Det ikke enkelt å være foreldre før man er voksen selv. Og det blir ikke enklere for de som har ADHD.  (Foto: ul Noorod / Shutterstock / NTB scanpix)
Det ikke enkelt å være foreldre før man er voksen selv. Og det blir ikke enklere for de som har ADHD. (Foto: ul Noorod / Shutterstock / NTB scanpix)

ADHD øker sannsynligheten for tenåringsgraviditet

Å bli foreldre i tenårene skjer dobbelt så ofte blant unge med ADHD, viser ny dansk studie. – Vi må bli flinkere til å gi veiledning om seksualitet og prevensjon til unge med ADHD, sier professor.

Historien kort

  • Unge med ADHD blir dobbelt så ofte foreldre som andre unge.
  • Det henger sannsynligvis sammen med at sykdommen fører til risikofylt seksuell atferd, der man kanskje glemmer beskyttelse.
  • Vi må bli flinkere til å gi veiledning til unge med ADHD, sier forskere.

Kjernesymptomer på ADHD

  • Impulsivitet
  • Uoppmerksomhet
  • Hyperaktivitet

Om studien

Studien er en såkalt kohortstudie, der forskerne via de danske registrene har fulgt en kohort – en gruppe – av mennesker over en årrekke.

Kohorten bestod av alle de 2 698 052 barna som ble født i Danmark fra 1. januar 1960 til 31. desember 2001. 27 479 av dem fikk diagnosen ADHD på et sykehus i Danmark.

Forskerne har sett på når medlemmene av kohorten fikk sitt første barn.

En begrensning ved studien er at den ikke har med data om de individene som fikk ADHD-diagnosen hos en privatpraktiserende psykiater. Dermed er det sannsynligvis bare de mest alvorlige tilfellene av ADHD som inngår i studien.

Tenåringer med ADHD har høyere sannsynlighet for å ende som unge mødre og fedre.

Det viser en stor dansk registerstudie. Risikoen er fordoblet sammenlignet med unge uten ADHD. I studien er tenåringer definert som unge mellom 12 og 19 år.

– Det er helt ny kunnskap, og den er veldig viktig. Vi vet nemlig fra andre studier at det å bli foreldre som tenåringer er forbundet med en lang rekke negative konsekvenser – både for foreldrene og barna, sier Søren Dinesen Østergaard, som er forsker ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet i Danmark og hoveforskeren bak den nye studien.

Han påpeker at det derfor er viktig å være ekstra oppmerksom på de seksuelle vanene blant tenåringer med ADHD og sørge for at de får nok seksualveiledning.

Negative konsekvenser

Tidligere forskning har vist at ADHD er forbundet med seksuell risikoatferd. Det innebærer tidligere seksuell debut, flere sexpartnere og en større tendens til ubeskyttet sex.

Den nye studien kan nå også dokumentere at atferden resulterer i at flere blir foreldre som tenåringer.

De negative konsekvensene er typisk dårligere utdannelse og økt avhengighet av offentlige ytelser.

Når det gjelder barna til tenåringsforeldrene, skjer det oftere at de har for lav fødselsvekt, blir født for tidlig eller dør som spedbarn, viser svensk og amerikansk forskning.

En flott studie

Per Hove Thomsen, professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet, roser den nye studien og bruken av de danske helseregistrene.

Forskerne vet fra tidligere studier at ADHD medfører mer risikabel seksuell atferd. Nå viser den danske studien at den atferden ser ut til å medføre flere graviditeter i en veldig ung alder. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)
Forskerne vet fra tidligere studier at ADHD medfører mer risikabel seksuell atferd. Nå viser den danske studien at den atferden ser ut til å medføre flere graviditeter i en veldig ung alder. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)

Han er enig i at legene må bli mer oppmerksomme på seksualveiledning i behandlingen av unge med ADHD.

– Vi må bli flinkere til å veilede om seksualitet og prevensjon til unge med ADHD. I behandlingen må vi være mer oppmerksomme på risikoen for tidlige graviditeter, sier Thomsen, som har forsket på ADHD gjennom en årrekke, men ikke vært en del av den nye studien.

Verken Thomsen eller Østergaard er overrasket over at flere med ADHD får barn som tenåringer. Men:

– At det faktisk er en fordobling av risikoen, hadde jeg ikke regnet med, sier Østergaard.

Impulsivitet + uoppmerksomhet = man glemmer kondom

Forskerne har tatt høyde for andre faktorer som kan påvirke sammenhengen mellom ADHD og tidlig graviditet. For eksempel at barn og unge med ADHD oftere kommer fra vanskelige sosiale kår.

De korrigerte resultatene tyder på at ADHD likevel fordobler risikoen.

Når man ser på symptomene ved ADHD, er det kanskje ikke så merkelig, mener Østergaard.

Han påpeker at impulsivitet og uoppmerksomhet er to av de mest dominerende symptomene.

– Impulsiviteten gjør at man tenker mindre over konsekvensene før man kaster ut seg i noe – for eksempel sex. Uoppmerksomheten kan resultere i at man rett og slett glemmer prevensjon, sier Østergaard.

Dessuten er forskerne enige om at det ville være interessant å undersøke om tidlig og god diagnostikk og behandling av ADHD reduserer sannsynligheten for tenåringsgraviditeter.

Østergaards forskningsgruppe har planer om å undersøke nettopp dette i en ny studie.

Referanse:

S.D. Østergaard mfl: «Teenage Parenthood and Birth Rates for Individuals With and Without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Nationwide Cohort Study», Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (2017), doi: 10.1016/j.jaac. 2017.05 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS