Forskerne er overrasket over hvor sterk sammenheng er mellom det å ha opplevd vold i barndommen og det å bli utsatt for ny vold som voksen er. Alle typer vold i barndommen øker risikoen for at du skal oppleve ny vold fra en annen person i voksen alder. Barnet får med seg en sårbarhet, tror forskerne. (Illustrasjonfoto: marinissim / Shutterstock / NTB scanpix)

Barn skammer seg over å bli utsatt for vold

Vold i barndommen får store konsekvenser for helse og livsbetingelser på sikt. Mange trekker seg tilbake i skam og blir ensomme, viser en ny rapport.

Har du blitt slått, utsatt for psykisk vold eller seksuelle overgrep som barn, har du naturligvis ikke noe å skamme deg for.

Likevel gjør mange det.

Hvorfor skal et barn tro at andre vil se ned på dem fordi noen andre har påført dem vold? Denne skammen er vanskelig å forstå, sa Helene Flood Aakvaag. Hun var en av flere forskere som lanserte en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i dag.

Ikke bare har voldsutsatte barn mindre sosial støtte, de benytter seg mindre av den. Mange trekker seg tilbake og forsøker å skjule det de har opplevd, ifølge Heleene Flood Aakvag, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Foto: NKVTS)

Aakvaag mener at resultatene deres viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre med å lette skammen for dem som er utsatt for vold og overgrep i samfunnet.

Hvordan går det på sikt?

Rapporten gir ny kunnskap om hvordan det går de med de som har opplevd vold i barndommen når de blir voksne.

Forskere har visst ganske mye om dette fra før. Men nå har forskerne fulgt unge som har vært utsatt for vold over en tidsperiode og inn i ung voksen alder.

Dessverre bekrefter den det triste faktum at en tøff barndom slår tilbake, noe både norsk og internasjonal forskning har vist tidligere.

Én av tre opplevde ny vold

Som en del av prosjektet er 1000 ungdommer og unge voksne blitt intervjuet. De var mellom 16 og 33 år da det første intervjuet ble gjort, og de ble intervjuet igjen noen år senere. Intervjuerne har både snakket med ungdommer som hadde opplevd vold i barndommen og barn som ikke hadde opplevd vold.

Forskerne er overrasket over hvor sterk sammenheng er mellom det å ha opplevd vold i barndommen og det å bli utsatt for ny vold er.

Bare etter om lag ett og et halvt år, hadde én av tre av de voldsutsatte blitt utsatt for ny vold fra en ny voldsutøver. Det samme gjaldt en tiendedel av dem som ikke hadde opplevd vold som barn.

Vold gir større risiko for voldtekt

Alle typer vold i barndommen øker risikoen for at du skal oppleve ny vold fra en annen person i voksen alder. Selv om volden ikke rammet din egen kropp.

Har du vært vitne til at far har slått mor eller har du vært utsatt for psykisk vold, er faktisk risikoen for at du skal bli voldtatt mye større enn for andre unge.

Og har du opplevd flere typer vold som barn øker risikoen for ny vold enda mer.

Får med seg en sårbarhet

Hvorfor er det slik at vold i barndommen gir økt risiko for å bli utsatt for vold som voksen?

Denne sammenhengen er ikke selvforklarende. Forskerne vier derfor en stor del av analysen til å forstå dette bedre.

De kommer fram til at de som opplever vold i barndommen, har med seg en sårbarhet. Denne sårbarheten gjør at de mer sannsynlig kommer i en situasjon hvor de opplever ny vold.

For eksempel viser det seg i deres studie at voldsutsatte unge drikker seg oftere fulle. Er du hyppig hyppig overstadig beruset, kommer du oftere i situasjoner hvor risikoen for at du skal bli utsatt for vold er stor.

Voldsutsatte er mer ensomme

Gode venner og et nært forhold til familien er en buffer mot alt som er vanskelig i livet, viser mye forskning.

Men vold ødelegger også sosiale relasjoner. Det er ikke like mange voldsutsatte barn som blir en del av flokken, viser forskningen fra NKVTS.

Ikke bare har voldsutsatte barn mindre sosial støtte, de benytter seg mindre av den. Mange trekker seg tilbake og forsøker å skjule det de har opplevd. I skam.

Men dette er en mestringsstrategi som har kostnader, sa Helene Flood Aakvaag under lanseringen. De blir ensomme. Og ensomhet er som kjent knyttet til mange helseproblemer, både psykiske og fysiske.

En fjerdedel av de voldsutsatte unge hadde gjentatte ganger skadet seg selv eller forsøkt å ta livet sitt.

Vi må beskytte disse barna mer

Forskerne ved NKVTS konkluderer med at denne kunnskapen viser at det ikke er en enkel oppgave å legge en vanskelig barndom fra seg.

Studien avdekker et behov for å beskytte de voldsutsatte barna mer mot ny vold.

Statssekretær Anne Bramo fra Helse-og omsorgsdepartementet var til stede under lanseringen. Hun mener at de trenger å sette inn et støt overfor kommunen, der barna bor. Kompetansen om vold og overgrep på styrkes ute i tjenestene og det må jobbes mer tverrfaglig med forebygging.

– Jo tidligere vi kommer inn, jo bedre forebygging, sa hun.

Vold og overgrep er et tema i den nye folkehelsemeldingen som kommer rundt påsketider, fortalte Bramo.

Kilde:

Helene Flood Aakvaag og Ida Frugård Strøm (red.): Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen, Rapport nr.1 2019, NKVTS

Powered by Labrador CMS