En spørreundersøkelse om koronapandemien viser at andelen med bekreftet eller mistenkt koronainfeksjon er lav, og klart lavest blant barn.
En spørreundersøkelse om koronapandemien viser at andelen med bekreftet eller mistenkt koronainfeksjon er lav, og klart lavest blant barn.

Stor undersøkelse av korona­symptomer hos tiåringer

Om lag 4500 kvinner og deres ti år gamle barn er blitt spurt om koronasymptomer av Folkehelseinstituttet. Færre barn enn voksne melder om symptomer.

Omkring 80 prosent har svart til nå.

– Det gir oss informasjon om over 7400 personer, mødre og barn. Det gir oss informasjon både om personer som har vært syke, og personer som er helt friske, sa helseminister Bent Høie (H) på fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Statsråden peker på at dette er første gang barn er blitt spurt om symptomer.

Resultatene til nå viser at færre barn enn voksne rapporterer om symptomer. Andelen med bekreftet eller mistenkt koronainfeksjon er lav blant deltakerne, og mye lavere blant barn enn voksne.

– Nye skjemaer blir sendt ut hver 14. dag, så vi kan fange opp endringer underveis, sa Høie.

Han la til at det planlegges på sikt å ta prøver, slik at man kan se på smitteforekomst og antistoffer.

– Dagens takksigelse går til alle mødre, og ikke minst alle barna som har deltatt i undersøkelsen og gir oss ny kunnskap om situasjonen, sa helseministeren.

Powered by Labrador CMS