Ioneapparat renser lufta for bakterier

Ved å installere apparater som produserer negativt ladde ioner, har man klart å få slutt på gjentatte infeksjoner med bakterien acinetobacter ved intensivavdelingen på et britisk sykehus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Testene i pilotstudien har fokusert på bakterien acinetobacter, men forskerne tror ioniseringsapparatene også kan ha effekt på andre luftbårne bakterier.

- Ioniserere kan bli et kraftig våpen i kampen mot sykehusinfeksjoner. Til nå har folk fokusert på å få leger og sykepleiere til å vaske hendene sine, og ikke på noe annet, sier Clive Begg ved University of Leeds.

Dårlig dokumentasjon til nå

Forskerne er ikke sikre på hvordan det hele fungerer, men de tror negative ioner i lufta fjerner bakteriene, og hindrer smitteoverføring.

Periodevis har det blitt gjort mange framstøt for å markedsføre apparater som avgir negative ioner til innelufta. Man argumenterer gjerne at negative ioner i lufta skal være spesielt sunt, og virke både mot astma og andre sykdommer i luftveiene, mot gikt, migrene og mye mer, men dokumentasjonen har vært elendig.

I følge New Scientist har tidligere forskning i regi av elektronikkselskapet Sharp vist at positive og negative ioner produsert av deres klimaanlegg kan inaktivere virus, inkludert influensa.

- Fullstendig forbløffet

De nye undersøkelsene antyder at de negative ionene kan ha en positiv effekt. På sykehuset i St James Hospital i Leeds er i alle fall legene meget fornøyde. Etter at maskinene som produserer ioner ble plassert ut, falt infeksjonsraten for acinetobacter ned til null, i løpet av forsøksperioden på ett år.

- Vi var fullstendig forbløffet over å finne så klare resultater, sier Begg.

Bakteriene ramler ut av lufta

Et ion er ikke noe annet enn et atom eller en gruppe atomer som er blitt elektrisk ladet ved at det har fått eller mistet ett eller flere elektroner.

Ioner blir dannet når et elektron løsner fra et nøytralt molekyl eller atom. Molekylet som har mistet et elektron blir et positivt ion. Elektronet kan feste seg til et annet nærliggende molekyl, og dette blir da et negativt ion.

Ionisererne produserer negative ioner som sendes ut i lufta. Der kolliderer de med andre partikler, som blant annet kan fungere som flåter for bakterier, og gir dem ladning. Forskerne tror ladde partikler hoper seg opp og faller ut av lufta. Dermed desinfiseres atmosfæren, og smitteoverføringen stoppes.

Fant flere bakterier på gulvet

De første seks månedene overvåket forskerne situasjonen ved overvåkningsavdelingen, og tok prøver fra overflater, pasienter og luft for å måle bakterienivå. De førte også logg over antallet infeksjoner hos pasientene.

De neste seks månedene ble ionisererne slått på, og resultatene var imponerende.

- Vi mistenker at dette skader eller dreper bakterien. Dersom ionisererne renser lufta på denne måten, ville vi forvente å finne flere utfelte bakterier på overflatene, og det var nøyaktig det vi fant, sier Beggs.

Problem på sykehus

Acinetobacter er en bakterie som finnes naturlig i miljøet. Den er ingen trussel for sunne mennesker, men når kroppens immunsystem er svekket, kan den forårsake alvorlige infeksjoner.

Disse er vanskelige å behandle fordi bakterien er immun mot mange typer antibiotika. Acinetobacter er derfor et alvorlig problem på mange sykehus.

Ved britiske sykehus er det beregnet at ti prosent av infeksjonene er luftbårne, men tallet kan være enda høyere.

Forbehold

Selv om resultatene for ioniseringsmaskinene er lovende, tar forskerne forbehold om at flere undersøkelser er nødvendig. Acinobacter har nemlig en tendens til å være syklisk. Den kan være umerkelig i uker eller måneder, for så å forårsake flere infeksjoner.

Ioniseringsapparater kan heller ikke være hele svaret, fordi mange infeksjoner spres ved berøring, men dersom resultatene stemmer, er det liten tvil om at dette kan være et potensielt tillegg i det arsenalet sykehusene har mot infeksjoner.

Forskerne er nå i gang med laboratoriestudier for å se om ioniseringsmaskinene kan fungere på andre skadelige organismer. Tuberkolose er et av de lovende målene.

Lenker:

Forskningsgruppa: Leeds Aerobiological Engineering Group
Pressemedling fra University of Leeds: New weapon to fight hospital infections

Powered by Labrador CMS