Rapporten peker på at det er store ulikheter i tilgangen til digitale verktøy hjemme hos elevene. Det er også store forskjeller i hvordan skolene legger opp opplæringen i bruk av digitale hjelpemidler. (Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix)

Tiendeklassinger hadde svært ulike forutsetninger før matteeksamen

Elevene som hadde matteeksamen i tiendeklasse i vår, hadde svært ulike digitale forutsetninger før eksamen, konkluderer en ny rapport fra Fafo.

Elever med identisk matematisk forståelse, men som går på skoler som gir det digitale ulik prioritet, vil trolig ha systematisk ulike forutsetninger for å mestre oppgavene på eksamen, slås det fast i rapporten , som har evaluert vårens matteeksamen for ungdomsskolen.

Rapporten peker på at det er store ulikheter i tilgangen til digitale verktøy hjemme hos elevene. Det er også store forskjeller i hvordan skolene legger opp opplæringen i bruk av digitale hjelpemidler.

– Dette er en del av undervisningen som trolig er særlig sensitiv for hvilken lærer man har. På noen skoler hadde kun et fåtall av elevene data hjemme, og også skolene var dårlig utrustet, på andre skoler var det motsatt, heter det i rapporten.

Det ble også funnet store forskjeller i hvilke digitale hjelpemidler skolene hadde. Mens noen skoler hadde klassesett med delvis ødelagte PC-er, var det andre som hadde nye PC-er til alle. Atter andre skoler omtale seg som iPad-skoler.

Rapporten konkluderer med at tiendeklassingene var svært ulikt forberedt til eksamen når det gjelder digitale hjelpemidler.

Powered by Labrador CMS