Hærskare av kriminelle?

Så mange som en tredel av alle norske gutter blir siktet for lovbrudd, viser kriminaldata for den norske befolkningen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Blant norske gutter er det å ha begått et lovbrudd kanskje ikke så uvanlig som vi tror. Men det betyr ikke at en stor andel av norske gutter vokser opp som kriminelle.

Lovbrudd som førte til siktelse, er noe norske gutter i alderen 15–25 år stort sett bare har begått én gang. Kun et lite mindretall er blitt siktet for lovbrudd flere ganger.

Kriminalitet er noe mange gutter og unge menn begår. Men det er en liten gruppe personer som står bak det aller meste av den alvorlige kriminaliteten.

– Kort fortalt er kriminalitet i Norge noe mange gjør, men bare noen få gjør mye, forteller forsker Torbjørn Skardhamar i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Helt nye funn

Skardhamar har brukt de mange og omfattende samfunnsvitenskapelige registerdataene vi har i Norge. Ved å kombinere registerdata med kriminalstatistikk har han gjort helt nye funn.

– Registerdataene i Norge er veldig gode. De er mye bedre enn den du finner i noen andre land i verden, kanskje med unntak av Danmark og Sverige, forteller Skardhamar. Det skaper muligheter.

Mer informasjon:

Prosjektet begynte som et grunnforskningsprosjekt finansiert av ordningen fri prosjektstøtte (FRIPRO, se  Et løft som monner). I dag videreføres deler av prosjektet i Forskningsrådets program Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).

Powered by Labrador CMS