– Få kjønnsforskjeller blant unge porno-brukere

Svenske jenter og gutter fantaserer om samme typer pornoinspirert sex. Også unge nordmenn lærer av porno.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox.com)

Ungdom, porno og seksualitet

En spørreundersøkelse blant 877 svenske elever på videregående skoler i to byer i Midt-Sverige.

90 prosent av guttene og 30 prosent av jentene svarte at de brukte porno da undersøkelsen ble gjennomført i 2011.

Over halvparten av jentene hadde sett porno en eller annen gang, og nesten alle guttene.

Guttene så porno første gang da de var i gjennomsnitt litt eldre enn 12 år, jentene da de var nesten 14.

Porno er bare et klikk unna på internett. Det preger seksualvanene til en del ungdommer.

Det er fortsatt flere gutter enn jenter i tenårene som bruker porno i Sverige.

9 av 10 gutter ser på porno, men bare 3 av 10 jenter, ifølge en svensk undersøkelse av 877 ungdommer. Ungdommene var i gjennomsnitt 16 år gamle da de ble spurt om sine vaner.

Blant pornobrukerne var ikke kjønnsforskjellene så store.

– Jenter er generelt mer negative til porno, men blant dem som bruker porno var det overraskende få forskjeller mellom guttene og jentene, sier Magdalena Mattebo ved Uppsala universitet.

Hun er en av forskerne bak studien, og har nylig avlagt sin doktorgrad i medisin om temaet.

Tester pornosex

– Ettersom jenter bruker porno sjeldnere, skulle man tro at den ville påvirke dem annerledes, sier Mattebo.

Men om lag halvparten av både gutter og jenter som bruker porno fantaserer om seksuelle aktiviteter inspirert av pornoen, selv om guttene fantaserer langt oftere.

En tredjedel av begge kjønn setter fantasiene ut i livet med partnere.

– Det er «vanlige» typer sex de oftest fantaserer om og prøver ut, som vaginalt samleie og oralsex, sier Mattebo.

Antallet jenter som hadde latt seg inspirere av pornoen var imidlertid så lavt, bare 41 personer hadde prøvd det ut, at forskerne ikke kan si at funnene er sikre.

En naturlig del av ungdomslivet

– En tredjedel av tenåringene som bruker porno lar seg inspirere til å prøve ut seksuelle aktiviteter, sier forsker Magdalena Mattebo, som har undersøkt ungdoms seksualvaner. (Foto: Privat)

Forskerne spurte elever ved 53 videregående skoler i to byer i Midt-Sverige om seksualvaner. I spørreskjemaet skulle ungdommene blant annet svare på om de var enige eller uenige i ulike påstander.

De fleste synes det er naturlig å se på porno, og sier at porno er en del av ungdommers hverdagsliv.

Også en del av dem som ikke bruker porno svarer dette.

– Det kan tyde på at de unge er omgitt av porno og må forholde seg til den, selv om de ikke aktivt ser på den, sier Mattebo.

Lærer av pornoen

De som bruker porno er mer seksuelt erfarne, ifølge den svenske undersøkelsen.

Mange svarer at porno er opphissende, men gutter mener i større grad enn jenter at man kan lære om sex av pornoen.

Ungdommene pekte også på negative sider ved porno.

Det var flest jenter som svarte at porno kan være nedverdigende for kvinner. En større andel blant guttene enn jentene mener at pornoen fremmer tradisjonelle kjønnsroller.

– Krav om å være en god elsker

I Norge er det i likhet med i Sverige flest menn som oppsøker porno og bruker det ofte.

Også en del norske unge voksne lar seg inspirere av porno, ifølge psykologiprofessor Bente Træen. (Foto: Lasse Moer/UiO)

Omtrent annenhver unge mann ser porno flere ganger i uka eller daglig. Bare én av hundre unge kvinner gjør det samme, ifølge en undersøkelse i Norge fra 2013 blant en litt eldre aldersgruppe, 18-30-åringer.

Også en del unge nordmenn tester det de har sett i porno når de har sex, bekrefter Bente Træen, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

– Mange unge voksne opplever at de kan lære en del av pornografi, om både nye stillinger og anatomi. Om lag 96 prosent av pornobrukerne har ikke problemer med egen bruk, sier Træen, og viser til den norske undersøkelsen fra i fjor.

– Det er et krav i dag om at man skal være en god elsker. Porno viser det man ikke lærer av andre voksne. Hvis du ser vanlig porno, har du ganske store muligheter som ung voksen til å prøve det ut, sier hun.

Men vi bør spørre hva det gjør med ungdom å se porno over lang tid, mener Mattebo.

– I andre undersøkelser forteller ungdommene om sterke forventninger om hva man bør si ja til av seksuelle aktiviteter, og krav til utseende. Nesten ingen snakker med voksne om pornoen. Om ingen gir dem et annet bilde enn det de får fra pornoen, kan pornoen bli en norm for seksualitet, sier Mattebo.

Tilpasningsdyktig industri

Træen er skeptisk til at den svenske studien kan si noe om forskjellene mellom hvordan jenter og gutter lar seg inspirere.

Det er 120 jenter i studien som ser på porno. Det er bare seks jenter som sier at deres seksuelle atferd påvirkes mye av pornoen.

– Det gjelder så få jenter at det blir en liten, utvalgt gruppe, sier Træen.

Dessuten sier studien ikke noe om hva slags type porno ungdommene ser på.

Mattebo og kollegene har tidligere undersøkt hva guttene ser på, og er i ferd med å følge opp studien for å få mer kunnskap om hvordan og hvorfor unge av begge kjønn bruker porno.

Det er veldig få studier som undersøker innholdet i pornofilmer, ifølge Træen. Nyere forskning viser at de profesjonelle tilbyderne av porno viser mer likestilte bilder av menn og kvinner enn amatørpornoen. De tar ikke bare mannens perspektiv.

– Pornoindustrien viser en enorm tilpasningsdyktighet til markedet, og når kvinner seiler opp som en brukergruppe, tilpasser de innholdet til det kvinner liker å se, sier Træen.

Kvinner fantaserer om å bindes

Træen bekrefter at unge voksne oftest fantaserer om mainstream-sex, eller «vanilje», som den også kalles.

Men unge kvinner fantaserer også ofte om BDSM, sex som involverer bondage, disiplin, sadisme eller masochisme, viser en undersøkelse hun holder på med nå.

Det regnes som så vanlig at kvinner har denne typen fantasier at forskerne i undersøkelsen definerer dem som mainstream-fantasier.

– Det handler ikke om vold, men om at en som er glad i deg vil binde deg fast og ikke slippe deg. Vi ser den store interessen for dette i bøker som «Fifty Shades of Grey», sier Træen.

Aksept eller tabu?

Den svenske undersøkelsen antyder noen negative følger av at ungdom bruker porno.

Flertallet av gutter og jenter i undersøkelsen sier at de mener porno kan være avhengighetsskapende, og Mattebo forteller at pornoimpotens er blitt et begrep i Sverige. En del unge menn klarer ikke å bli seksuelt opphisset uten porno.

Mange kvinner fantaserer om BDSM-sex. Bøkene i trilogien «Fifty Shades» av E.L. James handler om nettopp det, og er blitt bestselgere. (foto: Katy Stoddard/Flickr.com)

Mattebo mener det er noen interessante forskjeller mellom kjønnene.

En tredjedel av guttene som så på porno ofte, sa at de brukte mer porno enn de ønsket.

For jentene var det omvendt – her sa en del at de så mindre porno enn de ville.

– Vi kan bare spekulere på årsakene. Kanskje er guttene som vil trappe ned avhengige. Men det kan også skyldes at det fortsatt er knyttet skam til det å bruke mye porno. For gutter slår det ut slik at de sier at de vil bruke mindre, mens jenter vegrer seg for å bruke mer, sier Mattebo.

Træen tror tabuene er borte.

– Det er akseptert å bruke porno i dag. Foreldre er mye mer liberale til porno enn før, og det er mer aksept for at også kvinner kan se porno, sier hun.

Referanse:

Mattebo, M. m.fl.: Pornography and Sexual Experiences Among High School Students in Sweden. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, april 2014, vol. 35, nr. 3.

Powered by Labrador CMS