Ny rapport har ført til at helsenorge.no har endret informasjon om diabetes som risikogruppe til å gjelde bare voksne, og særlig eldre.

Barn med diabetes har neppe forhøyet risiko for alvorlig korona-sykdom

Barn med diabetes 1 ser ikke ut til å være mer utsatt for korona-sykdom enn andre barn, viser rapporter fra Italia og Kina. - Viktig å kontakte lege ved diabetessymptomer hos barn, oppfordrer lege ved Barneklinikken, OUS.

Diabetes er en av de underliggende sykdommene som gir økt risiko for alvorlig koronasykdom, ifølge helsemyndighetenes første informasjon om risikogrupper.

De skilte ikke da mellom diabetes type 1 og 2, eller mellom aldersgrupper.

Særlig eldre med en eller flere risikosykdommer har økt risiko for alvorlig forløp. Nå har Helsenorge.no moderert risikoen til å gjelde bare voksne og eldre.

Ingen unge med diabetes innlagt

For så langt er ingen barn eller ungdom under 25 år med diabetes blitt innlagt på sykehus i Italia eller Wuhan i Kina med koronavirusinfeksjon.

Det viser en oppdatering publisert 25. mars av ISPAD, en internasjonalt samarbeid for eksperter på barne- og ungdomsdiabetes.

- Det tilsier at barn med diabetes ikke har større risiko for alvorlig sykdom og død hvis de smittes av koronavirus enn andre barn, sier Lars Krogvold til forskning.no.

Han er overlege ved Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus og skrev dette i et innlegg i Aftenposten 1. april.

- Poenget mitt var å nyansere informasjonen, og få frem at unge med diabetes ikke har forhøyet risiko sammenlignet med unge uten diabetes, sier Krogvold til forskning.no.

Helsenorge.no endret informasjon

Helsenorge.no har nylig modifisert informasjonen, til at diabetes nå er en risikofaktor blant voksne personer. Særlig eldre personer over 65 år med diabetes eller andre risikofaktorer kan få alvorlig forløp.

«Barn ser ut til å få mild sykdom, og det er så langt heller ikke vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig forløp av covid-19», står det videre.

- Men det forutsetter at barn og ungdom får opprettholdt standard diabetesbehandling ved barneavdelingene våre, slik at vi unngår at de utvikler akutte komplikasjoner av sin diabetes, understreker Krogvold.

For barn og ungdom med diabetes, er forsinket diagnostikk og behandling av akutte diabeteskomplikasjoner en større risiko enn koronasmitte, viser erfaringer fra Italia og Kina.

Viktig å kontakte lege

Krogvold understreker at også barn og unge med diabetes, i likhet med voksne, ofte vil ha økt behov for insulin ved feber og infeksjon.

Enhver infeksjon kan gjøre diabetes vanskeligere å regulere, og kan øke risikoen for diabetisk ketoacidose. Det er en syreforgiftning hos de med diabetes som skyldes for høyt blodsukker og for lite insulin. Symptomer er tørste, svimmelhet, tretthet, kvalme og at det lukter aceton fra pusten.

- Men de fleste barn, også de med diabetes, får milde forløp av korona. Som ellers ved infeksjoner med og uten feber, er det viktig å følge med på barnets blodsukkernivå for å øke dosen insulin dersom det blir nødvendig, sier Krogvold.

Derfor regnes de med diabetes som mer utsatt

Det ser ikke ut til at personer med diabetes er mer utsatt for å få covid-19. Dette er også gjengitt i en uttalelse fra American Diabetes Association (ADA).

Hvorfor er diabetes-pasienter i en av risikogruppene?

- De med diabetes er ikke en homogen gruppe, sier kommunikasjonssjef Turid Spilling i Diabetesforeningen.

- Statistikker over syke og døde fra land som Kina og Italia tyder på at de med diabetes oftere er utsatt for et alvorlig forløp av sykdommen. Det kan imidlertid reises mange spørsmål rundt dette, opplyser Trond Geir Jenssen, medisinsk rådgiver for Diabetesforbundet til forskning.no.

Opplysningene er mangelfulle, og oppgir ikke om det er forskjell mellom personer som har diabetes type 1 eller type 2.

- Vi vet heller ikke om pasientene hadde andre komplikasjoner samtidig, som hjerte-, nyre- eller lungeproblemer, sier Jenssen.

– Men vi vet at det er de eldste personene er mest utsatt for et alvorlig forløp av covid-19, og diabetes er vanligere jo eldre man blir.

På grunn av dette kan det i alle fall delvis være en statistisk sammenheng, men ikke nødvendigvis en årsaksmessig sammenheng mellom diabetes og alvorlighet av covid-19, påpeker Jenssen.

Han viser til at barn generelt har et mildt forløp av koronasykdom, og mener personer med en opphopning av komplikasjoner, mest sannsynlig har større risiko for å få alvorlig forløp av koronasykdom hvis de først smittes.

Trenger mer insulin ved infeksjoner

Jenssen er også er professor ved Universitetet i Oslo og lege ved Oslo universitetssykehus.

- Lite tyder på at de som har en velregulert diabetes vil være mer utsatt for verre forløp av koronasykdom enn andre, sier professor Trond Geir Jenssen ved UiO og lege ved OUS. Han er rådgiver for Diabetsforeningen.

Han mener en grunn til at noen med diabetes ser ut til å være mer utsatt, er fordi eldre har mer diabetes enn unge.

- Men hva gjør konkret at de med diabetes kan bli dårligere?

- Ved infeksjoner blir kroppen mindre følsom enn vanlig for insulin. Det er fordi vevet reagerer dårligere enn vanlig på insulin. Insulinresistensen øker, og man trenger mer insulin, forklarer han.

De som setter insulinsprøyter, må regne med å sette noe større doser. Dette krever mer påpasselighet, særlig blant de med diabetes type 1.

- Man kan forvente å måtte øke dosen insulin med rundt 20 prosent for hver grad man har i økt kroppstemperatur, sier Jenssen.

Han mener lite tyder på at de som har en velregulert diabetes og måler blodsukkeret nøye, vil være mer utsatt for verre forløp av koronasykdom enn andre.

Fastleger bekymret fordi færre pasienter møter

Krogvold har ingen grunn til å tro at koronasituasjonen har ført til at barn i Norge ikke har fått tidsnok behandling av nyoppdaget diabetes så langt.

Men mange unngår nå generelt å oppsøke fastlege, av frykt for ikke å belaste helsesystemet.

Fastleger melder om enorm nedgang i pasienter, og er bekymret for helsen til pasienter, spesielt de med kroniske sykdommer, skrev NRK.no tidligere i uken.

– Det gjelder blant annet diabetikere, astmatikere og blodtrykkspasienter, sier fastlege Jørgen Skavlan til NRK.no.

Kontakt lege om barn viser slike symptomer

- Foreldre må som vanlig kontakte lege om de har barn som blir slappe, slitne, tisser hyppig, drikker mye eller går ned i vekt. Dette gjelder generelt, og er uavhengig av koronaepidemi, understreker Krogvold.

Ifølge Xiaoping Luo, den kinesiske direktøren for barneavdelingen ved Tongji-sykehuset i Wuhan, har de sett flere tilfeller av barn som nylig har fått diabetesdiagnose, som har fått forsinket oppfølgingstime på sykehus på grunn av at alt annet enn Covid-19-tilfeller har vært stengt.

ISPAD oppfordrer nå foreldre og helsevesen til å ta i bruk nettbaserte helsetjenester for å få råd og behandling for diabetes.

Det gjøres også i stor grad ved norske barnediabetesklinikker.

Diabetesforbundet gir råd

Diabetesforbundet har økt kapasiteten på rådgivningstjenesten sin, på grunn av økt pågang fra urolige diabetes-pasienter og pårørende.

- Vi har god dialog med helsenorge.no, FHI og helsedirektoratet om informasjonen, forsikrer kommunikasjonssjef Turid Spilling i Diabetesforbundet til forskning.no.

Diabetesforbundet gir råd til pasienter og råd til foreldre om barn med diabetes.

De har også lagt ut denne saken: Ingen barn innlagt, men syreforgiftning er et problem

- Vi har økt kapasiteten i takt med pågangen i forbindelse med koronaviruset, og gir råd både på nettsiden, på chat, Facebook og telefon, sier Turid Spilling i Diabetesforbundet. De kan også følges på Twitter, Instagram og Youtube.

Hun sier pågangen har flatet noe ut siden den store pågangen som var for noen uker siden. Men linjene vil holdes åpne, også i påsken.

Dette er en dugnad hvor diabetessykepleiere, leger, psykologer, farmasøyter og kliniske ernæringsfysiologer svarer. Diabeteslinjen har nummer: 815 21 948.

- Personer med diabetes er ingen homogen gruppe. De med en godt regulert diabetes og eller god helse, har sannsynligvis ikke økt risiko for et mer alvorlig forløp. For dem vil den største utfordringen ved korona bli blodsukkerreguleringen, sier Spilling.

Men risikoen for alvorlig koronasykdom for dem med diabetes øker med både alder og eventuelle tilleggssykdommer, som hjerte-kar-lidelser, nyresvikt, høyt blodtrykk, kols og astma.

Rådgivningen skjer i samarbeid med Helsedirektoratet.

Eldre med flere risikofaktorer særlig utsatt

Også ifølge Helsenorge.no er det særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19. Risiko for alvorlig sykdom øker med økende alder og flere risikofaktorer.

Det er usikkert om norske pasienter med kroniske sykdommer som er godt behandlet, har forhøyet risiko for alvorlig sykdom.

Professor Trond Geir Jenssen mener det blir feil å si at alle med diabetes, både diabetes type 1 og diabetes type 2, har høy risiko for et alvorlig forløp.

De med diabetes og som i tillegg har organkomplikasjoner som hjerte-, lunge, eller nyreproblemer, er trolig mest utsatt for alvorlig forløp av koronasykdom, sier han.

Referanse:

ISPAD Executive Board: II Summary of recommendations regarding COVID-19 in children with diabetes: Keep Calm and Mind your Diabetes Care and Public Health Advice. ISPAD, Internatiional Sociaty for Pediatric and Adolescent Diabetes. 25. mars 2020.

Powered by Labrador CMS