Det er ikke lett for ungdommer å få nok søvn når de må begynne på skolen klokka halv åtte om morgenen.
Det er ikke lett for ungdommer å få nok søvn når de må begynne på skolen klokka halv åtte om morgenen.

Elever fikk mer søvn med seinere skolestart

Det hjalp på søvnen å skyve på første time, viser en amerikansk studie.

Det er faktisk verre for en tenåring å dra seg tidlig opp av senga om morgenen enn det er for yngre og eldre mennesker.

Alt fra leggevaner til mobilbruk kan bidra til det. Men biologien jobber også mot dem.

Da kan det hjelpe å få en time lenger under dyna før første time starter.

I Minnesota i USA har de gitt noen ungdommer den muligheten.

Bordet var dermed dekket for et naturlig eksperiment, der forskerne kunne sammenligne elever som hadde fått seinere skolestart med elever på skoler som fortsatte som før. Altså med grytidlig oppmøte klokka 07.30.

Elevene som derimot fikk begynne inntil en time seinere, sov nesten tre kvarter lenger om natta.

Elevene sov dessuten omtrent en halvtime mindre om natta i helgene, noe som kan tyde på at de ikke hadde så stort behov for å sove ut.

Kan gi bedre skoleresultater

Det var ikke uventet, for tidligere har en god del forskning vist det samme.

Amerikanske 15-16-åringer sov 34 minutter lenger på skoledager og fikk bedre karakterer da skolen startet 55 minutter seinere om morgenen, viste en studie i 2018.

En norsk studie fra 2011 tydet også på at seinere skolestart ga bedre resultater. Men da var det elevene selv som fortalte hvor mye de sov.

Den nye amerikanske studien målte søvn gjennom armbånd som elevene hadde på seg i ei uke av gangen.

Siden forskerne ikke fikk målt alle elevene i hver runde, brukte de i noen tilfeller elevenes egen rapporter om hvor lenge de sov.

Sover ikke nok

Forskerne fulgte 455 elever i to år, fra de var rundt 15 år i 2016 til de ble 17 i 2018.

I løpet av perioden forskjøv to av skolene første time med 50 eller 65 minutter. Tre skoler fortsatte med tidlig start.

Den amerikanske søvnforeningen anbefaler 8 til 10 timer søvn hver natt for ungdommer, men halvparten av amerikanske 16-åringer sover mindre enn 7 timer.

Norske tenåringer får heller ikke nok søvn. I en studie fra 2013 forteller 16-19-åringer at de bare sover 6,5 timer, selv om de mener at de trenger to timer mer.

Utgangspunktet til de amerikanske elevene som fikk utsatt skolestart, var ikke helt som anbefalt. De sov bare 7 timer og 40 minutter i gjennomsnitt. Med seinere skolestart kom de over 8 timer.

Mens elevene som fortsatte med tidlig skolestart, sov 8 timer da de var 15 år. Innen de var blitt 17, hadde søvnlengden blitt forkortet til 7 timer og 45 minutter.

Forskerne har sjekket at forskjellen mellom elevene ikke skyldes for eksempel kjønn eller foreldrenes bakgrunn. Men det er kanskje ikke tilfeldig hvilke skoler som valgte å utsette første time.

Trøtte og trafikkfarlige

I USA, der folk kjører bil fra de er 16 år, kan trøtte tenåringer til og med være trafikkfarlig, mente en amerikansk forsker i 2017.

Så hvorfor starter ikke skolen litt seinere?

Et problem er at ungdommene etter en stund ser ut til å legge seg seinere når de starter seinere, ifølge det svenske nettstedet forskning.se.

Skjønt i den nye amerikanske studien var det få forskjeller i leggetider mellom de som begynte seint og tidlig på skolen. Alle elevene sovnet litt seinere etter hvert som de ble eldre.

Om man skal begynne med en seinere skoleoppstart om morgenen eller ikke, er et stort og vanskelig spørsmål, mener den svenske forskeren Marianne Ors.

– De amerikanske studiene synes å tale for at skolene skal begynne seinere om morgenen. Men da må skolen slutte seinere på dagen, og tenåringers prestasjoner er ikke best om ettermiddagen, sa hun til forskning.se i 2017.

Referanse:

Rachel Widome mfl: Association of Delaying School Start Time With Sleep Duration, Timing, and Quality Among Adolescents. JAMA Pediatriatics, 27. april 2020. Doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.0344.

Powered by Labrador CMS