Bakterier gir hverandre jerneføde

Luftveisbakterier tilfører hverandre jern for å overleve.

Kristian Riesbeck og kollegene viser hvordan bakteriene hjelper hverandre. (Foto: Lunds Universitet)

Den er nådeløs mot oss, men tar seg av sine egne.

Haemophilus influenzae er en luftveisbakterie som er årsak til en rekke sykdommer, inkludert bronkitt og ørebetennelse, og kan i ekstreme tilfeller forårsake blodforgiftning. Nå har svensk forskning vist at bakteriene hjelper hverandre å overleve ved å etterfylle jern hvis nabo-bakterier er i ferd med å gå tomme.

Trenger jern for å overleve

Som alle andre trenger bakterier jern for å overleve, men det er ikke lett å få tak på i menneskekroppen. En mulighet er å fange det opp fra proteiner som sirkulerer i blodet – men det er lettere sagt enn gjort.

– Jernet er hardt bundet i kroppen, men bakteriene forsøker på forskjellig vis å få tak på det, sier Kristian Riesbeck, overlege og professor ved Lunds universitet.

Tidligere forskning har avdekket et av knepene: bakterien har en form som klaffer med formen til bestemte proteiner i blodet, som dermed festes til bakterien.

Gir jernet

Nå har Riesbeck og kolleger gjennom laboratorieanalyser påvist at bakteriene ikke bare tar opp jern fra proteinene for eget bruk, men faktisk overfører en del av jernoverskuddet til andre Haemophilus-bakterier i nærheten som har lavt jernnivå.

– Ved bruk av et spesielt protein kan Haemophilus-bakteriene fôre hverandre med jern og dermed hjelpe til å overleve i menneskekroppen, sier Riesbeck i en pressemelding. – At bakteriene kan samarbeide på denne måten er en ny oppdagelse som påvirker utviklingen av vaksiner og behandlinger.

Bruker protein som jern-reservoar

Haemophilus influenzae-bakteriene fôrer hverandre for å overleve i menneskekroppen. (Foto: W.A. Clark, CDC)

Haemophilus influenzae-bakteriene binder jern til det såkalte «protein E». Den spesielle strukturen til protein E gjør det mulig å benytte det som et jern-reservoar, påpeker forskerne.

– Så langt vi vet er dette første gang det er påvist at H. influenzae kan dele hemin (den jernholdige komponenten i blodet) via et protein på utsiden av yttermembranen, skriver de i rapporten.

Potensiell vaksine

Funnene tyder på at protein E er svært viktig for bakterien – og en potensielt effektiv vaksine, påpeker doktorand Tamim Al Jubair i den samme forskergruppa.

– Protein E er en sterk kandidat som vaksine mot infeksjoner som ofte rammer pasienter med kols (kronisk obstruktiv lungesykdom), og er nå i klinisk utprøvning, opplyser han.

Forskerne planlegger nå også å teste om andre bakterier, som for eksempel pneumokokker, benytter seg av protein E i overføring av jern. Sammen med Haemophilus er pneumokokker de vanligste bakteriene i luftveisinfeksjoner.

Referanse:

Al Jubair m.fl.: Haemophilus influenzae stores and distributes hemin by using Protein E, Journal of Medical Microbiology 2014, doi: 10.1016/j.ijmm.2014.04.015. Sammendrag

Powered by Labrador CMS