Det er langt fra ufarlig å bruke smertestillende medisiner jevnlig over lengre tid.

Ett av fire barn mellom 10 og 12 år bruker smertestillende tabletter ukentlig

Hele 29 prosent av jentene i 7. klasse bruker smertestillende legemidler hver uke. Forskerne undrer seg over de høye tallene.

Dette er et av funnene i undersøkelsen Ungdata Junior som legges fram mandag.

Undersøkelsen som er gjort av forskere ved universitetet OsloMet, finner at 21 prosent av guttene i 7. klasse bruker smertestillende ukentlig.

Forsker ble overrasket

Det er første gangen at denne gruppen unge i Norge har blitt spurt om bruken av smertestillende legemidler.

– Jeg ble overrasket over at tallene er så høye, sier Frøydis Enstad. Hun har vært hovedforfatter av rapporten fra undersøkelsen Ungdata Junior.

For første gang har mange nok kommuner i Norge gjennomført spørreundersøkelser blant barn på 5.-7. trinn på barneskolen til at NOVA kan lage en nasjonalt representativ rapport.

Ifølge den parallelle undersøkelsen Ungdata, som omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående skole, så bruker i gjennomsnitt 19 prosent av norsk ungdom reseptfrie smertestillende legemidler ukentlig eller daglig.

Frøydis Enstad har ledet arbeidet med rapporten Ungdata Junior, som undersøker hvordan 10–12-åringer har det i Norge.

Blant ungdom bruker jenter smertestillende betydelig oftere enn gutter.

Tallet for bruk av smertestillende har økt.

For jenter i ungdomsskolen er nå andelen 28 prosent. Dette er en økning på 6 prosent siden 2021. For jenter på videregående er den på 30 prosent, mot 23 prosent i 2021.

Både Ungdata og Ungdata Junior baserer seg på spørreundersøkelser som barn og unge svarer på i skolen.

Er det foreldrene som gir barna piller?

– Dette er urovekkende høye tall, sier Siv Skarstein.

Hun er førsteamanuensis ved OsloMet og har blant annet forsket på hodepine og stress blant ungdom.

Skarstein forteller om forskning gjort i Canada som viste at barn selv begynte å forsyne seg med smertestillende allerede i 11-årsalderen.

– Da mister foreldrene lett kontrollen over hvor hyppig de bruker pillene, sier hun til forskning.no.

Den høye bruken av smertestillende kan skyldes stress forårsaket av at ungdommen stadig føler de må prestere bedre enn de gjør, enten på idrettsarenaer, på skolen eller i andre sosiale sammenhenger, sier Siv Skarstein.

Økt bruk også blant voksne

Enstad mener at en annen tolkning kan være at foreldrene blir mer tilbøyelig til å gi barna sine smertestillende, fordi de selv bruker slike legemidler oftere.

Salget av både reseptfrie og reseptpålagte smertestillende legemidler øker.

I 2021 ble det solgt i overkant av 10 millioner pakninger med smertestillende i Norge. Det tilsvarer omtrent to pakker à 20 tabletter per innbygger. Dette viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Salget av reseptfri paracetamol økte med 7 prosent målt i doser i 2021 sammenlignet med 2020. Det reseptpliktige salget av sterkere smertestillende økte med 6,2 prosent.

Salget av reseptfri ibuprofen hadde en økning på 10 prosent i 2021, sammenlignet med 2020. Dette utgjorde 55 prosent av det totale salget (både reseptpliktig og reseptfritt) av ibuprofen.

Også de sterke medisinene øker

Også salget av sterke reseptbelagte smertestillende medisiner øker.

Tall fra Reseptregisteret viser at det i 2019 var rundt 560 000 personer som fikk opioider på resept i Norge. Det tilsvarer rundt 10 prosent av befolkningen.

– Samlet sett gir dette bildet grunn til bekymring, mener Skarstein.

Hvorfor øker det?

– Det kan være at barn og unge også får disse preparatene foreskrevet av lege. Da får de legemidlene i større forpakninger og større konsentrasjoner, sier Skarstein.

I en annen studie som hun har deltatt i, så svarer mange unge at de tar medisiner fordi de opplever å ha det vanskelig. Det kan være alt fra at de opplever å ha veldig mye smerter i kroppen, til uro og søvnproblemer.

Ungdom med angst og depresjon bruker reseptfrie medisiner langt oftere enn andre unge, viste denne studien.

– Mange tar piller for å mestre hverdagen. Hvis noe oppleves som vanskelig, tar de en tur innom medisinskapet for å føle at de kan klare seg.

Skarstein tror at den høye bruken kan skyldes stress forårsaket av at ungdommen stadig føler de må prestere bedre enn de gjør, enten på idrettsarenaer, på skolen eller i andre sosiale sammenhenger.

Kan få alvorlige skader

Det er langt fra ufarlig å bruke smertestillende medisiner jevnlig over lengre tid.

– Dette er medisiner du skal bruke over kort tid ved akutte tilstander. Du kan skade både lever og nyrer ved langvarig bruk, sier Skarstein.

Mange tar disse medikamentene fordi de har hodepine, forteller hun.

– Paradokset er at du også få kronisk hodepine av å bruke for mye smertestillende. Vi antar at mellom 10 og 15 prosent av dem som har slik hodepine, har det på grunn av langvarig bruk av smertestillende. Storforbruk av smertestillende kan både utløse migreneanfall og føre til at plagene forverres.

Sliten av idrett?

I Norge er det et høyt aktivitetsnivå blant barn i alderen 10 til 12 år.

De aller fleste driver med en eller annen form for idrett eller sport. De fleste gjør dette mellom en og fire dager i uka, viser Ungdata Junior.

Enstad og Skarstein tror at en del av forklaring på den høye bruken av smertestillende kan ligge nettopp her.

Når kroppen er sliten og muskulaturen gjør vondt etter hard trening, kan det være fristende å ta en pille for å døyve smertene.

– Vi vet også at en del unge bruker disse medisinene forebyggende før de skal presentere på idrettsarenaen, forteller Skarstein.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS