Psykologiprofessor Frode Thuen synes det er oppløftende dersom skilsmisseungdom ikke har større risiko for å få psykiske problemer enn andre ungdommer, men advarer mot å dra for bastante konklusjoner. - Skilsmisser kan være veldig skadelig for både barn og unge. Det viser all forskning, sier han. (Foto: Univisjon, UiB)

- Kan ikke avdramatisere skilsmisser

Oppløftende nyheter om skilsmisseungdom, sier psykologiprofessor Frode Thuen, men advarer mot å avdramatisere skilsmisser.

- Det er selvsagt positivt at skilsmisser kanskje ikke oppfattes så belastende for ungdom lenger, sier Frode Thuen, professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen.

Han mener det er for tidlig å konkludere ut fra én studie, men mener likevel det er verdt å undersøke dette nærmere.  

Studien som viser at skilsmisseungdom ikke har større risiko for å få psykiske problemer enn annen ungdom, skiller seg nemlig fra tidligere studier

Derfor mener Thuen det er for tidlig å trekke for bastante konklusjoner. 

Mer konfliktfylte skilsmisser

- Dette er én studie, som gir ett bilde av virkeligheten. Det er både oppløftende og interessant hvis bildet er i ferd med å snu. Men vi kan ikke avdramatisere skilsmisser, advarer han. 

Han påpeker at flere undersøkelser peker i stikk motsatt retning, og som tyder på at skilsmisser har blitt mer belastende. 

- Mye tyder på at bruddene nå er mer konfliktfylte enn før, fordi både mor og far ønsker å delta aktivt i barnas liv. Tidligere var det mer opplyst og vedtatt at ungene skulle være hos mor. 

Thuen har tidligere advart mot at vi tar for lett på skilsmisser.

Ødeleggende

Ungdom har blitt flinkere til å støtte og vise omsorg for hverandre. Det gjør enklere å komme gjennom skilsmisser, mener forskere bak en ny studie. (Foto: Microstock)

Forskerne bak den nye skilsmissestudien forklarer sine funn med at jo mer vanlig skilsmisser har blitt, jo flinkere har ungdom blitt til å håndtere dem. De mener dagens ungdom tar mer vare på hverandre og støtter hverandre.

Dessuten mener de det har hjulpet at det har blitt mindre stigmatiserende å være skilmissebarn. 

- Det er ikke like stigmatiserende som før, og du skiller deg ikke like mye ut som skilsmissebarn. Men skilsmisser kan være veldig ødeleggende, nå som før, sier Thuen. 

Før var skilsmisser ofte forbundet med tilstedeværelse av noe negativt, som fyll og vold. 

- Nå er det mer fravær av noe positivt, nemlig foreldrene. Derfor oppleves også skilsmissen som mer uforståelig for barna eller ungdommene. Det blir vanskelig å akseptere og forsone seg med det, noe som kanskje gjør det verre, sier han. 

- Det er kanskje da de søker støtte hos venner? 

- Det kan være en trøst med venner. Det er i så fall interessant, sier Thuen. 

Powered by Labrador CMS