Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg betegner smittesituasjonen som alvorlig og ustabil.
Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg betegner smittesituasjonen som alvorlig og ustabil.

Stoltenberg: – Skolene er et stort dilemma

Barn og unge skjermes fra de strengeste koronatiltakene. Det har gjort skolene til et nytt episenter for smitte.

– Det er et stort dilemma, sier FHI-sjef Camilla Stoltenberg til NTB.

Hun viser til at det nå er gruppen 13–19 år som har flest nye smittede per innbygger.

Stoltenberg påpeker at skolene gir viruset en arena der det kan spre seg på en helt annen måte enn hos voksne og eldre.

– Vi ønsker å skjerme barn og unge slik at de kan være på skolen. Det er en klar prioritering. Samtidig ser vi at det nå er betydelig smittespredning i denne aldersgruppen, sier Stoltenberg.

Begge deler må håndteres, understreker hun. Det store spørsmålet er om smitten kan slås ned uten at skolene må stenge.

– Vi jobber for å klare det. Men dette skal nå vurderes av regjeringen.

Venter svar fra regjeringen

De første konklusjonene kan komme allerede tirsdag formiddag. Da skal statsminister Erna Solberg (H) orientere Stortinget om hvilke koronatiltak som skal gjelde framover.

– Det regjeringen først og fremst ser på, er hvilke nasjonale tiltak vi skal ha. Det er en viktig jobb å forsøke å balansere tiltakene slik at de er forholdsmessige, og slik at de er mest mulig målrettede. Det gjelder enten man beslutter dem nasjonalt eller lokalt, utdyper Stoltenberg.

I Oslo er flere skoler nå stengt på grunn av smitteutbrudd. Stoltenberg sier hun har forståelse for at slike kortvarige stengninger noen ganger er nødvendige for å få oversikt og styrke kapasiteten lokalt.

– Målet vil hele tida være å ha et system som gjør det mulig å ha skolene åpne. Men om det er regjeringens vurdering at det er mulig nå, det kan jeg ikke svare på.

Alvorlig og ustabilt

Smittesituasjonen nasjonalt beskriver Stoltenberg som alvorlig og ustabil.

– Usikkerheten knytter seg til om vi har tilstrekkelige tiltak.

Fra uke seks til uke åtte har det vært en økning i nye registrerte smittede på rundt 80 prosent. Og smittespredningen ser ut til å ha fortsatt i samme tempo i uke ni.

Det såkalte smittetallet R ble i forrige uke beregnet til 1,3. Det betyr at 100 smittede i snitt vil spre smitten videre til 130 nye, slik at den totale smitten i samfunnet øker.

– Det ser ut til at R-tallet fortsatt ligger på det nivået, men vi får en ny beregning snart, sier Stoltenberg.

Smitteøkningen rammer alle aldersgrupper, men spesielt gruppene under 60 år.

Krevende venteperiode

I Oslo ble det innført strenge, nye tiltak for bare en uke siden. Stoltenberg mener det er for tidlig å si om disse tiltakene er nok.

– Tiltakene er strenge. Det er veldig stille i Oslo nå. Tiltakene begynner å virke med en gang, men det tar noe lenger tid før vi kan måle effekten på antall smittede og innlagte, påpeker hun.

Nettopp denne venteperioden før man ser effekten av nye tiltak, er vanskelig, ifølge Stoltenberg. Det er krevende å avgjøre om man skal sette inn mer, eller om man skal vente og se.

– Det skumle med å vente er at hvis det er for lite, så kan vi få en ytterligere smitteøkning, slik at vi sliter mer med å få det ned, sier hun.

– Men det skumle med å iverksette enda strengere tiltak er at tiltaksbyrden er stor. De har vart lenge, og de skader både enkeltpersoner og samfunnet. Denne balansegangen er veldig vanskelig.

Powered by Labrador CMS