Barn og unge rammes også av ettervirkninger etter gjennomgått covid-19-infeksjon. Men de er sjeldnere rammet, og har færre symptomer enn voksne.
Barn og unge rammes også av ettervirkninger etter gjennomgått covid-19-infeksjon. Men de er sjeldnere rammet, og har færre symptomer enn voksne.

Også barn fikk langvarige plager etter covid-19, men færre symptomer enn voksne

Opptil tre av ti barn og ungdommer fikk senfølger av covid-19 i den første fasen, ifølge tysk studie. De fikk betydelig mer psykiske og fysiske plager enn andre som ikke var smittet.

Mye forskning har tidligere slått fast at noen lider av langvarige senfølger etter å ha hatt covid-19.

Men så langt har det vært uvisst om barn og unge rammes i særlig grad av såkalt long-covid.

Den nye studien tok utgangspunkt i helsedata fra nær en million unge og voksne tyskere og er nylig publisert i tidsskriftet PLOS Medicine.

Slik ble studien gjort:

 • Forskerne analyserte helseopplysninger fra hele 2019 og 2020.
 • De identifiserte pasienter som hadde fått påvist covid-19 med en PCR-test.
 • Over 145.000 voksne og om lag 12.000 barn var registrert smittet.
 • De ble så sammenlignet med en kontrollgruppe med mer enn 750.000 personer som ikke var påvist smittet.
 • Kontrollgruppen hadde sammenlignbar alder, kjønn og medisinske tilstander på forhånd.
 • Så sammenlignet forskerne hvor utbredt visse symptomer var i de to gruppene, minst tre måneder etter infeksjonen.

Tre av ti barn og unge ble rammet

Andelen av barn og unge med registrerte helseproblemer var høyere hos dem som hadde gjennomgått covid-19 enn hos de andre.

De oppga oftest at de var utmattet, hadde hoste og brystsmerter eller halssmerter.

Tre av ti barn og unge rammet av senfølger etter covid-19:

 • Utmattelse
 • Hoste
 • Bryst- eller halssmerter
 • Hodepine
 • Feber
 • Magesmerter
 • Angst eller depresjon

(Kilde: M. Roessler mf: Post-COVID-19-associated morbidity in children, adolescents, and adults: A matched cohort study including more than 157,000 individuals with COVID-19 in Germany. PLOS Medicine, 10. november 2022.)

Men også hodepine, feber, magesmerter, angst og depresjon var mer utbredt.

Blant unge som hadde vært smittet av covid-19, var disse plagene 30 prosent mer utbredt enn i kontrollgruppen.

– Denne studien viser at også barn og unge risikerer å rammes av post-covid-19, sier Martin Roessler, en av forfatterne bak studien, i en pressemelding.

Men barn og unge så ut til å bli mindre påvirket enn voksne.

Rammer én av tre voksne

Hos voksne oppga 33 prosent av dem som hadde gjennomgått infeksjon, ettervirkninger tre måneder senere.

Forstyrret lukte- og smakssans, feber eller vanskeligheter med å puste var mest utbredte symptomer her.

Også hoste, hals- og brystsmerter, håravfall, utmattelse og hodepine var utbredt.

– Dette viser at covid-19 diagnoser fører til et økt behov for helsetjenester også mer enn tre måneder etter bekreftet infeksjon, sier Martin Roessler.

Lavere risiko for senfølger etter vaksinering

En av tre voksne rammet av senfølger:

 • Forstyrret luktesans- og/eller smakssans (endret, svekket, borte)
 • Feber
 • Pustevansker
 • Hoste
 • Bryst- eller halssmerter
 • Håravfall
 • Utmattelse
 • Hodepine

(Kilde: M. Roessler mf: Post-COVID-19-associated morbidity in children, adolescents, and adults: A matched cohort study including more than 157,000 individuals with COVID-19 in Germany. PLOS Medicine, 10. november 2022)

Studien ble utført i første del av pandemien. Deltakere med covid-19 var registrert positive før 30. juni 2020, altså før vaksineringen kom i gang og før omikron.

Bildet er derfor annerledes nå, understreker forskningssjef Signe Agnes Flottorp ved senter for forskning på epidemi ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Risikoen for senfølger etter covid-19 ser ut til å være mindre for dem som har vært smittet etter vaksinering og med omikronvariant, sammenliknet med dem som ble smittet i første del av pandemien, skriver hun i en e-post til forskning.no.

Vaksinen ser ut til å beskytte også mot senfølger. I tillegg ga de første virusvariantene mer alvorlig akutt sykdom enn de mildere omikronvariantene vi har nå.

Flottorp mener derfor at studieresultatene neppe er representative for smittede seinere i pandemien.

Tall for senfølger varierer mye

Det er nå publisert over 100 studier om senfølger etter covid-19. De har svært stor variasjon i anslagene over hvor vanlige de ulike symptomene er.

En grunn er at ulike grupper er undersøkt. Noen har studert sykehusinnlagte med resten, andre dem med mild til moderat i forhold til akutt sykdom. Dessuten er deltakerne smittet i ulike faser av pandemien.

Fortsatt er de fleste studiene gjort i første del av pandemien, før vaksinering og med virusvarianter som ga mer alvorlig sykdom enn omikronvariantene vi har nå.

– Men for de fleste symptomer går forekomsten ned over tid, understreker Flottorp.

Referanse:

M. Roessler mf: Post-COVID-19-associated morbidity in children, adolescents, and adults: A matched cohort study including more than 157,000 individuals with COVID-19 in Germany. PLOS Medicine, 10. november 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS