I en svensk undersøkelse snorket fem prosent av barna flere ganger i uken. Mange hadde også korte pusteavbrudd om natten. Likevel var det bare en av tre av foreldrene som oppsøkte legehjelp mot problemene. (Foto: Espen Bratlie/Scanpix NTB)

Barn som snorker kan få læringsproblemer

Langvarig snorking kan i verste fall forsinke barnets vekst og føre til læringsproblemer. Det viser en ny, svensk studie.

Det kan høres litt søtt og sjarmerende om det lille barnet ditt snorker av og til. Det er slett ikke uvanlig at barn snorker om de er forkjølet.

Men hvis barnet snorker ofte og over lengre perioder, bør du være på vakt. Særlig dersom snorkingen fører til at barnet får opphold i pustingen om natten.

Slike pusteavbrudd kan gi redusert søvnkvalitet som kan påvirke barnets helse, viser en svensk studie som nylig ble publisert i Journal of Laryngology and Otology.

Trøtthet og konsentrasjonsproblemer

Snorking som gir pusteavbrudd kan gjøre at barnet bli trøtt om dagen. Det kan igjen gi konsentrasjonsproblemer og læringsvansker. Langvarig snorking kan også føre til sengevæting, eller at barnets vekst blir forsinket.

Studien viser at barn som har vedvarende snorking ofte får generelt nedsatt livskvalitet.

– Det gjelder særlig barn som får opphold i pustingen, sier Gunnhildur Gudnadottir til forskning.se. Hun er forsker ved Sahlgrenska akademin.

- Studien tyder på at det er for liten kunnskap om at snorking blant barn kan føre til helseproblemer, sier Gunnhildur Gudnadottir ved Sahlgrenska akademin. (Foto: Sahlgrenska akademin)

Resultatene er basert på en befolkningsstudie blant 750 svenske barn mellom null og 11 år, hvor barnas omsorgspersoner besvarte et spørreskjema.

Bare en tredel oppsøkte hjelp

Ifølge studien snorket omtrent fem prosent av disse barna flere ganger i uken. Det vil med andre ord si at 35 av barna som ble med i studien, var rammet. 

Bare en tredel av disse barnas foreldre hadde oppsøkt helsevesenet for å få bukt med problemet.

Studien viser at snorkingens uheldige virkninger på barns helse er et undervurdert problem. 

– Det tyder på at kunnskapen er for dårlig om hvordan nattlige pusteforstyrrelser kan påvirke barnets helse, sier Gunnhildur Gudnadottir, som også er overlege ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Hun mener derfor at det er nødvendig å øke kunnskapen om dette mulige problemet, både overfor foreldre, helsestasjoner og fastleger. 

Kan behandles

Hun mener barnet bør utredes hvis det har vedvarende snorking med pusteavbrudd. Forskeren mener studien bør føre til at foreldre informeres bedre om problemet, og hvor de kan søke hjelp.

Snorking kan i noen tilfeller skyldes store mandler i halsen eller forstørrede kjertler bak nesen. I slike tilfeller kan snorkingen i mange tilfeller bli borte eller reduseres ved en operasjon.

Forskeren råder foreldre til barn som har kraftig, vedvarende snorking med pusteavbrudd til å henvende seg til fastlegen for å få barnet undersøkt.

I tråd med tidligere studier

Også tidligere studier har funnet uheldige bivirkninger av snorking og pusteavvik hos barn.

En studie fra 2012 tyder på at barn som snorker høyt minst to netter ukentlig både når de er to år og tre år, i større grad har atferdsproblemer enn barn som ikke snorker.

En annen studie, som fulgte 11 000 barn i USA gjennom seks år, viste lignende resultater. Resultatene antyder at helt små barn med avvik i søvnpusten har en økt sannsynlighet for atferdsvansker som hyperaktivitet og aggressivitet både ved fire og sju års alder.

Referanser:

G. Gudnadottir mf: Healthvare provider contact for children with symptoms of sleep-disordered breathing: a population survey. Journal og Laryngology and Otology. Sammendrag. Desember 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0022215115003370 (About DOI).

Powered by Labrador CMS