Å lese for barn øker aktiviteten i de delene av barnets hjerne som har med språk- og leseferdigheter å gjøre, viser amerikansk studie. Foto: Terje Bendiksby, Scanpix)

Å lese for barna utvikler hjernen deres

Det er ikke bare for kosen og trygghetens skyld det er verdifullt å lese for de små. Barnets hjerne blir også utviklet.

Det er et vanlig råd å gi nybakte foreldre: At de skal begynne å lese for sine barn når de er små - og gjøre det ofte. Tanken har vært at det er bra for barnas språkutvikling og språkforståelse. Og at det skal gjøre dem til flittige lesere selv når den dagen kommer.

Merkbar effekt

Nå har amerikanske forskere slått fast at tesen stemmer. Å lese for små barn fører faktisk til hjerneaktivitet som støtter utviklingen av barnas egne leseferdigheter.

– Å bli lest for som liten har en merkbar og målbar effekt på hvordan barnets hjerne bearbeider historier og forbedrer språkforståelsen, sier John Hutton ved Cincinnati Children’s Hospital Medical Center i en pressemelding.

Skannet barnehjernene

Forskerne studerte 19 friske barn i alderen 3 til 5 år. Av disse kom en tredjedel fra husholdninger med lav inntekt. En foresatt for hvert barn fylte ut en spørreundersøkelse med fokus på tre områder:

  • Omfanget av foreldrenes lesing for barna. Hvor ofte ble barna lest for og hvor mange ulike bøker ble lest.
  • Samhandling mellom foreldre og barn: Hvor mye og hvordan foreldre og barn snakker og leker sammen på.
  • Læring. Om foreldrene lærte barna sine spesifikke ferdigheter, slik som regning og formlære.

Deretter måtte barna gjennom en hjerneskanning, en såkalt fMRI-undersøkelse, som målte hjerneaktiviteten deres mens de hørte på historier tilpasset deres alder.

Det viste seg å være en klar sammenheng mellom lesing for barn og aktivitet i de delene av hjernen som er knyttet til språklig utvikling. Disse områdene er svært viktige både for utviklingen av muntlig tale og seinere leseferdigheter.

Skanningen viste at barn som ble mye lest for, hadde annen aktivitet i hjernen, enn barn som ikke ble lest for hjemme.

Bilder 

Det var spesielt stor aktivitet i hjerneområdene som har med visualisering, det vil si evnen til å danne seg bilder. At barna kan se historien for seg, forbereder dem for utvikling av egne leseferdigheter, mener forskerne.

– Dette blir ekstra viktig når barna går over fra bildebøker til tekstbaserte bøker, hvor de må skape egne bilder til teksten for å forstå handlingen, sier Dr. Hutton.

Studiet ble presentert på årsmøtet til Pediatruc Academic Societies (PAS) i San Diego i forrige uke.  

Referanse: 

John S. Hutton m.fl.: Parent-child Reading Increases Activation of Brain Networks Supporting Emergent Literacy in 3-5 Year-Old Cildren: An fMRI study . Presentert på American Academy of Pediatrics. Sammendrag

Powered by Labrador CMS