Over 9000 ungdom er intervjuet av forskerne. En av 20 har vært utsatt for alvorlig fysisk vold.

1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet

1 av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold i hjemmet, mens én av fem har vært utsatt for lugging, klaps og klyping i oppveksten, ifølge en fersk rapport.

Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som står bak studien «Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten».

Forskerne har intervjuet i alt 9240 ungdommer mellom 12 og 16 år i januar og februar i år.

Det var NRK som først omtalte studien, som nå vekker oppsikt.

– Endelig er det enorme omfanget dokumentert, sier førstelektor Runi Børresen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hovedfunn

Hovedfunnene i rapporten er:

* 1 av 20 har vært utsatt for alvorlig fysisk vold, som å bli sparket, slått med en hard gjenstand eller å bli banket opp

* Litt over 1 av 20 har vært utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen, som oftest en utenfra hjemmet. I 25 prosent av tilfellene var overgriper en forelder.

* 1 av 5 barn har blitt lugget, kløpet eller klapset med flat hånd.

* 1 av 5 har opplevd gjentatte psykiske krenkelser fra foreldrene.

* 56 prosent av de voldsutsatte barna har aldri fortalt noen om volden hjemme. Det samme gjelder 44 prosent av dem som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Bare 1 av 5 har fått hjelp av hjelpeapparatet i kommunene.

* Nesten en av seks ungdommer sier også at de ikke har noen å snakke med dersom de har et vanskelig problem som gjør dem triste.

Skjer sjelden isolert

I tillegg til det store omfanget, viser studien også at voldsutøvelse mot barn sjelden skjer isolert. De fleste som har opplevd vold hjemmet, har opplevd flere typer, både fysisk og psykisk.

Studien viser også at den alvorlige volden starter tidligere i barndommen enn den mindre alvorlige fysiske volden.

Det er også nær sammenheng mellom familieøkonomi og foreldres vansker med rus, psykisk uhelse og kriminalitet og voldsutøvelsen mot barn, ifølge forskerne.

– Dette må tas på ytterste alvor av skoler og barnehager. Både det store omfanget og at så få søker om hjelp, sier Børresen til NRK.

Powered by Labrador CMS