NRK skriver at rapporten viser at barn i fosterhjem blir holdt fast, sperret inne, overvåket og fratatt muligheten til å kommunisere med omverden.
NRK skriver at rapporten viser at barn i fosterhjem blir holdt fast, sperret inne, overvåket og fratatt muligheten til å kommunisere med omverden.

Ny rapport: Tvang i fosterhjem er ikke uvanlig

En ny rapport viser at barn i fosterhjem blir holdt fast, sperret inne og overvåket. Fosterforeldrene har ulike forståelser av hva som er lov for dem å gjøre.

– Resultatene fra våre undersøkelser viser at tvang i fosterhjem ikke er uvanlig. Likevel er tvang et tema som sjelden snakkes om eller er en del av veiledningen for fosterforeldre, sier forsker Esben Olesen ved Nordlandsforskning i en pressemelding.

Han har ledet arbeidet med en ny rapport laget på oppdrag fra Bufdir som undersøker grensesetting og bruk av tvang overfor barn i fosterhjem.

– Det en aktør oppfatter som normal barneoppdragelse, kan fremstå som tvang for andre. Blant fosterforeldrene finner vi at de har ulike forståelser av hva som er lov eller ikke lov for dem å gjøre, når de setter grenser, sier Olesen.

NRK skriver at rapporten viser at barn i fosterhjem blir holdt fast, sperret inne, overvåket og fratatt muligheten til å kommunisere med omverden.

Førsteamanuensis Marius Storvik er en annen av forskerne bak rapporten. Han sier at de også har funnet betydelige svakheter i de eksisterende tilsynssystemene for fosterhjem.

– Dette har ført til at flere uønskede hendelser ikke har blitt oppdaget eller adressert i tide. Mangelen på effektivt tilsyn setter barnas velferd i fare og krever umiddelbar oppmerksomhet, sier han til NRK.

Avdelingsdirektør Anders Sunde i Bufdir sier at de ser alvorlig på funnene om svakheter med ordningen med tilsynsperson, og at de vil følge opp resultatene.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS