Oppvekst i lavinntekt øker risiko for dårligere helse, særlig psykisk helse, og utenforskap fordi barna ikke har de samme godene som andre barn har.

Litt færre barn lever i lavinntekts­familier

I 2021 tilhørte 110.700 barn en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det var litt færre enn årene før. Økt barnetrygd og færre barn bidro.

Fra 2011 til 2020 har Norge hatt en jevn økning i andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, fra under 8 prosent til 11,7 prosent. I 2021 gikk andelen noe ned, til 11,3 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det tilsvarer 110.700 barn. Nedgangen forklares blant annet med en moderat inntektsvekst i 2021. Den var størst blant småbarnsfamiliene, blant annet på grunn av økning i barnetrygd for de yngste.

Videre blir det generelt færre barn i befolkningen og dermed også noe færre barn i husholdningene nederst i inntektsfordelingen.

Når 11,3 prosent barn lever med vedvarende lavinntekt, er dette fremdeles høyt. I 2001 var andelen 3,3 prosent.

Oppvekst i lavinntekt øker risiko for dårligere helse, særlig psykisk helse, og utenforskap fordi barna ikke har de samme godene som andre barn har.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS