(Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Økt risiko for diabetes 2 blant seksåringer med overvekt

Allerede i seksårsalderen kan barn med fedme og overvekt lide av nedsatt insulinfølsomhet, høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Dersom barna ikke får hjelp vil dette medføre til en kraftig økning i risikoen for å utvikle diabetes 2 og andre hjerte- og karsykdommer senere i livet, hevder ny svensk studie.

Overvekt og fedme har blitt et økende problem over hele verden og påvirker barn i stadig tidligere alder.

– Til tross for at studien inneholder en ganske liten gruppe barn, så vi at flere av dem oppfylte alle kriteriene for å bli diagnostisert med det som kalles metabolsk syndrom, sier Emma Kjellberg i en pressemelding. Hun er lege, og har nettopp avlagt doktorgradsavhandlingen sin ved Göteborgs universitet.

Metabolsk syndrom er ingen sykdom, men ulike forstyrrelser i kroppens omsetting av næringsstoffer som øker risikoen for sykdommer senere i livet. Syndromet inkluderer forandringer som høyt blodtrykk, høye insulinverdier, overvekt og høye kolesterolverdier.

Metabolsk syndrom øker den generelle risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer sykdommer som diabetes type 2 senere i livet, sier forsker Emma Kjellberg.

Emma Kjellberg er lege og har nylig avlagt en doktorgradsavhandling om barnefedme og metabolsk syndrom. (Foto: Göteborgs universitet)
Emma Kjellberg er lege og har nylig avlagt en doktorgradsavhandling om barnefedme og metabolsk syndrom. (Foto: Göteborgs universitet)

Den nye svenske studien inkluderte 212 seksåringer. 37 av barna var overvektige eller hadde høy fedme. Det utgjør 17 prosent av deltagerne. De testet blodsukkeret til 29 av de overvektige barna. Av disse hadde mer enn en fjerdedel (28 prosent) nedsatt insulinfølsomhet. Blant barna med normal vekt var det bare fem prosent. I studien var det stort sett bare barn med overvekt eller høy fedme som hadde mer enn én risikofaktor for metabolsk syndrom.

Tegn allerede hos spedbarn

Barna i studien har blitt undersøkt på forskjellige måter siden de var nyfødte. Avhandlingen viser at barna som senere utviklet metabolske risikofaktorer i en alder av seks år, hadde svært tidlige markører for dette allerede som et spedbarn.

Emma Kjellberg mener at det finnes gode muligheter til å normalisere risikofaktorer med tidlig intervensjon, og at det er lettere å endre livsstilen til barn når de fortsatt er små.

- Ved å hjelpe familien til barnet med å skape bedre spisevaner og være mer fysisk aktiv, kan vi redusere risikofaktorene i tide og da unngå kroniske sykdommer og livslange skader. Derfor må vi bli mer oppmerksomme på barn som har overvekt eller høy fedme, sier Emma Kjellberg.

Studien er basert på et større forskningsprosjekt kalt Tillväxt Projektet (Growth Project), hvor nesten 3000 barn i Halland, i Sverige, født mellom 2007 og 2012, regelmessig blir veid og målt for å følge med på vekst og helse. Emma Kjellberg har i sin avhandling fokusert på 454 av disse barna som ble fulgt nærmere med prøver fra blant annet tarmflora, brystmelk, blodprøver, vekst og midjeomkrets, blodtrykk, matdagbok og spørreundersøkelser samlet inn jevnlig siden barna ble født.

Sammenlignbar med norsk studie

– At de fant en så klar sammenheng mellom overvekt, metabolsk syndrom og insulinresistent allerede i en alder av 6 år var litt overraskende, sier Elin Kristin Evensen, forsker ved klinisk forskningsavdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, til forskning.no.

Forekomsten av overvekt og fedme er sammenlignbar med hva hun har funnet ut i egne studier basert på data fra Fit Futures studien, ungdomskohorten i Tromsøstudien.

– Vi har blant annet sett på sammenhengen mellom det å ha overvekt og fedme som barn og i hvilken grad det er stabilt opp til ungdomsalder, sier Evensen.

Overvekt eller fedme hos barn i seksårsalderen kan være en ganske sterk prediktor for overvekt/fedme og økt fettmasse senere i livet.

– Det er tydelig at det etableres et mønster og det blir mer stabilt med økende alder når vi ser på overvekt og fedme, sier Evensen.

Alarmerende funn

– Det er absolutt et alarmerende funn de kommer med, så det føyer seg inn i bildet av at overvekt og fedme etableres tidlig, sier Evensen.

Man har enda ikke funnet en løsning på problemet med overvekt og fedme.

– Kanskje man må gjøre noe annerledes. Ja, vi har selv et ansvar med å være i fysisk aktivitet og ha et sunt kosthold, men hvor mye spiller omgivelsene inn? Noen er også mer genetisk sårbare overfor det fedmefremkallende samfunnet vi lever i, sier Evensen.

Kreftforening har nylig satt fokus på at omgivelsene spiller inn for utviklingen av overvekt og fedme.

– Mange tenker kanskje ikke over dette, og det har heller ikke vært kommunisert så mye, sier Evensen.

Ønsker mer fokus på omgivelsene

Hun ønsker å sette fokus på samfunnet vi lever i og hvordan omgivelsene spiller inn.

– Det finnes et forbud mot reklame for barn, men gjelder ikke for ungdom. Sosiale medier følger heller ikke disse reglene, så barn og unge utsettes for masse reklame, sier Evensen.

Myndighetene gir også et forvirrende bilde av hva som skal straffes og belønnes i matbutikken.

– De innførte sukkeravgift på godteri og brus, men også på sukkerfribrus. Da kommuniserer man ikke poenget godt nok. Vi burde skattlegge usunn mat og drikke og subsidiere sunnere alternativer, sier Evensen.

Hun forteller at folk med dårligere råd ofte går for det billigste alternativet i butikken.

– Økonomi er derfor et viktig premiss her, legger Evensen til.

Referanse:

Emma Kjellberg, "Barnfetma och Metabola Syndromet hos förskolebarn - tidiga faktorer och identifiering av riskindivider från ett longitudinellt perspektiv". Doktorgradsavhandling, Göteborgs universitet, 2019.

Powered by Labrador CMS