Det finnes fortsatt ikke særlig mye evidens for at dataspill virker mot ADHD-symptomer. (Foto: Sergey Maksienko / Shutterstock / NTB scanpix)

Dataspill kan gjøre ADHD-barn flinkere til å planlegge

Dataspill hjelper ikke på konsentrasjon og andre symptomer hos barn med ADHD, men de gjør kanskje barna flinkere til å planlegge.

Evidens for dataspill mot ADHD

- Det er evidens for at arbeidshukommelsen kan forbedres med bestemte spill.

- Fokus på forskningen har mest vært på arbeidshukommelsen, og derfor er det begrenset kunnskap om hvilke kognitive funksjoner dataspillene ellers kan hjelpe for.

- Medisiner kan hjelpe mot hyperaktivitet og konsentrasjon, men kan ikke forbedre planleggingsevnen, kognitiv fleksibilitet eller strategidannelse. Forsøket omtalt i denne artikkelen pekte på at ADHD-dataspillet nettopp kunne gjøre noe for planleggingen.    

Kilde: Aida Bikic

Om spillet

Activate er et dataspill som er målrettet mot å trene mange forskjellige kognitive funksjoner hos barn med ADHD. Blant annet arbeidshukommelse, selvkontroll og varig oppmerksomhet.

Spillet er utviklet av hjerneforskere fra Yale University.

Spillet koster 195 dollar for tre måneder, om lag 1600 kroner. Seks måneder koster 295 dollar og et år koster 495 dollar.

Det finnes dessuten en rekke andre spill for barn med ADHD.

Kilde: www.c8home.com

Tetris kan kanskje være like bra

Aida Bikic har sammen med andre forskere sammenlignet det klassiske dataspillet Tetris med et dataspill laget for barn med ADHD.

Det var ikke noen betydelig forskjell. Begge spillene hjalp de unge over tid.

Blant de som spilte ADHD-spillet, kunne forskerne spore en forbedring i oppmerksomhet, mens gruppen som spilte Tetris, fikk en bedre arbeidshukommelse.

– Tidligere studier viser at slike spill kan hjelpe på arbeidshukommelsen, men det ser ut til at Tetris er like bra, sier Bikic.

Det inngikk bare 18 person i forsøket, og det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Resultatene kan likevel gi inspirasjon til videre forskning.

Dataspill kan forbedre informasjonsprosessering, reaksjonstid og finmotorikk hos friske personer, men effekten for barn med ADHD er ikke kjent.

– Det mest spennende er å undersøke de spillene barna likevel spiller. Mange barn med ADHD har problemer med å konsentrere seg. Men dataspill kan de konsentrere seg om, sier Bikic.

Personer med ADHD kan også ha en økt risiko for å bli dataspillavhengige. Derfor gjør Aida Bikic oppmerksom på at dataspill bør brukes med måte.

Barn med ADHD har problemer med å konsentrere seg. De kan være hyperaktive. De kan ha dårlig hukommelse. De kan ha problemer med å planlegge og organisere.

Medisiner er ikke en løsning for alle, og derfor er mange foreldre villige til å prøve andre behandlingsformer for å dempe symptomene. En av mulighetene er dataspill målrettet mot ADHD-barn.

Den metoden har imidlertid en tvilsom effekt, viser et nytt forskningsprosjekt fra Psykiatrien i Region Syddanmark.

– Mange av disse programmene holder ikke det de lover, og det er viktig at foreldrene vet det, for det er et enormt marked, sier Aida Bikic, som er forsker og psykolog. Hun har skrevet en doktoravhandling om disse spillene.

Spillene kan kanskje ha en effekt for barn med bestemte typer av ADHD.

– Det er ikke noe som kan hjelpe alle barn med ADHD. Det er noen få som får hjelp av det, men ikke hele gruppen, sier Bikic.    

Trenger nye metoder

Bikic hadde positive forventninger til spillene. Det er nemlig en mangel på behandlingstilbud for de med ADHD.

– Noen får hjelp av medisiner. Men effekten avtar for noen, og 20–30 prosent reagerer ikke i det hele tatt. Det er viktig å finne en behandling for disse barna, forklarer Bikic.

– Siden vi vet at hjernen hos barn med ADHD er annerledes enn hos andre, prøver man via trening å danne nye forbindelser i hjernen. Det finnes mange muligheter å velge imellom, og det er viktig å undersøke dem, sier Bikic.

Konsentrasjonen ble ikke forbedret

Aida Bikic og de andre forskerne satte 70 barn med ADHD til å spille dataspillet ACTIVATE, som skal trene opp hukommelse, selvkontroll, oppmerksomhet og andre kognitive funksjoner.

Det fungerte ikke. Konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse hadde ikke forbedret seg etter åtte uker der de spilte i 40 minutter seks dager i uken. Forskerne brukte tester og spurte foreldre og lærere for å undersøke dette.

Men barna var blitt litt flinkere til å planlegge.

– Barna blir kanskje flinkere til planlegging. Det kunne vedlikeholdes tre og seks måneder etter avsluttet trening, sier Bikic. 

Kan kanskje hjelpe noen barn

De barna som hadde problemer med å holde oppmerksomheten, men ikke var hyperaktive, fikk mer ut av spillene.

Der var det litt bedre hukommelse og impulshemning. Ifølge foreldrene ble de også flinkere til å løse problemer i hverdagen.

De hyperaktive barna ble bare flinkere i planlegging.        

Foreldre må passe på

Ifølge Aida Bikic er problemet med spillene derfor at de er rettet mot alle symptomer og alle typer av ADHD, selv om forskerne vet at barn har veldig ulike symptomer og problemer.

– Foreldre bør være forsiktig med å bruke veldig mye penger på slike spill. Det er dyrt, sier Bikic.

– Gratisspill kan ha like stor effekt.

Bør se nærmere på gruppene

Seniorforsker Ole Jakob Storebø har ikke vært en del av studien, men forsker selv på blant annet ADHD ved Psykiatrisk Forskningsenhed på Region Sjælland.

Han mener at prosjektet er et kvalitetsarbeid. Men forsøkene er ikke store nok til at resultatene er sikre. Samtidig er gruppen av forsøkspersoner for bred til å si noe sikkert om ulike grupper, mener han.

– Det er den gjennomsnittlige pasienten de undersøker. Hvis de hadde studert pasienter med bestemte problemer, ville resultatene blitt mer presise, sier Storebø.

– Det opplever vi med medisinsk behandling: Vi vet at noen pasienter reagerer, uten at det vises på gjennomsnittet, legger han til.

Kollega: Prøv det på barnet ditt

Storebø oppfordrer foreldre til å prøve seg fram.

– Foreldre kan gjerne prøve det, men evidensen er ikke særlig sterk, sier han.

– Noen blir bedre av medisiner, andre av atferdstrening eller dataspill. Det kommer an på den enkelte pasienten, avslutter han. 

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Referanse:

«Cognitive computer training in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) versus no intervention: study protocol for a randomized controlled trial. «, 2015, doi: 10.1186/s13063-015-0975-8. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS