Holder liv i barnekunst-planer

Ideen om et senter som skal forske på kunst for barn, er ikke død. Nå søker direktøren ved Norsk barnebokinstitutt (NBI) om rundt 200 000 kroner til et forprosjekt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

- Vi ønsker oss et senter som ikke finnes i Norge i dag. Det handler om å bygge opp en forskning og formidling som det er veldig lite av, sier NBI-direktør Kristin Ørjasæter til forskning.no

Hun anser at behovet for å øke forståelsen av samtidas kunstneriske uttrykk for barn er stort.

Altså; Personer som formidler bøker, film, bildekunst og teater til barn vil ha nytte av å vite mer om kunstuttrykkene som forteller om, og speiler, den tid dagens barn lever i.

Fortsatt holder barnebok-klassikere fra 1950-tallet svært god stand på bestselgerlistene. Det er selvgsagt ikke bare et problem, men i kampen om oppmerksomheten vinner ofte de kjente og kjære.

Mer oppmerksomhet rundt samtidas verk kan føre til at de trer ut av skyggen til for eksempel Thorbjørn Egners Klatremus.

Utrede flere modeller

Søknaden om støtte til et forprosjekt er nettopp ferdigstilt. Om ikke lenge havner den i Kulturdepartementet. I oktober kommer svaret på søknaden, i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.

- Dersom vi står på, og tar ett skritt av gangen, kan vi kanskje få finansiert et slikt senter på sikt, sier Ørjasæter.

I søknaden til departementet legges det opp til at man kan undersøke forskjellige løsninger for organiseringen.

- Jeg er opptatt av å utrede flere mulige modeller. En av disse har en forsknings- og undervisningsavdeling og en åpen avdeling der kunstnere i løpet av arbeidsprosessen med et verk kan prøve det ut med barn til stede.

- Denne varianten vil være ganske omfattende, og det tar tid å komme dit. Underveis kan det være snakk om å finansiere forskning og undervisning gjennom et samarbeid med flere institusjoner, sier Ørjasæter.

- Positive signaler

Kristin Ørjasæter (Foto: NBI)

I november i fjor skrev forskning.no om notatet som beskriver et eget senter. Initiativtakerne med Ørjasæter i spissen sendte det til kulturministeren, kunnskapsministeren og forskningsministeren.

Like over nyttår kom så en invitasjon til et møte med Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, for å legge fram planene.

- Jeg fikk inntrykk av at særlig Kulturdepartementet synes ideen er god. Og jeg oppfattet signalene i møtet dit hen at det er ønskelig at vi søker om støtte til å utvikle et mer konkret forslag.

- Men ingen løfter ble gitt, så får vi se hva som skjer. Ideen må uansett jobbes mer fram i form av en forprosjektstudie, sier Ørjasæter til forskning.no.

Med søknaden om støtte til forprosjektet, har man kommet et lite skritt videre, men mye gjenstår.

Departementale forbehold

Underdirektør Øyvind Danielsen i Kulturdepartementet uttaler seg i andre ordelag enn Ørjasæter.

- Vi kan ikke per i dag si noe om dette er en god ide. Vi orienterte om hvordan de kan gå fram for å søke støtte, vi ga verken grønt eller rødt lys til prosjektet, sier Danielsen til forskning.no.

- De må konkretisere ideen sin, slik at vi kan forholde oss til den og foreta en vurdering, legger Danielsen til.

Lav status

Hensikten med et forprosjekt er å undersøke hvordan et senter som forsker på barnekunst-uttrykk kan realiseres, bygges opp og hvilke samarbeidspartnere som kan knyttes til det.

- Det forskes riktignok noe på barnelitteratur, musikk og barneteater, men innsatsen blir fragmentert og foregår i små miljøer, sier NBI-direktøren.

­Hun mener hovedproblemet er at formidling til barn står i sentrum i denne forskningen.

- Det kunstneriske uttrykket vektlegges nesten ikke, legger hun til.

Samtidig er statusen for barnekunst-feltet alt for lav i de akademiske miljøene, og et senter vil øke anseelsen, tror Ørjasæter.

Plassering

Hvor et senter kan plasseres, vil også bli ett tema. Barnebokinstituttet kjører saken, men Ørjasæter sier hun ennå ikke vil bruke krefter på lokaliseringsspørsmålet.

- Men i og med at vi fremmer saken, så er det jo klart at vi er interesserte i å utvikle et tverrestetisk forsknings- og undervisningssamarbeid med fokus på ulike kunstneriske uttrykk for barn, sier hun.

Powered by Labrador CMS