Det er ikke forskning som viser at lave doser av estragol, som finnes i fennikel, er farlig for mennesker. Men små barn kan være mer følsomme for skadelige virkninger av stoffet. (Foto: Frank May / NTB scanpix)

Kvinner som ammer bør holde seg unna fennikelte

Effekten av fennikel er ikke dokumentert og frøene inneholder et stoff som kan være kreftfremkallende.

Fennikelte har i mange år blitt gitt til barn mot barn som skriker utrøstelig i flere timer på grunn av luftsmerter og kolikk.

Tidligere i år advarte Relis, som er et uavhengig senter for legemiddelinformasjon, mot å gi spedbarn denne teen. Dette var på bakgrunn av en europeisk gjennomgang av forskningen.

Nå har senteret gått igjennom forskningen på bruk av fennikelte hos ammende og kommer til samme konklusjon.

Ikke dokumenterte effekter

Kvinner som ammer har brukt teen fordi den har vært hevdet å være melkedrivende og for å motvirke luftsmerter hos babyen.

Ingen av disse effektene er godt dokumentert.

Fennikel inneholder stoffet estragol som i dyrestudier har vist seg å være kreftfremkallende i store doser. Det er ikke forskning som viser at lave doser er farlig for mennesker.

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler likevel at gravide og ammende i minst mulig grad bør eksponeres for estragol.

Helsepersonell bør derfor heller ikke anbefale te med fennikel til kvinner som ammer, mener Relis.

Vil ikke skremme

Det er det norske Mattilsynet som har ansvar for å gjøre vurderinger rundt bruk av ulike næringsmidler i Norge. De har foreløpig ikke omtalt fennikel spesielt når det gjelder bruk hos gravide og ammende.

Foreldre som har gitt te til barnet sitt fennikelte må ikke få panikk. Det sa seksjonsleder ved Relis og spesialist i sykehusfarmasi, Tone Westergren, til Aftenposten i vinter. 

Budskapet deres er ikke å skremme, men å unngå unødvendig bruk ettersom ingen forskning kan vise til at teen fungerer. Fraråding er et «føre var»- prinsipp på grunn av teoretisk skadelige effekter.

Også Legemiddelverket stilte seg bak vurderingene om ikke å gi teen til barn.

Små barn kan bli utsatt for større mengder i forhold til kroppsvekten enn voksne og kan være mer følsomme for skadelige virkninger av estragol. 

Powered by Labrador CMS