Bittelitt peanøttsmør kan forhindre allergi mot peanøtter, ifølge flere studier.

Små doser peanøtter til babyen kan forebygge allergi. Det er i strid med rådet om fullamming

Mange flere barn får peanøttallergi. Det kan unngås, mener forskere.

Det har vært en dramatisk økning av barn med allergi mot peanøtter. Antallet har fordoblet seg i vestlige land i de siste ti årene.

I Norge har 1,5 prosent av barn og unge peanøttallergi, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Denne utviklingen kan stoppes, ifølge en ny britisk studie.

Babyen har mindre risiko for å få peanøttallergi om hen starter tidlig med litt fast føde. Forskerne anbefaler litt peanøttsmør noen dager i uken fra babyen er noen måneder gammel.

Råd mot allergi kan ha gitt mer allergi

13.000 babyer får peanøttallergi hvert år i Storbritannia.

Hele 10.000 av disse vil ikke få allergien om de får litt peanøtter fra de er fire måneder gamle, sier forskerne til The Guardian.

Foreldre har lenge blitt rådet til å ikke gi peanøtter til barn. Tanken er at de kan bli allergiske av å spise peanøtter.

Dette rådet er feil, mener de britiske forskerne. Det kan til og med hende at rådet har bidratt til den dramatiske økningen i peanøttallergi.

Mange studier peker i samme retning

Den britiske studien er ikke den første som viser at små peanøttdoser til babyer kan forhindre allergi.

Gjennom flere år har en mengde studier fra ulike land pekt i samme retning. Blant annet viste en norsk studie at barn som fikk tidlige smaksprøver, reduserte sjansen for matallergi senere.

I USA blir foreldre anbefalt å gi barn peanøtter fra fire måneders alder.

Det europeiske akademiet for allergi og klinisk immunologi gir samme anbefaling.

Denne anbefalingen får ikke foreldre i Norge.

Fullamming uten peanøtter

Det er Helsedirektoratet som setter den nasjonale retningslinjen for spedbarnsernæring. De anbefaler at babyen kun skal få morsmelk de første seks månedene.

Det stemmer ikke overens med allergiforskningen, mener Karin Lødrup Carlsen. Hun er professor på Oslo universitetssykehus og ledet den norske studien.

Helsedirektoratet har fått tilbakemelding fra flere forskere om dokumentasjonen på tidlige smaksprøver mot allergi, skriver Karin Lødrup Carlsen til forskning.no.

Helsedirektoratet er kjent med studiene, ifølge Ellen Margrethe Carlsen, direktør i avdeling barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

– Nasjonale anbefalinger oppdateres når det samlede kunnskapsgrunnlaget tilsier det, men ikke på bakgrunn av enkeltstudier, skriver Ellen Margrethe Carlsen til forskning.no.

Ny vurdering

Hun forteller at Verdens helseorganisasjon har gått gjennom kunnskapsgrunnlaget på dette feltet. De skal oppdatere sin retningslinje for introduksjon av fast føde.

– Denne retningslinjen er dessverre forsinket, men vil komme til sommeren. Helsedirektoratet vil da vurdere om det er grunnlag for å endre våre anbefalinger om spedbarnsernæring, skriver Ellen Margrethe Carlsen.

Forskerne bak den britiske studien mener det er flere ting som hindrer nasjonale anbefalinger av peanøttdoser til babyer.

– Det handler delvis om kultur, delvis om frykt og delvis om troen på at barn enten må ammes eller spise fast føde. Men begge deler går an, sier de til The Guardian.

Slik gjorde forskerne det

I den norske studien som Karin Lødrup Carlsen ledet, anbefalte de foreldrene å starte opp da babyen var tre måneder.

De ville gjøre det trygt, billig og effektivt.

– For eksempel et glatt peanøttsmør der en forelder dypper fingeren i glasset og lar babyen suge på fingeren, skriver Carlsen.

Dette bør skje fem dager i uken og vare til babyen er minst seks måneder.

– Etterpå bør peanøtter inn i barnets vanlige kost, skriver Karin Lødrup Carlsen.

Referanse:

Graham Roberts m.fl.: Defining the window of opportunity and target populations to prevent peanut allergy. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, desember 2022.

Susanne Halken m.fl.: EAACI guideline: Preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update), Pediatric Allergy & Immunology 2021.

George Du Toit m.fl.: Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. The New England Journal of Medicine, 2015.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS