Ungdommer med mange symptomer på ADHD har større søvnbehov enn andre. Likevel sover de enda mindre enn andre unge på samme alder, viser en ny studie blant 10 000 unge mellom 16 og 19 år fra Hordaland. (Foto: Illustrasjonsfoto NTB Scanpix)

Unge med ADHD sover for lite

Tenåringer med symptomer på ADHD har mer søvnproblemer enn andre. De trenger mer søvn, men hver natt sover de tre timer mindre enn de trenger.

Søvnproblemer blant tenåringer er slett ikke uvanlig. Nå viser en ny studie fra Uni Research Health i Bergen at det er en sterk sammenheng mellom ADHD-symptomer og søvnproblemer.

– Alle ungdommer får i snitt for lite søvn, men unge med ADHD-symptomer sover enda mindre enn andre på samme alder, sier Mari Hysing, som er psykolog og forsker ved Uni Research Health. Studien er nylig publisert i tidsskriftet Behavioral Sleep Medicine

Hun mener at unge som behandles for ADHD også bør få hjelp mot søvnvansker.

Symptomer på ADHD

Tidligere studier viser at fem prosent av alle ungdommer sliter med symptomer på ADHD, som konsentrasjonsproblemer, impulsivitet og hyperaktivitet.

En rekke mindre studier har også tidligere vist at barn og voksne som har fått ADHD-diagnose har mer søvnvansker enn andre.

Men hittil har det ikke vært gjort store befolkningsstudier som har vist sammenheng mellom slike symptomer og søvnproblemer.

Mer søvnproblemer enn andre

Dette er ADHD

Tilstanden ADHD er en forkortelse fra engelsk: Attention defict/hyperactivity disorder. Dette er en gruppe kroniske tilstander som begynner i barneårene og som noen ganger varer til barnet blir voksen. Den kan vedvare i voksen alder. Symptomer og tegn: 

  • Uoppmerksomhet 
  • hyperaktivitet
  • konsentrasjonsproblemer
  • dårlig impulskontroll 
  • særlig følsomhet for stimuli fra syn, lyder og berøring
  • ved overstimulering kan de miste kontrollen og bli aggressive
  • andre kan miste kontakten med hva som skjer rundt dem

De fleste barn med ADHD har ikke alle tegn på tilstanden. Det er forskjeller mellom gutter og jenter. Gutter er mer hyperaktive, mens jenter kan ha mer tankeflukt og oppmersomhetsproblemer. En tredel av barn med ADHD har psykiske eller utviklingsmessige forstyrrelser. 

Kilde: Norsk helseinformatikk. 

 

Forskerne var ute etter å avdekke om også ungdommer som ikke har fått diagnosen ADHD, er mer rammet av søvnvansker dersom de har mange av de typiske symptomene på tilstanden.

- Det er bekymringsfullt at unge med ADHD-symptomer sover mindre enn andre, spesielt fordi de trenger mer søvn, sier psykolog og forsker Mari Hysing ved Uni Research i Bergen. (Foto: Marit Hommedal)

– Vi ville se på hvordan søvnvansker fordeler seg i den unge befolkningen generelt, og om unge med konsentrasjonsproblemer sliter mer med søvnen, sier Hysing.

Studien viser at unge med konsentrasjonsproblemer sover en time mindre per natt i gjennomsnitt enn andre unge.

10 000 unge i Hordaland

I alt omfattet studien nesten 10 000 ungdommer i Hordaland mellom 16 og 19 år. Kartleggingen foregikk i 2012, og nesten alle gikk på videregående skole.

Ungdommene ble spurt om hvor mye søvn de egentlig behøvde, hvor mye de faktisk sov, og om de hadde innsovningsvansker. De oppga også om de hadde problemer med dårlig konsentrasjon, uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet. Dette kan være symptomer på ADHD.

– Så sjekket vi om de som hadde mange slike symptomer, hadde mer søvnproblemer enn de andre, sier Mari Hysing.

Søvnmønsteret endrer seg hos unge

Tenåringer får naturlig et endret søvnmønster. De sovner senere, sover kortere enn de gjorde som barn, og har større sprik i søvnlengde mellom helgedager og ukedager.

Fra før vet forskerne at personer med ADHD sover mindre enn anbefalt søvnlengde for deres alder, og mindre enn de selv oppgir at de trenger.

Dette ble bekreftet i denne undersøkelsen.

Tre timer for lite søvn

Ungdommer som scorer høyt på ADHD-symptomer oppgir at de trenger i snitt 9 timer søvn hver natt. Men de klarer bare å sove 5,5 timer om natten i snitt på hverdager.

Unge med mange ADHD-symptomer har altså et søvnunderskudd på 3 timer og et kvarter på hverdager.

– Dette er estimater som er fratrukket den tiden de bruker på å sovne og eventuell oppvåkningstid løpet av natten, understreker Hysing.

Hun mener det er ekstra bekymringsfullt at de sover mindre enn andre, spesielt fordi de har stort søvnbehov.

Hele ungdomsgruppen har mindre sprik mellom søvnbehov og faktisk søvnlengde. Her oppgir snittet at de trenger 8,5 timer, og sover 6,5 time per natt.

Høna eller egget?

Det er fra tidligere undersøkelser velkjent at søvnunderskudd kan føre til konsentrasjonsproblemer selv hos ellers friske personer.

– Så hva fører til hva? Kan det tenkes at søvnproblemer kan gi symptomer på ADHD?

– Det er ikke godt å si hva som kommer først og sist. Hvis man er rastløs, kan det gi problemer med å slappe av tilstrekkelig til at man klarer å sovne, sier Hysing.

Men hun går ut fra at problemene går begge veier.

– Det er også sannsynlig at det går den andre veien. Søvnunderskudd kan igjen gi mer konsentrasjonsproblemer og hyperaktivitet. Det blir en ond sirkel.

En annen, fersk studie viser at stadige forstyrrelser av søvnen irriterer mest, og går mest ut over humøret.

Depressive symptomer

Ungdommer flest sover godt når de først sovner.

Men unge som oppga at de hadde mange ADHD-symptomer, sliter også med at de våkner om natten før de var uthvilt i tillegg til at de bruker lengre tid på å sovne.  

– Innsovningsvansker var det mest utbredte i denne gruppen, sier Hysing.

Søvnvansker og ADHD opptrer ofte også sammen med depressive symptomer, tilføyer forskeren.

– Vonde tanker forklarer noe av søvnproblemene, men ikke alt, sier Hysing.

Neppe bivirkninger av medisiner

Forskerne har også kontrollert for om søvnvansker kan skyldes bivirkninger av medisiner mot ADHD-symptomer.

– Her fant vi ikke at det å bruke medisiner for ADHD kunne forklare sammenhengen. sier Hysing.

Det var ingen forskjell på søvnvansker mellom dem som brukte medisiner og dem som var medikamentfrie. 

Skjermbruk

Tidligere studier viser at for mye bruk av pc-er, nettbrett og mobiltelefoner rett før sengetid ødelegger søvnen for tenåringer.

Ungdommene ble spurt om de brukte mobil, nettbrett, PC, mp3-spiller, spillkonsoll eller TV den siste timen før de la seg til å sove.

– Men for disse ungdommene er det ikke spesielt skjermbruk som gjør at de ikke får sovne, men oftere depressive tanker, sier Hysing.

Godt søvnmønster demper problemer

– Hvis de unge får et godt søvnmønster, vil det trolig dempe ubehaget og problemene som symptomene på ADHD fører til, sier forskeren.

Problemer kan blant annet være vansker med å henge med på skolearbeid, eller sosiale problemer.

Andre studier gir god støtte for at det å prioritere å få til et godt søvnmønster gir mer konsentrasjon, sier hun. En svensk studie viste nylig at du husker bedre om du sover lenge nok. 

Vær bevisst på nok søvn

Forskerne mener at behandling av søvnproblemer bør bli en del av behandlingen av unge ADHD-pasienter.

– Det å forebygge søvnproblemer kan lette symptomene og unngå at de blir verre. Det er ikke lett, men det er gjennomførbart, sier Hysing.

– Studien viser at foreldre bør være bevisst på hvor viktig det er å få nok søvn, spesielt om ungdommene har symptomer på ADHD, sier hun. Unge og foreldre bør sammen prøve få til et godt søvnmønster for å se om det kan ha betydning, mener forskeren.

Hun vil ikke anbefale medikamenter som gjør det lettere å sovne, men mener utsatte først bør oppsøke helsesøster, psykolog eller lege for å få hjelp. Terapi virker bedre enn sovemedisin, ifølge en annen studie.

Fysisk trening

Hysing mener foreldre med barn som enten har en ADHD-diagnose eller har mange symptomer på tilstanden, bør prøve å hjelpe de unge til å legge seg tidlig.

– Hjelper det å bli fysisk sliten, ved at man for eksempel trener?

– Det kommer an på når på dagen man trener. Fra andre studier vet vi at det å være aktiv tidlig på dagen eller legge inn treningsøkter om morgenen er bra for søvnen. Men ikke om man trener om kvelden. Det kan føre til at det blir vanskeligere å sovne, sier Hysing.

Kilde: 

Mari Hysing, Astrid J. Lundervold mf: Association Between Sleep Problems and Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adolescence: Results From a Large Population-Based Study. 27. oktober 2015. DOI:10.1080/15402002.2015.1048448. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS