Bedre enn sitt rusrykte

Ungdom flest trives og har en trygg oppvekst som beskytter dem mot misbruk av rusmidler. Alkohol forårsaker flest rusproblemer hos unge, i følge forsker Hilde Pape.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er mange myter om ungdom og narkotika som bør avlives. Når ungdom får rusrelaterte problemer er de i all hovedsak knyttet til fyll, sier Hilde Pape.

– Det hersker mange myter om ungdom og rusmidler som det er viktig å avlive, sier Pape.

Blant de vanligste er forestillingen om at det er tilfeldig hvem som begynner med narkotika.

– Forskning viser imidlertid at de aller fleste har en oppvekst uten store påkjenninger og at de derfor er godt beskyttet mot å utvikle kroniske misbruksproblemer, sier Pape.

Ungdom som eksperimenterer med cannabis er generelt sett mer belastet med psykiske plager og adferdsvansker enn andre.

– Slike kjennetegn er langt mer framtredende blant dem som beveger seg videre til tyngre illegale stoffer, sier Pape som er forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS. 

Narkotika og alkohol

– En annen myte er at narkotika er et større onde enn alkohol. Men fordi de unges stoffbruk stort sett begrenser seg til forbigående cannabisbruk, er det alkohol som forårsaker flest rusrelaterte problemer blant ungdom.

– Etter alt å dømme er dessuten cannabis et langt mindre skadelig og avhengighetsskapende rusmiddel enn alkohol, sier Pape.

Drikker sjeldent, men mye

Andelen 15-16 åringer som aldri har drukket er relativt høy i Norge sammenliknet med andre europeiske land, og de som drikker gjør det forholdsvis sjeldent.

Men norske tenåringer skiller seg ut ved å drikke mye når de først drikker.

Jo oftere ungdom drikker seg fulle, desto større er faren for å oppleve negative konsekvenser.

Oppnå goder

Det er på tide å avlive endel myter om ungdom og narkotika, sier SIRUS-forsker Hilde Pape.

I sin diskusjon om hvorfor ungdom flest begynner å drikke oppsummerer Pape at de i hovedsak ønsker å oppleve de godene som alkoholen kan bringe med seg – både for egen del og i samspill med andre.

Denne positivt motiverte drikkingen er gjerne forbundet med et forholdsvis moderat konsum.

De som derimot bruker alkohol for å døyve vonde følelser og personlige problemer, drikker ofte faretruende mye.

– De unges alder er også viktig. Blant tenåringer som drikker like mye, er de yngste mer utsatt for alkoholens skadevirkninger enn de eldste. Å utsette alkoholdebuten er derfor viktig, sier Pape.

Bakgrunn:

Hilde Papes har skrevet kapittelet “Berusende ungdomstid” som inngår i antologien Barn (Universitetsforlaget) som barneombud Reidar Hjermann og Knut Haanes har redigert.

I boka gir sentrale forskere og kunnskapsformidlere ulike perspektiver på barn og unges oppvekstvilkår. Barn tar opp et mangfold av temaer som familieliv og skole, skilsmisser, barnevern, psykiske problemer, forelskelse, rus, fritid, vennskap og identitet.

Powered by Labrador CMS