Fire- og femåringene i Tinnstua barnehage i Kristiansand klager ikke når mattematikk er dagens inneaktivitet. Her er det MatteMonsteret som skal fores. (Foto: Sidsel Jørgensen)
Fire- og femåringene i Tinnstua barnehage i Kristiansand klager ikke når mattematikk er dagens inneaktivitet. Her er det MatteMonsteret som skal fores. (Foto: Sidsel Jørgensen)

Lærer matte med et klikk

Fire- og femåringene i barnehagen er langt flinkere i matematikk enn du tror. I alle fall om en skal dømme etter hva de får til når de setter seg foran skjermen. Vanlig andreklassepensum lærer de lekende lett.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utviklingsforskning:

De tre forskerne i prosjektet kaller forskningen de utfører for utviklingsforskning. Dette innebærer at forskere og i dette tilfellet ansatte i barnehager jobber tett sammen for å utvikle praksis.

Det gir stor nærhet til den praksis det forskes på og gjør at forskning kan ha en direkte effekt på praksis.

Det bygger også på den forutsetningen at utvikling av praksis kun kan skje ved at de som jobber der tar ansvar og styring av denne utviklingen.

Pluss og minus og mengdeberegning er sentralt i første og andre klasse på skolen.

Men i barnehager der en tar i bruk IKT-ressurser i matematikk, er det fullt mulig å få barn helt ned i treårsalderen til å løse slike oppgaver – dersom de får kompetent støtte fra førskolelæreren.

– Vi har helt klart latt oss imponere. Barn i barnehagealder er generelt sett utrolig flinke til å lære matematikk, langt flinkere enn vi trodde i utgangspunktet. Så dette har virkelig vært et veldig moro prosjekt å arbeide med.

Fra venstre: Førsteamanuensis Martin Carlsen, førsteamanuensis og prosjektleder Per Sigurd Hundeland, og førsteamanuensis Ingvald Erfjord. (Foto: Jan Arve Olsen)
Fra venstre: Førsteamanuensis Martin Carlsen, førsteamanuensis og prosjektleder Per Sigurd Hundeland, og førsteamanuensis Ingvald Erfjord. (Foto: Jan Arve Olsen)

Slik konkluderer tre matematikkdidaktikkforskere ved Universitetet i Agder, førsteamanuensene Per Sigurd Hundeland, Ingvald Erfjord og Martin Carlsen.

Vanligvis forsker de på matematikklæring for litt eldre barn og ungdom, men de siste to årene har de konsentert seg om matematikklæring og IKT i barnehager.

Klarer andreklassepensum

I arbeidet har de særlig fokusert på hvordan fire–femåringer lærer matematikk støttet av hjelpemidler som IKT-redskaper, DVD-er og nettressurser, samt hvordan barna og førskolelærerne kommuniserer i denne prosessen.

– Vi er overrasket over hvor få DVD-er og nettressurser det egentlig finnes som kan bidra til læring av matematikk for barn i barnehager. Her har nok både dvd-produsenter og lærebokforlag mange muligheter dersom de vil bruke dem, sier Hundeland.

– Men mest overrasket er vi kanskje over at barnehagebarn ser ut til å kunne løse relativt kompliserte matematikkoppgaver – under forutsetning av at de har en god dialog med førskolelærerne og andre voksne.

– Faktisk er det slik at mange tre–femåringer klarer å løse en rekke oppgaver som egentlig er pensum i 2. klasse på skolen, altså når de er sju–åtte år gamle, sier Hundeland.

Læringsutbytte

Når det gjelder barnas totale læringsutbytte av IKT-basert matematikkundervisning i barnehagen, har forskerne ennå ingen klare svar. Det er noe de arbeider med nå i innspurten av prosjektet, som avsluttes neste år.

– Vi mener at barna, gjennom bruk av IKT-ressurser, får rike erfaringer med å bruke matematikk som redskap og språk for å løse utfordringer i sin egen hverdag, sier Hundeland.

– Men detaljinnsikten rundt dette vet vi for lite om til å trekke sikre konklusjoner ennå, understeker han.

Om prosjektet:

Gjennom forskningsprosjektet ”IKT og læring av matematikk i barnehagen”, som etter planen avsluttes neste år, har de tre forskerne sett nærmere på ulike læringsforhold i skjæringspunktet IKT – matematikk – barnehager.

Prosjektet er et samarbeid mellom UiA og tre barnehager på Sørlandet: Karus og Tinnstua barnehager i Kristiansand og Kvisla barnehage i Mandal.

Bakteppet er overordnede målsettinger om økt fokus på matematikk i barnehagene i Norge, slik dette kommer fram i rammeplanen for barnehagen fra 2006 samt nasjonale retningslinjer inkludert eget temahefte om IKT i barnehager utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartmentet.

Powered by Labrador CMS