Depresjonslidelser begynner ofte i barndommen eller tenårene. I dag vet vi lite om hva som er effektiv behandling. (Illustrasjonsfoto: JPagetRFPhotos / Shutterstock / NTB scanpix)

Mangler kunnskap om depresjon hos barn og unge

Hva er den mest effektiv behandling av barn og unge med depresjon? Det vet vi ikke, viser en norsk oppsummering av forskning på området. 

Er psykologisk behandling, medisin i form av antidepressiva, eller en kombinasjon av disse – den mest effektive behandlingen?

Det er ikke mulig å si sikkert, konkluderer en oppsummering av nyeste kunnskap på området utført av Folkehelseinstituttet.

Generelt sett er nemlig ikke forskningen på området god nok til å gjøre oss særlig klokere. 

Ikke ny og god forskning

Helsedirektoratet skal gi helsevesenet faglige anbefalinger. De ba Folkehelseinstituttet om å hente inn den beste nye kunnskapen som finnes om behandling av depresjon hos barn og unge.

Vurderingen er at det ikke er kommet ny forskning om effekten av ulike behandlinger, som gjør at helsemyndighetene bør endre de nasjonale anbefalingene som gjelder i dag.

Disse anbefalingene sier at psykoterapi bør være førstevalget ved depressive symptomer hos barn og unge. Dersom det er aktuelt med antidepressiva, altså medisiner, så må pasienten følges opp tett. Sammen med medisinene skal pasienten få terapeutisk behandling.

Rusmisbruk og selvskading

Depresjon hos barn og unge øker risikoen for blant annet rusmisbruk og selvskading.

Symptomene på depresjon varierer fra å hele tiden å føle seg nedstemt, til verdiløshet, selvmordstanker, manglende livsglede eller å ha manglende energi.

Barn og unge med depresjon er blitt behandlet med både kognitiv adferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi, adferdsterapi, interpersonlig terapi, løsningsfokusert terapi og psykoedukativ terapi.

Det er ikke funnet klar dokumentasjon for at noen av disse psykologiske terapiene har effekt for barn under tolv år med depresjon, blir det slått fast av Folkehelseinstituttet. Instituttet viser til en nylig publisert oversikt over studier.

Psykologisk behandling og medikamenter

Psykoterapeut er ikke en beskyttet tittel i Norge. Både psykiatere, psykologer, sykepleiere med tilleggsutdanning, sosionomer og andre kan være psykoterapeuter. Leger og psykologer er de eneste i Norge som kan diagnostisere psykiske lidelser.

Barn og unge blir også tilbudt både SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere) og andre antidepressive medikamenter.

Om lag 2 av 100 barn og unge i Norge under 19 år bruker slike antidepressiva.

Ifølge Folkehelseinstituttet konkluderer en ny analyse av ulike antidepressiva for barn, med at medikamentet fluoksetin kan ha best effekt.

Kombinasjon av behandlinger er best

For tre år siden gjorde det britiske instituttet NICE (The National Institute for Health and Clinical Excellence) også en samlevurdering av hva som er beste behandling av depresjon hos unge mennesker.

Her ble resultatet et annet enn i den nye norske oppsummeringen.

Den britiske oppsummeringen av forskning på området, konkluderte med at behandling som kombinerer kognitiv adferdsterapi og nyere antidepressiva har størst positiv effekt på kort sikt, ved moderat til alvorlig depresjon.

Effekten av kombinert behandling er altså større sammenlignet med bare adferdsterapi eller bare antidepressiva alene, konkluderte denne britiske oppsummeringen av forskning. Du finner mer om den britiske studien her.

Referanse:

TK Dalsbø og kolleger: «Effekter av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter alene eller i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer: en systematisk oversikt», Folkehelseinstituttet, 03.2017. Artikkelen som pdf

Powered by Labrador CMS