Forskerne sjekket også ting som utholdenhet og lykkefølelse, og tok fysiske målinger av blant annet kroppsmasseindeks og glukosenivåer. De spurte også lærerne om å få informasjon om atferden og skoleprestasjonene for hver elev. Forskerne analyserte deretter sammenhengen mellom resultatene og det å ta seg en blund, justert etter kjønn, klassetrinn, skolens plassering, foreldrenes utdanning og søvn gjennom natten.

Forskerne håper at resultatene av studien kan brukes i fremtidig arbeid på søvnighet blant unge.

Påvirket ikke nattesøvn

Ståle Pallesen er professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Han forsker på søvn og søvnforstyrrelser.

– Vi vet at det å ta seg en hvil har god effekt på småbarn. Her snakker vi om barn med en gjennomsnittsalder på elleve år. Det var litt overraskende, sier Pallesen.

Han mener at tidspunktet for høneblunden er avgjørende.

– Skolebarna tok seg en blund i løpet av en lang lunsj, mellom lokken ti over elleve og fem på halv to på formiddagen. Ettersom det er så tidlig, vil nok ikke nattesøvnen påvirkes i like stor grad som ved å sove på ettermiddagen, sier han.

Forskerne kontrollerte også nattesøvnen til barna.

– Uavhengig av hvor ofte skolebarna tok en blund, så lå de i sengen cirka 9,3-9,4 timer. Det var altså ingen forskjell på hvor lenge barna sov på natten, og hvor ofte de tok en blund på dagtid.

De positive sidene ved at barna tok seg en blund, kan dermed ikke forklares som en kompensasjon for dårlig eller lite nattesøvn. Pallesen sier at det å ta seg en blund har en positiv effekt i seg selv.

Vanskelig å innføre i Norge

– Her er det snakk om å sove tidlig og lenge på formiddagen. Det er nok ikke praktisk mulig å gjennomføre noe slikt med den skoleordningen vi har i Norge i dag.

– Bør vi innføre en ettermiddagslur i løpet av barnas skoledag?

– Både ja og nei. I utgangspunktet tenker jeg at hvis en sover nok om natten, så bør effekten av en slik soveperiode på dagtid ikke være så stor.

Han forteller at norske forskere har gjort flest studier på tenåringer, og at det gjerne er hos dem vi ser søvnmangel og døsighet.

Han forteller at det har blitt gjort studier på ungdommer som tar seg en ettermiddagslur.

– Da har vi gjerne fått negative utfall. Men dette henger sammen med at norske ungdommer gjerne tar seg en lur etter skoletid og noen ganger på kvelden. Da sover de ikke like godt om natten, sier han.

Effekt også for voksne?

Pallesen forteller at søvn har en positiv effekt for restitusjon, funksjon i hverdagen, hukommelse og læring.

– Hvis man lærer seg noe på skolen de første fire timene, for deretter å ta seg tid til en blund, kan vi huske det v lærte bedre. Det vil forbedre prestasjonene, sier han.

Pallesen sier at det er grunn til å tro at disse mekanismene også gjelder for voksne. Skal du ta en blund, bør du likevel holde deg innenfor tjue minutter, slik at du ikke rekker å falle inn i dyp søvn. Da kan resultatet bli det stikk motsatte.

Referanse:

Jianghong Liu og Rui Feng m.fl. Midday napping in children: Associations between nap frequency and duration across cognitive, positive psychological well-being, behavioral, and metabolic health outcomes: SLEEP. Publisert 28. mai 2019, doi: https://doi.org/10.1093/sleep/zsz126

Powered by Labrador CMS