Voldsutøvere er ofte tidligere ofre

En studie av menn som frivillig gikk til behandling for voldelig atferd mot partner, tyder på at voldsutøveren i langt større grad enn normalbefolkningen selv har opplevd vold i barndommen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Spesielt gjelder det de som selv har vært utsatt for fysisk vold, sier Ingunn Rangul Askeland, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.

NKVTS har i løpet av studien samlet inn data fra totalt 480 menn som frivillig gikk til behandling for voldelig atferd mot partner, ved Alternativ til vold, ATV.

Forskerne ville finne ut om mennene selv hadde vært utsatt for ulike typer vold i barndom eller ungdom og hvorvidt det var en forbindelse mellom disse tidligere erfaringene og deres nåværende voldelige atferd.

I tillegg ville de finne ut om det var noen sammenheng mellom ulike typer vold opplevd i barndom og ulike typer voldelig atferd i dag.

– Fra klinikk visste vi at mange av mennene som kom for å få behandling for sin voldelige atferd selv hadde vært utsatt for vold fra noen i nær relasjon i oppveksten, men vi hadde ingen forskningsbasert kunnskap om hvorvidt denne gruppen var mer utsatt enn øvrig befolkning, sier Askeland.

6 av 10 selv utsatt

Derfor satte senteret i gang et forskningsprosjekt for å se om det finnes noen samvariasjoner mellom type utsatthet og egen voldsbruk.

60 prosent av deltakerne i studien oppgav å ha vært utsatt for psykisk, fysisk eller seksuell vold, eller å ha levd med vold mellom foreldrene i barndom og ungdomsalder. Hele 50 prosent hadde vært utsatt for fysisk vold fra egne foreldre.

– Til sammenlikning oppgav 15 prosent av guttene på 15–16 år i en norsk skoleundersøkelse å ha vært utsatt for fysisk vold fra egne foreldre.

– Det tyder på at gruppen menn som går til behandling, i langt større grad enn normalbefolkningen har vært utsatt for vold i barndommen, sier Askeland.

Mer vold

Askeland forteller at de mennene som selv hadde vært utsatt for vold i barndommen, også utøvet betydelig mer vold enn de mennene som søkte behandling for voldelig atferd, men som selv ikke hadde vært utsatt for vold i oppveksten.

– Funnene samsvarer godt med klinisk erfaring og støtter teorien om at vold avler vold og slik sett går i arv, sier Askeland.

Økt sårbarhet

– Det å ha vært utsatt for vold, gir en generell sårbarhet for selv enten å bli utsatt, eller utøve vold i et parforhold. Det å ha vært utsatt er én type erfaring som kan være en av faktorene som gjør at man kan utvikle voldelig atferd, sier Askeland.

– Vi fant to signifikante koblinger da vi så på hvilken type voldsopplevelser i barndommen som er forbundet med voldelig atferd som voksen. Den ene viser at de som har vært utsatt for fysisk vold i oppveksten, ser ut til å være mer psykisk kontrollerende overfor partner enn de som ikke har vært utsatt for fysisk vold.

– Den andre sammenhengen vi fant er at de som har vært utsatt for seksuell vold, kan se ut til selv å bruke mer seksuell vold.

– Må inn i terapien

Askeland sier at funnene dels er viktige for hvordan behandling for voldelig atferd foregår.

– Sammenhengen mellom voldsbruk og egen utsatthet kan tyde på at vi trenger gode skreeningsprosedyrer for å se om de som kommer til behandling selv har vært utsatt for vold.

– En eventuell utsatthet bør i så fall trekkes inn i terapien, slik at langtidseffektene av det å ha vært utsatt for vold også kan behandles, sier Askeland. 

Powered by Labrador CMS