Det var pandemien som førte til at Norge kom i mål med målet om 30 prosent reduksjon i antibiotikabruk. Nå peker pilene oppover igjen.
Det var pandemien som førte til at Norge kom i mål med målet om 30 prosent reduksjon i antibiotikabruk. Nå peker pilene oppover igjen.

Kraftig økning i antibiotika­bruken etter pandemien

Bruken av antibiotika øker igjen. Hittil i år er bruken vesentlig høyere enn i de to pandemi-årene vi har bak oss.

Det viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

– Antibiotika er fantastiske legemidler som redder liv. Men vi er avhengig av å holde bruken på et lavest mulig nivå for å unngå at resistensutviklingen, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Statistikken viser at antall døgndoser per 1000 personer er 13 prosent høyere enn i fjor, men 7 prosent lavere enn i 2019. I tredje kvartal er bruken i år omtrent den samme som i 2019, og høyere enn i 2018.

– I 2019 økte bruken noe fra året før, mens det i koronaårene 2020 og -21 var en markant reduksjon. I år, når vi er tilbake til mer normal smitte, har vi sett en ganske kraftig økning igjen, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens hadde som mål å redusere antibiotikabruken hos mennesker med 30 prosent fra 2012 til 2021. Dette målet ble nådd, men nå er bruken på vei opp igjen.

– Målet om 30 prosent reduksjon var i ferd med å nås før pandemien, men det var nok pandemien som gjorde at vi kom helt i mål. Det sier Sigurd Høye som er leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og førsteamanuensis ved UiO.

– Hittil i år er vi nede på 27 prosent reduksjon sammenlignet med 2012. Og sammenligner vi tredje kvartal i år med samme perioden i 2012, er bruken bare redusert med 17 prosent, sier han.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS