Elever skriver bedre med gode eksempler

Barn skriver bedre i alle fag når læreren har vist dem gode tekster.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Lise Åserud/Scanpix)

Modelltekster er en undervisningsform der lærer og elever går gjennom og diskuterer utvalgte tekster før elevene selv får i oppgave å skrive.

Denne måten å jobbe på gjør at elevene skriver bedre tekster, uavhengig om de er skoleflinke eller ikke.

Og elevene er mer enn villige til å la seg inspirere av de nye modelltekstene.

- I arbeidet med modelltekstene kan elevene også bedre forstå hvorfor ulike fag har sine spesifikke måter å skrive på og bli bevisste på sine egne skrivevalg, sier Anne Håland ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Som den første i Norge har universitetslektoren sett nærmere på hvordan 44 elever på femte trinn har brukt skrivemønster fra modelltekster i egne tekster.

Hun fant mange spor etter modellteksten i elevtekstene, både når det gjelder komposisjon og struktur, men også når det gjelder ord og språk.

Hjelper de som strever

En av fordelene ved å bruke modelltekster er at elevene får et synlig mål og en bestemt retning i arbeidet med å skrive egne tekster, og dermed en større forståelse for hva som er forventet av dem.

Hålands avhandling viser at dette er enormt viktig for de elevene som strever.

I følge henne vet disse elevene ofte ikke hva som er forventet av dem, og klarer ikke å oppfatte det like godt som mange av de flinke elevene.

- De har behov for modeller og modellering som synliggjør hva som forventes av dem i de ulike skrivesituasjoner, sier Håland.

Hun hatt tilgang til tekster som elevene skrev på fjerde trinn, blant annet noen lab-rapportlignende tekster i naturfag.

Her var det stor forskjell på tekstene hos de sterke og de svake elevene. De sterke elevene hadde tekster som inneholdt flere kjennetegn på en lab-rapport og man kunne tydelig se at dette var naturfaglig skriving.

Universitetslektor Anne Håland ved Lesesenteret påpeker at bruk av modelltekster i undervisningen er helt avgjørende for de svakeste elevene. Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

Tekstene som var skrevet av de svakere elevenes derimot, bestod bare av noen få ord og teksten minnet mer om en huskelapp. Og det var helt umulig å se at det var en naturfaglig tekst, i følge Håland.

Store forbedringer i elevenes tekster

I forskningsprosjektet fikk elevene se og jobbe med en modelltekst sammen med læreren før de selv skulle skrive, og da ble oppgaven mye enklere for dem.

- Når jeg da sammenlignet de sterkeste med de svakeste, så var det nesten ingen forskjeller, og faktisk var deler av teksten til de to svakeste bedre enn til de to sterkeste. Forskjellen gikk kun på rettskriving, fremhever forskeren.

- Dette viser at selv om du er en svak skriver og strever med rettskriving så kan du skrive en god tekst som er relevant for faget.

Undervisningen viktig for læringsutbyttet

Universitetslektoren forteller at modellteksten i seg selv ikke er nok for å kunne gi elevene innsikt i teksttyper, komposisjon og uttrykk.

God undervisning og planlegging fra lærerne må også til for å hjelpe  elevene.

I prosjektet studerte læreren og elevene modellteksten sammen, og de modellerte hvordan ulike trekk fra modellteksten kunne brukes i elevenes egne tekster, sier Håland.

Hun fremhever behovet for å vise elevene hvordan andre folk skriver tekster. 

For eksempel ble undervisningen iscenesatt slik at elevene skulle spille noen andre enn seg selv. De lot blant annet som om de var forskere når de skulle skrive forskningsrapporter, og som fagbokforfattere når de skulle skrive fagtekster.

Modelltekstene var også skrevet i tråd med disse rollene.

Resultatene knyttes til Kunnskapsløftet

Etter revisjonen av kompetansemålene sommeren 2013 har skriving som grunnleggende ferdighet blitt enda tydeligere i Kunnskapsløftet.

Det kommer klarere fram hva skriving i ulike fag skal være, og i tillegg har det kommet et nytt kompetansemål i norskfaget som sier at elevene skal bruke eksempeltekster.

I følge Håland handler det om å skrive tekster som er relevante for faget.

- Ved å bruke modelltekster i undervisningen kan vi styre elevenes utvikling og få dem til å skrive de tekstene vi ønsker, sier hun.

- Dette er enormt viktig når vi snakker om skriveopplæring i alle fag – for det å skrive en tekst i naturfag er noe helt annet enn å skrive en tekst i norsk.

Referanse:

Håland, A. (2013). Bruk av modelltekstar i skaprega skriving på mellomtrinnet: Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar. (Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger). Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Powered by Labrador CMS